Чөлөөт онлайн прокси сервер
IP Порт Улс, хот Төрөл Нэргүй байдал
120.77.145.203 8080 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
117.66.232.118 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
122.154.151.202 8080 TH HTTP Высоко-анонимные
121.232.148.58 9000 CN, Zhenjiang HTTP Высоко-анонимные
133.167.42.44 3128 JP HTTP Высоко-анонимные
181.62.245.247 8080 CO, Medellín HTTP Высоко-анонимные
101.255.75.46 44855 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
187.17.165.63 4145 BR, Birigui SOCKS4 Высоко-анонимные
218.89.14.142 8060 CN HTTP Высоко-анонимные
119.39.68.154 808 CN, Changsha HTTP Высоко-анонимные
182.74.116.154 4145 IN, Chennai SOCKS4 Высоко-анонимные
201.217.51.9 4145 PY SOCKS4 Высоко-анонимные
121.52.142.201 4145 ID, Bandung SOCKS4 Высоко-анонимные
114.69.232.89 4145 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
200.71.72.245 4145 BR, Campanha SOCKS4 Высоко-анонимные
47.104.198.243 1080 CN HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 61171 CN SOCKS5 Анонимные
185.66.59.240 42647 ES, Ribarroja del Turia SOCKS4 Высоко-анонимные
36.248.132.212 9999 CN, Fuzhou HTTP Высоко-анонимные
118.163.47.42 60909 TW, Hsinchu SOCKS4 Высоко-анонимные
180.250.172.14 3128 ID HTTP Высоко-анонимные
36.67.89.179 65205 ID HTTP Высоко-анонимные
58.8.191.209 8213 TH, Bangkok HTTP Анонимные
43.249.227.113 83 IN, Hyderabad HTTP Анонимные
36.90.173.171 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
163.204.242.217 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 54076 CN SOCKS5 Анонимные
185.145.126.17 4145 RU, Moscow SOCKS4 Высоко-анонимные
165.165.132.225 10801 ZA, Plettenberg Bay SOCKS4 Высоко-анонимные
192.144.104.1 33283 BR, Viamão SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 60095 CN SOCKS5 Анонимные
113.121.78.207 9999 CN, Qingdao HTTP Высоко-анонимные
116.212.131.27 38980 KH, Phnom Penh SOCKS4 Высоко-анонимные
95.227.11.203 18681 None SOCKS4 Высоко-анонимные
136.228.131.9 4145 KH, Phnom Penh SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 61298 CN SOCKS5 Анонимные
177.85.233.73 4145 BR, Montes Claros SOCKS4 Высоко-анонимные
178.156.44.128 4145 ES, Caspe SOCKS4 Высоко-анонимные
179.127.140.188 20183 BR, Aguas de Chapeco HTTP Высоко-анонимные
45.79.39.170 8117 US, Dallas HTTP Высоко-анонимные
103.130.197.226 4145 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
181.65.212.123 4145 PE, Lima SOCKS4 Высоко-анонимные
45.169.64.208 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
45.238.253.227 4145 BR, Itapoa SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 51961 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
187.87.204.214 53709 BR, Conceicao do Coite SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 49962 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
125.21.43.82 8080 IN HTTP Анонимные
47.96.188.41 3128 CN HTTP Высоко-анонимные
171.13.202.140 9999 CN, Luoyang HTTP Высоко-анонимные
66.33.213.139 31288 US, Brea SOCKS5 Высоко-анонимные
103.110.109.92 1080 MV SOCKS4 Высоко-анонимные
165.73.128.217 56975 ZA, Johannesburg HTTP Высоко-анонимные
74.208.253.183 80 US, Wayne HTTP Анонимные
23.237.100.74 3128 US, Bentonville HTTP Высоко-анонимные
81.93.88.31 4145 BA, Prnjavor SOCKS4 Высоко-анонимные
150.107.206.249 61954 NP, Bharatpur HTTP Высоко-анонимные
182.52.51.20 36262 TH, Bangkok HTTP Высоко-анонимные
183.89.76.32 8213 TH, Buriram HTTP Высоко-анонимные
223.199.22.100 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
45.238.252.74 3128 BR, Itapoa HTTP Высоко-анонимные
3.120.15.195 3128 DE, Frankfurt am Main HTTP Высоко-анонимные
177.67.10.15 35914 BR, Brumadinho SOCKS4 Высоко-анонимные
54.38.195.161 54384 PL SOCKS5 Высоко-анонимные
47.100.106.114 64577 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
202.144.201.36 43870 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 60181 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
223.199.28.193 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
83.239.97.26 36703 RU, Ol'ginskaya HTTP Высоко-анонимные
183.89.180.168 8080 TH, Rayong HTTP Высоко-анонимные
91.148.72.225 37710 RS, Novi Sad HTTP Высоко-анонимные
103.21.150.184 3128 VN HTTP Высоко-анонимные
178.62.194.248 9050 NL, Amsterdam SOCKS5 Анонимные
139.59.64.9 8080 IN, Bengaluru HTTP Высоко-анонимные
103.86.1.22 4145 IN, Bengaluru SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 54693 CN SOCKS5 Анонимные
183.164.239.30 9999 CN, Hefei HTTP Высоко-анонимные
75.151.213.85 3366 US SOCKS4 Высоко-анонимные
36.248.129.86 9999 CN, Fuzhou HTTP Высоко-анонимные
123.169.166.41 9999 CN, Changsha HTTP Высоко-анонимные
103.111.103.3 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
37.157.193.193 80 CZ HTTP Высоко-анонимные
114.239.210.18 9999 CN, Suqian HTTP Высоко-анонимные
169.255.8.206 10801 KE SOCKS4 Высоко-анонимные
81.161.61.110 30432 SK, Banská Bystrica HTTP Высоко-анонимные
210.48.204.134 54085 MY HTTP Высоко-анонимные
45.70.58.173 9991 EC HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 62592 CN SOCKS5 Анонимные
179.108.184.131 53281 BR, Rio de Janeiro HTTP Высоко-анонимные
79.106.165.182 4145 AL SOCKS4 Высоко-анонимные
110.243.29.62 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
92.126.223.237 41258 RU, Omsk HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 64223 CN SOCKS5 Анонимные
104.245.69.17 3128 US, Mina HTTP Высоко-анонимные
163.204.244.215 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
119.57.115.57 30622 CN, Beijing SOCKS4 Высоко-анонимные
193.85.228.182 43036 CZ HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 52299 CN SOCKS5 Анонимные
177.190.146.146 63253 BR, Montes Claros SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 56712 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
218.59.193.14 48675 CN HTTP Высоко-анонимные
103.240.206.152 55740 IN, Vadodara HTTP Высоко-анонимные
36.66.126.71 42935 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
102.177.141.89 4145 ZA SOCKS4 Высоко-анонимные
95.180.167.208 50609 MK, Vinica SOCKS4 Высоко-анонимные
91.210.97.9 4145 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
103.105.40.70 16538 IN HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 49469 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
106.14.222.35 60172 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
114.239.148.224 9999 CN, Suqian HTTP Высоко-анонимные
186.10.82.22 52049 CL, Port Montt HTTP Высоко-анонимные
180.128.2.230 4145 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
86.100.63.127 4145 LT, Palanga SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 59226 CN SOCKS5 Анонимные
114.7.205.18 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
85.117.63.98 51693 GE SOCKS4 Высоко-анонимные
52.30.92.45 8087 IE, Dublin HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 49899 CN SOCKS5 Анонимные
207.237.148.214 8841 US, New York SOCKS4 Высоко-анонимные
103.31.227.16 11337 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
101.109.242.90 8213 TH, Bang Khae HTTP Анонимные
186.192.254.78 4145 BR, Gurupi SOCKS4 Высоко-анонимные
120.11.150.148 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
183.89.183.66 8080 TH, Rayong HTTP Высоко-анонимные
200.236.221.242 36729 BR, São Paulo HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 61771 CN SOCKS5 Анонимные
84.16.37.78 8080 SK, Považská Bystrica HTTP Высоко-анонимные
150.107.22.174 8080 IN, Boisar HTTP Анонимные
175.43.34.54 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
187.85.84.202 3629 BR, Barbacena SOCKS4 Высоко-анонимные
190.152.19.190 43023 EC SOCKS4 Высоко-анонимные
110.243.23.0 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
202.93.229.98 8080 ID, Jakarta HTTP Анонимные
120.78.83.49 8080 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
59.127.55.215 47075 TW, Kaohsiung City HTTP Высоко-анонимные
182.16.166.249 14153 ID, Tangerang SOCKS4 Высоко-анонимные
94.130.125.222 1080 DE HTTP Высоко-анонимные
185.144.157.135 8080 US, Miami HTTP Высоко-анонимные
113.251.223.208 1080 CN, Chongqing SOCKS4 Высоко-анонимные
139.5.29.45 58294 IN, Neral SOCKS4 Высоко-анонимные
165.16.54.220 31618 LY SOCKS4 Высоко-анонимные
176.236.37.141 1080 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
85.198.133.19 30049 UA, Dnipro SOCKS4 Высоко-анонимные
49.128.173.168 44252 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
182.253.93.3 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
45.230.100.235 4145 BR, Campo Largo SOCKS4 Высоко-анонимные
118.174.65.251 4145 TH, Chiang Mai SOCKS4 Высоко-анонимные
103.60.137.2 13444 IN, Chennai HTTP Анонимные
207.180.211.223 808 DE, Nuremberg HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 52381 CN SOCKS5 Анонимные
163.204.247.56 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
103.14.198.18 83 IN, Bengaluru HTTP Высоко-анонимные
203.170.67.49 4145 PK SOCKS4 Высоко-анонимные
115.178.99.221 23500 IN, Kota HTTP Высоко-анонимные
192.169.237.19 47512 US, Scottsdale SOCKS5 Высоко-анонимные
85.196.136.17 4153 BG SOCKS4 Высоко-анонимные
43.227.128.6 81 IN, Rajahmundry HTTP Анонимные
131.196.143.9 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
125.24.110.246 8213 TH, Bangkok HTTP Анонимные
54.39.16.26 63050 CA, Montreal SOCKS5 Анонимные
95.158.153.161 61601 BG SOCKS4 Высоко-анонимные
31.146.179.50 8888 GE, Tbilisi HTTP Высоко-анонимные
187.191.20.7 32851 MX, Chetumal SOCKS4 Высоко-анонимные
59.152.6.190 33555 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
36.255.87.33 83 IN, Bengaluru HTTP Высоко-анонимные
92.242.240.34 60523 HR, Kucan Marof SOCKS4 Высоко-анонимные
51.38.129.49 1080 PL SOCKS5 Высоко-анонимные
106.14.222.35 61622 CN SOCKS5 Анонимные
106.14.222.35 52908 CN SOCKS5 Анонимные
106.14.222.35 49758 CN SOCKS5 Анонимные
190.226.46.114 4145 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
200.69.81.198 44507 CO, Bogotá SOCKS4 Высоко-анонимные
31.173.238.134 51183 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
131.196.141.28 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 61831 CN SOCKS5 Анонимные
201.220.140.6 30575 HN, Choloma SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 53293 CN SOCKS5 Анонимные
79.101.106.74 52792 RS, Presevo HTTP Высоко-анонимные
150.242.255.222 8080 IN, Udaipur HTTP Высоко-анонимные
163.172.142.201 8080 FR HTTP Анонимные
124.41.211.196 36084 NP HTTP Высоко-анонимные
148.255.118.37 8080 DO, Santiago de los Caballeros HTTP Высоко-анонимные
31.145.166.21 4145 TR, Istanbul SOCKS4 Высоко-анонимные
103.47.93.252 51618 IN, Shikohabad HTTP Высоко-анонимные
217.19.209.253 8080 MD, Tighina HTTP Высоко-анонимные
75.119.201.236 11457 US, Brea SOCKS5 Анонимные
201.182.152.110 53281 BR, Mambai HTTP Высоко-анонимные
177.84.148.68 4145 BR, Candelaria SOCKS4 Высоко-анонимные
173.212.238.182 5013 DE HTTP Высоко-анонимные
103.251.56.117 40304 IN, Jalalpur SOCKS4 Высоко-анонимные
58.84.31.45 4145 PK, Lahore SOCKS4 Высоко-анонимные
138.204.23.66 53281 BR, Barroquinha HTTP Высоко-анонимные
174.76.48.230 4145 US SOCKS5 Высоко-анонимные
191.102.85.201 9000 CO, Florencia HTTP Высоко-анонимные
109.195.70.235 1080 RU, Zelenogorsk SOCKS4 Высоко-анонимные
177.92.17.186 23500 BR, Santa Maria HTTP Высоко-анонимные
187.191.20.3 54375 MX, Chetumal HTTP Высоко-анонимные
58.22.177.183 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
103.245.19.73 42204 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
189.206.166.12 45090 MX, Irapuato SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 49550 CN SOCKS5 Анонимные
177.72.113.161 31164 BR, São Paulo SOCKS4 Высоко-анонимные
41.85.189.66 39475 BJ SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 50841 CN SOCKS5 Анонимные
91.139.1.158 57484 CZ, Horsovsky Tyn SOCKS4 Высоко-анонимные
45.169.26.162 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 63989 CN SOCKS5 Анонимные
114.226.244.118 9999 CN, Nanjing HTTP Высоко-анонимные
182.35.85.249 9999 CN, Xintai HTTP Высоко-анонимные
219.159.38.199 56210 CN HTTP Высоко-анонимные
185.116.254.5 4145 PL SOCKS4 Высоко-анонимные
165.16.3.54 53281 LY, Darnah HTTP Высоко-анонимные
121.230.252.47 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
180.183.114.152 8213 TH, Bangkok HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 56075 CN SOCKS5 Анонимные
36.66.114.249 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
179.1.78.70 999 CO HTTP Высоко-анонимные
163.204.242.131 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
145.255.28.2 58193 RU, Ufa SOCKS4 Высоко-анонимные
223.199.22.229 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
180.183.134.237 8213 TH, Bangkok HTTP Высоко-анонимные
36.25.43.107 9999 CN, Yiwu HTTP Высоко-анонимные
176.102.48.105 54203 UA, Kharkiv HTTP Высоко-анонимные
220.181.130.199 8898 CN, Beijing HTTP Высоко-анонимные
197.149.128.25 8080 TD, Abéché HTTP Высоко-анонимные
103.250.158.23 61690 IN, Vadodara SOCKS4 Высоко-анонимные
187.190.237.178 999 MX, Querétaro City HTTP Высоко-анонимные
185.107.49.224 64312 LB SOCKS4 Высоко-анонимные
194.67.92.81 3128 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
131.196.143.180 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
60.167.135.131 9999 CN, Huainan HTTP Высоко-анонимные
79.104.8.150 8080 RU, Lipetsk HTTP Высоко-анонимные
79.175.57.77 55477 RU, Belgorod HTTP Высоко-анонимные
170.79.121.58 4145 BR, Caruaru SOCKS4 Высоко-анонимные
91.150.189.122 55869 PL HTTP Высоко-анонимные
118.112.195.87 9999 CN, Chengdu HTTP Высоко-анонимные
103.10.81.172 8080 ID HTTP Анонимные
95.163.141.82 4145 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
217.125.172.223 4145 ES, Torrox SOCKS4 Высоко-анонимные
183.166.70.194 9999 CN, Huainan HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 52849 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
202.62.60.98 4145 KH, Phnom Penh SOCKS4 Высоко-анонимные
134.249.129.30 1080 UA, Dnipro SOCKS4 Высоко-анонимные
95.143.135.51 4145 CZ, Litoměřice SOCKS4 Высоко-анонимные
103.69.20.100 4145 IN, Bengaluru SOCKS4 Высоко-анонимные
45.238.253.195 4145 BR, Itapoa SOCKS4 Высоко-анонимные
189.203.198.178 4145 MX, Coatzacoalcos SOCKS4 Высоко-анонимные
125.108.77.58 9000 CN, Wenzhou HTTP Высоко-анонимные
185.89.0.209 32789 NO, Sandnessjøen SOCKS4 Высоко-анонимные
60.5.254.169 8081 CN HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 51712 CN SOCKS5 Анонимные
125.108.71.125 9000 CN, Wenzhou HTTP Высоко-анонимные
118.112.195.20 9999 CN, Chengdu HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 55321 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
179.189.237.189 31337 BR, Ponta Grossa SOCKS4 Высоко-анонимные
121.232.194.138 9000 CN, Nanjing HTTP Высоко-анонимные
124.121.169.12 8213 TH, Bangkok HTTP Высоко-анонимные
203.160.59.145 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
31.13.34.202 4145 RU, Mytishchi SOCKS4 Высоко-анонимные
67.207.94.118 80 US, North Bergen HTTP Высоко-анонимные
223.199.19.14 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
149.28.231.169 3128 US, Piscataway HTTP Высоко-анонимные
202.75.97.82 47009 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
123.169.168.130 9999 CN, Changsha HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 63198 CN SOCKS5 Анонимные
181.40.122.102 8080 PY, Asunción HTTP Высоко-анонимные
58.22.177.81 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
80.91.17.113 41258 RU, Tyumen HTTP Высоко-анонимные
170.79.233.162 4153 CL, Santiago SOCKS4 Высоко-анонимные
202.49.183.168 34897 NZ, Gisborne SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 59552 CN SOCKS5 Анонимные
58.8.219.238 8080 TH, Bangkok HTTP Анонимные
47.100.106.114 52298 CN SOCKS5 Анонимные
47.75.11.94 8080 CN, Xi'an HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 60853 CN SOCKS5 Анонимные
37.17.182.24 8081 KZ HTTP Высоко-анонимные
192.141.5.56 8080 HN HTTP Анонимные
183.146.157.75 9999 CN, Jinhua HTTP Высоко-анонимные
110.243.23.163 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
45.120.127.26 32525 IN, Delhi SOCKS4 Высоко-анонимные
222.95.144.199 3000 CN, Nanjing HTTP Высоко-анонимные
154.0.15.166 46547 ZA, Johannesburg HTTP Высоко-анонимные
114.224.45.12 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
51.77.99.221 8080 FR HTTP Высоко-анонимные
117.30.112.38 9999 CN, Xiamen HTTP Высоко-анонимные
223.242.246.221 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
195.211.244.33 4145 RU, Mineralnye Vody SOCKS4 Высоко-анонимные
31.131.67.14 8080 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
103.113.105.18 8080 IN, Rohtak HTTP Высоко-анонимные
125.108.70.149 9000 CN, Wenzhou HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 64723 CN SOCKS5 Анонимные
59.153.121.180 1080 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
186.47.81.50 8888 EC HTTP Высоко-анонимные
103.225.228.129 31094 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
101.108.24.197 8080 TH, Kanchanaburi HTTP Высоко-анонимные
213.109.235.231 60929 UA, Lviv SOCKS4 Высоко-анонимные
168.181.128.171 4145 BR, Campo Alegre SOCKS4 Высоко-анонимные
43.227.66.68 8521 CN HTTP Высоко-анонимные
131.196.141.223 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
138.59.143.35 57669 AR, Lomas de Zamora SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 59471 CN SOCKS5 Анонимные
212.154.58.118 44178 TR, Bursa SOCKS4 Высоко-анонимные
177.38.243.102 8080 BR, Vitória da Conquista HTTP Высоко-анонимные
180.183.0.158 4145 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
31.209.96.173 51688 CY SOCKS4 Высоко-анонимные
163.204.240.52 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
177.35.120.30 4145 BR, Campo Grande SOCKS4 Высоко-анонимные
223.199.27.252 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
41.204.93.54 8080 CM HTTP Высоко-анонимные
191.97.13.45 4145 PA SOCKS4 Высоко-анонимные
5.196.139.52 3128 FR HTTP Высоко-анонимные
78.46.216.28 3128 DE HTTP Высоко-анонимные
202.138.253.10 8080 ID, Bandung HTTP Высоко-анонимные
217.61.105.23 3128 DE, Frankfurt am Main HTTP Анонимные
117.57.91.48 9999 CN, Huaibei HTTP Высоко-анонимные
114.99.6.219 9999 CN, Tongling HTTP Высоко-анонимные
182.35.81.191 9999 CN, Xintai HTTP Высоко-анонимные
113.11.110.46 4145 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
103.47.93.205 1080 IN, Shikohabad SOCKS4 Высоко-анонимные
103.111.103.10 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
183.88.80.184 8213 TH, Bangkok HTTP Анонимные
190.214.1.26 35771 EC SOCKS4 Высоко-анонимные
212.120.186.39 32345 RU HTTP Высоко-анонимные
119.235.51.241 40274 IN, Suraram SOCKS4 Высоко-анонимные
36.67.253.59 31178 ID HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 53285 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
110.243.12.62 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
202.166.202.29 58794 NP, Kathmandu HTTP Высоко-анонимные
185.145.126.4 4145 RU, Moscow SOCKS4 Высоко-анонимные
177.131.13.9 20183 BR, Campo Belo HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 60062 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
193.107.221.176 4145 NL, Leende SOCKS4 Высоко-анонимные
84.42.253.252 52854 CZ, Slany HTTP Высоко-анонимные
171.35.166.68 9999 CN, Nanchang HTTP Высоко-анонимные
200.93.110.26 1080 VE, Caucagua SOCKS4 Высоко-анонимные
110.235.198.25 59029 IN, Nalbari HTTP Высоко-анонимные
122.192.185.10 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
170.231.232.17 4145 BR, Diadema SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 49370 CN SOCKS5 Анонимные
175.43.154.202 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
103.205.130.42 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
60.167.23.211 9999 CN, Wuhu HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 49571 CN SOCKS5 Анонимные
106.14.222.35 55645 CN SOCKS5 Анонимные
39.97.115.41 1080 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
114.99.4.28 9999 CN, Tongling HTTP Высоко-анонимные
177.0.57.114 4145 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 64151 CN SOCKS5 Анонимные
103.75.209.75 56594 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
171.35.213.140 9999 CN, Nanchang HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 52870 CN SOCKS5 Анонимные
106.14.222.35 61548 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
181.211.57.198 8080 EC, Quito HTTP Высоко-анонимные
148.240.94.5 4145 MX, León SOCKS4 Высоко-анонимные
41.60.233.81 8080 KE HTTP Высоко-анонимные
114.6.94.83 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
103.60.137.2 4145 IN, Chennai HTTP Анонимные
183.166.138.187 9999 CN, Hefei HTTP Высоко-анонимные
160.119.129.42 53038 GN HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 62790 CN SOCKS5 Анонимные
95.227.11.203 18681 IN, Hyderabad HTTP Высоко-анонимные
36.67.211.203 4145 ID, Bekasi SOCKS4 Высоко-анонимные
202.159.35.161 443 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
183.89.90.5 8213 TH, Bangkok HTTP Анонимные
223.198.23.80 9999 CN, Hainan HTTP Высоко-анонимные
222.124.30.125 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
143.0.245.9 48158 AR, General Pacheco HTTP Высоко-анонимные
195.228.210.244 8080 HU, Budapest HTTP Высоко-анонимные
77.121.5.131 1080 UA, Kherson SOCKS4 Высоко-анонимные
117.70.197.180 61234 CN HTTP Высоко-анонимные
50.113.25.114 3128 US, Haiku HTTP Высоко-анонимные
176.193.15.32 4145 RU, Moscow SOCKS4 Высоко-анонимные
185.66.57.250 42647 ES, Ribarroja del Turia SOCKS4 Высоко-анонимные
81.28.164.55 59943 RU, Tolyatti SOCKS4 Высоко-анонимные
103.205.130.181 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 53598 CN SOCKS5 Анонимные
94.138.147.2 3129 RU, Krasnokamsk SOCKS5 Высоко-анонимные
37.26.136.181 40076 MD, Tiraspol HTTP Высоко-анонимные
163.204.243.186 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
195.88.16.155 36141 RU, Ob' HTTP Высоко-анонимные
91.98.147.185 8080 IR HTTP Высоко-анонимные
47.107.158.219 8000 CN HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 52634 CN SOCKS5 Анонимные
45.64.87.129 8080 IN, Thane HTTP Анонимные
185.212.173.249 54321 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
103.60.137.2 1286 IN, Chennai HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 53320 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
125.26.7.83 8080 TH, Lopburi HTTP Высоко-анонимные
169.255.10.206 10801 KE SOCKS4 Высоко-анонимные
59.153.121.164 1080 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
185.200.36.107 11337 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
43.230.196.98 48200 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 61494 CN SOCKS5 Анонимные
105.112.84.137 8080 NG, Lagos HTTP Высоко-анонимные
125.108.71.221 9000 CN, Wenzhou HTTP Высоко-анонимные
109.75.46.202 42214 AM, Yerevan HTTP Высоко-анонимные
60.216.101.46 49327 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
190.82.113.69 37697 CL SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 50603 CN SOCKS5 Анонимные
188.72.5.203 8080 IQ, Kirkuk HTTP Высоко-анонимные
125.182.199.176 8080 KR, Changwon HTTP Высоко-анонимные
201.49.72.226 8080 BR, Araçatuba HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 61104 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
87.238.175.54 9999 NL SOCKS4 Высоко-анонимные
84.51.0.198 4145 TR, Istanbul SOCKS4 Высоко-анонимные
101.109.56.62 8080 TH, Si Racha HTTP Высоко-анонимные
103.41.28.70 4145 IN, Siuri SOCKS4 Высоко-анонимные
125.108.124.210 9000 CN, Wenzhou HTTP Высоко-анонимные
178.151.143.112 31260 UA, Kharkiv HTTP Высоко-анонимные
189.2.65.162 48629 BR, Barueri SOCKS4 Высоко-анонимные
180.107.52.194 9999 CN, Changshu City HTTP Высоко-анонимные
79.106.35.65 1080 AL, Tirana SOCKS4 Высоко-анонимные
115.221.242.100 9999 CN, Jinxiangzhen HTTP Высоко-анонимные
103.214.235.225 4145 IN, Kochi SOCKS4 Высоко-анонимные
66.33.208.14 21675 US, Brea SOCKS4 Высоко-анонимные
200.199.38.234 8080 BR HTTP Высоко-анонимные
209.95.143.254 64312 US, Miami SOCKS4 Высоко-анонимные
180.250.216.242 3128 ID, Makassar HTTP Высоко-анонимные
124.122.178.181 8118 TH, Bangkok HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 60522 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
77.93.42.134 47803 UA, Zaporizhia HTTP Высоко-анонимные
103.77.20.1 59311 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
110.78.151.222 4145 TH, Nong Khai SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 64756 CN SOCKS5 Анонимные
202.191.15.253 4145 AU, Murarrie SOCKS4 Высоко-анонимные
163.204.240.54 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
185.138.69.110 39274 CZ, Horni Radechova HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 51140 CN SOCKS5 Анонимные
103.78.72.158 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 56011 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
103.60.137.2 35825 IN, Chennai HTTP Анонимные
117.102.9.12 3128 PK HTTP Высоко-анонимные
195.82.116.230 8080 ES, Dos Torres HTTP Высоко-анонимные
103.26.246.122 1080 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
47.100.106.114 49338 CN SOCKS5 Анонимные
106.14.222.35 50557 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
93.123.45.48 4145 BG, Burgas SOCKS4 Высоко-анонимные
103.106.56.121 4145 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
201.48.226.249 41846 BR, Betim HTTP Высоко-анонимные
192.141.5.51 8080 HN HTTP Высоко-анонимные
36.25.42.72 9999 CN, Yiwu HTTP Высоко-анонимные
183.164.239.203 9999 CN, Hefei HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 58038 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
196.207.237.156 80 SN HTTP Высоко-анонимные
193.106.73.128 44348 RU, Moscow SOCKS4 Высоко-анонимные
114.239.144.191 9999 CN, Suqian HTTP Высоко-анонимные
186.232.196.149 4145 BR, Coxixola SOCKS4 Высоко-анонимные
103.60.137.2 8111 IN, Chennai HTTP Анонимные
125.59.157.218 8380 HK HTTP Высоко-анонимные
110.76.129.21 59570 BD, Rangpur City HTTP Высоко-анонимные
45.248.94.60 30858 IN, Delhi HTTP Высоко-анонимные
191.100.24.251 51776 EC, Cuenca SOCKS4 Высоко-анонимные
58.8.195.9 8080 TH, Bangkok HTTP Анонимные
106.14.222.35 54683 CN SOCKS5 Анонимные
47.100.106.114 51934 CN SOCKS5 Анонимные
59.153.121.190 1080 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
103.75.27.74 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
223.199.21.99 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
190.121.157.90 4145 CO, Cúcuta SOCKS4 Высоко-анонимные
189.91.157.20 8080 BR, São Mateus HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 57920 CN SOCKS5 Анонимные
125.26.94.32 8080 TH, Bangkok HTTP Высоко-анонимные
165.16.4.34 8080 LY HTTP Анонимные
197.254.64.186 8080 KE, Nairobi HTTP Высоко-анонимные
223.242.224.184 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
114.7.162.130 23500 ID HTTP Высоко-анонимные
123.169.165.106 9999 CN, Changsha HTTP Высоко-анонимные
175.44.109.107 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
187.60.215.78 4145 BR, Salgado Filho SOCKS4 Высоко-анонимные
106.14.222.35 61337 CN SOCKS5 Анонимные
185.252.144.96 1080 FI SOCKS4 Высоко-анонимные
108.61.165.7 3128 NL, Amsterdam HTTP Анонимные
181.191.220.193 4145 AR, Esteban Echeverria SOCKS4 Высоко-анонимные
59.153.121.163 1080 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
81.162.224.58 50612 UA, Kyiv SOCKS4 Высоко-анонимные
184.82.232.18 30334 TH, Nonthaburi HTTP Анонимные
109.75.140.158 59916 RU, Veliky Novgorod HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 63506 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
182.23.2.105 49833 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
103.30.188.130 51450 BD HTTP Высоко-анонимные
106.14.222.35 57758 CN SOCKS5 Анонимные
178.214.228.144 80 RU HTTP Высоко-анонимные
110.243.21.164 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
47.100.106.114 62989 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
78.56.73.169 4145 LT, Vilnius SOCKS4 Высоко-анонимные
170.233.164.192 8080 BR, Cajobi HTTP Высоко-анонимные
45.7.238.242 46647 HN SOCKS4 Высоко-анонимные
114.239.42.107 9999 CN, Suqian HTTP Высоко-анонимные
197.211.238.220 36851 ZW SOCKS4 Высоко-анонимные
103.120.135.166 8080 KH HTTP Анонимные
1.20.97.4 52237 TH HTTP Высоко-анонимные
110.168.26.82 8118 TH, Huai Khwang HTTP Анонимные
202.6.224.50 1080 ID, Surabaya SOCKS4 Высоко-анонимные
168.181.128.157 4145 BR, Campo Alegre SOCKS4 Высоко-анонимные
185.189.208.185 61360 GE HTTP Высоко-анонимные
78.41.174.198 8081 SK, Senica HTTP Высоко-анонимные
194.208.49.78 39321 AT, Schruns SOCKS4 Высоко-анонимные
186.38.38.2 44550 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
70.35.213.229 36127 CA, Montreal HTTP Высоко-анонимные
210.16.77.49 4145 IN, Amberpet SOCKS4 Высоко-анонимные

Онлайн үнэгүй прокси серверүүд

Чөлөөт прокси сервер нь тухайн улсын хууль тогтоомж, ажлын байр, сургуулийн шийдвэрээр "хориглосон" вэбсайт руу нэвтрэхийг хаахаар зохиогдсон. Интернет дээр олон нийтийн хаягийг олж авахад хялбар байдаг боловч тав тухтай ажлын байр бий болгохын тулд тусгай үүрэг даалгаврын хувьд зөв IP сонгох талаар мэдэх шаардлагатай. Тиймээс, Оросын нийгмийн сүлжээн дэх дансуудыг дэмжих зорилгоор ipv4-ийн прокси хувилбарууд тохиромжтой байдаг бөгөөд хэрэв та гадаад вэб порт руу чөлөөтэй хандахыг хүсвэл ipv6-г худалдан авах нь илүү ашигтай байдаг.

 

Чөлөөт ажлын прокси ашиглах

Үнэгүйгээр онлайнаар худалдан авалт хийх нь хэрэв та хүсвэл сайн шийдэл байна:

 1. 1. Та өмнө нь үндсэн хаягаас хар жагсаалтад орсон байсан ч гэсэн нийгмийн сүлжээн дэх сайт, форум, хуудсуудыг чөлөөтэй уншина уу.
 2. 2. Энэ бүс нутагт холбогдоход шаардагдах веб портал дээрх вэбсайтууд дахь хязгааргүй зар сурталчилгаа, сэтгэгдэл, энэ нь Оросын чөлөөт ажлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид ялангуяа эрэлт хэрэгцээтэй байдаг.
 3. 3. Тусгай програм хангамж ашиглан нийгмийн сүлжээн дэх дансуудыг дэмжих үйл ажиллагаа (Instatool, Vkbot, гэх мэт).
 4. 4. Ботууд болон хуурцаг код ашиглан онлайн тоглоомууд дээр "шахах" тэмдэгтүүд - Сайн үнэгүй прокси ашигладаг нь тоглоомын портал дүрмийг зөрчсөн хар жагсаалтад орохоос зайлсхийхэд тусалдаг.
 5. 5. Бүс нутгийн оршин суугчдад боломжгүй видео бичлэгийг үзэх.
 6. 6. Хайлтын асуулгыг эрэмбэлэх, семантик цөмийг цуглуулах үйл явцыг дэмжих. Хувийн прокси - чухал ажлын хэрэгсэл болох SEO-оновчтой.

Хориглохыг хориглохын тулд, спам, нууцлаг данс, төлбөрийн сүлжээг хакердсан, "хориотой" агуулгыг түгээх зорилгоор онлайн прокси серверүүдийг онлайнаар бүү ашигла.

 

Чөлөөт прокси эрхтэй

Туршлагагүй хэрэглэгчид төлбөрийн болон чөлөөт хувилбаруудын хоорондох ялгааг олж харахгүй байгаа бөгөөд серверийн үйл ажиллагааны зарчим өөр өөр байдаг. Гэсэн хэдий ч, бие даасан IPS-уудтай харьцуулахад олон нийтийн итгэмжилэгчдийг дараах байдлаар тодорхойлж болно:

 1. 1. Бага хурдтай интернет холболт.
 2. 2. Өндөр ping - учир нь онлайн тоглоомуудад зориулсан үнэгүй проксиг ашиглахад үргэлж тохиромжтой байдаггүй.
 3. 3. Баталгаат хугацаа дутуу. Зарим хүмүүс нийтийн прокси ашиглаж чаддаг болохоор та сонгосон серверийг шаардлагатай вэбсайт дээр аль хэдийн хориглож магадгүй юм. Энэ тохиолдолд гомдол гаргах хүн байхгүй болно. Та шинэ ажлын хаяг хайх цагийг зарцуулах хэрэгтэй.
 4. 4. Энэ шалтгаанаар нэрээ нууцлах хангалттай түвшинд байхгүй бол та онлайн үнэ цэнэтэй мэдээлэл (төлбөрийн мэдээлэл, утасны дугаар, банкны картын кодоо байнга) орхиж явдаг бол үнэгүй сервер ашиглахыг зөвлөдөггүй.
 5. 5. Тусламжийн дутагдал - хэрэв итгэмжлэлд асуудал гарч ирвэл, та амжилтгүй болох шалтгааныг хайх, арилгах хэрэгтэй болно.

Чөлөөт серверээр дамжуулан холболт үргэлж найдвартай хамгаалагдсангүй. Тиймээс, хэрэв та нийтийн нийтийн хэрэглэдэг бол бид байнга интерактив хандалтын хувьд хаягийн шалгалтыг тогтмол хийж байхыг зөвлөж байна. Тиймээс та хувийн мэдээллийг хамгийн ихээр хамгаалах болно.

 

Онлайнаар нэргүй үнэгүй прокси серверүүд

Манай сайт дээр та хурдхан, өндөр түвшний хувийн нууцлал, удаан эдэлгээтэй, баяр баясгалантай сайхан шинэ прокси олж авах болно. Ажлын серверийг ажлын болон серверийн интернетэд зориулсан HTTP (S) болон SOCKS протоколуудад зориулсан дэмжлэгийг санал болгодог. ОХУ, АНУ, Европын орнууд болон гадаадад байгаа IP хаягууд байдаг.

Прокси серверийн гайхалтай жагсаалт нь таныг тухайн бүс нутагт оюуны өмчийн эрхийг олох, хувийн нууцлал, байршлын зэргийг олох боломжийг олгоно. Хүчинтэй эсэхийг шалгасан баталгаажсан хаягуудын мэдээллийн сан байнга шинэчлэгддэг.