Чөлөөт онлайн прокси сервер
IP Порт Улс, хот Төрөл Нэргүй байдал
207.237.148.214 8841 US, New York SOCKS4 Высоко-анонимные
50.197.210.138 32100 US, Tomball SOCKS4 Высоко-анонимные
103.233.152.140 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
196.27.127.170 47504 ZW HTTP Высоко-анонимные
61.247.16.141 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
193.242.151.42 8080 RU, Krasnodar HTTP Высоко-анонимные
103.124.170.60 1080 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
103.205.130.216 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
110.77.134.106 8080 TH, Tha Tum HTTP Высоко-анонимные
152.67.48.62 3128 US, Seattle HTTP Высоко-анонимные
202.147.198.115 8080 ID, Bekasi HTTP Высоко-анонимные
27.255.75.130 5836 KR HTTP Высоко-анонимные
117.69.176.96 38801 CN, Huangshan City SOCKS5 Анонимные
181.83.227.81 1080 AR, San Miguel SOCKS5 Высоко-анонимные
58.19.13.114 30002 CN, Wuhan SOCKS4 Высоко-анонимные
223.241.167.148 38801 CN, Chanshan SOCKS5 Анонимные
103.205.130.8 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
165.225.206.94 10605 US HTTP Высоко-анонимные
181.82.224.5 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
12.105.130.3 3128 US, Royse City HTTP Высоко-анонимные
88.99.134.61 8080 DE HTTP Высоко-анонимные
136.232.116.2 48976 IN HTTP Высоко-анонимные
103.211.8.77 52616 IN, Hyderabad SOCKS4 Высоко-анонимные
58.19.163.217 38801 CN SOCKS5 Анонимные
150.129.52.74 6666 IN, Bardoli HTTP Высоко-анонимные
46.8.33.205 4153 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
196.53.25.53 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
193.193.240.37 48785 KZ SOCKS4 Высоко-анонимные
103.207.97.33 61287 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
203.142.66.26 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
202.91.82.81 34126 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
190.89.40.5 999 None HTTP Высоко-анонимные
196.52.65.123 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
45.76.187.40 8080 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
37.204.160.86 8081 RU, Moscow HTTP Анонимные
203.142.69.242 44453 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
186.126.48.185 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
182.53.206.47 47592 TH, Rayong HTTP Высоко-анонимные
181.214.155.226 3129 US, Phoenix HTTP Высоко-анонимные
183.166.91.30 38801 CN, Huainan SOCKS4 Высоко-анонимные
180.156.187.87 4145 CN, Shanghai SOCKS4 Высоко-анонимные
196.52.80.130 80 US, Edison HTTP Анонимные
51.81.31.65 32665 FR SOCKS5 Анонимные
168.227.158.13 4145 BR, Barra do Piraí SOCKS4 Высоко-анонимные
190.217.1.137 55170 VE SOCKS4 Высоко-анонимные
111.68.26.237 8080 ID, Yogyakarta HTTP Анонимные
170.246.85.38 50991 EC, Cuenca HTTP Высоко-анонимные
103.57.80.176 4145 IN, Bengaluru SOCKS4 Высоко-анонимные
103.87.168.138 51011 IN, Jaipur HTTP Высоко-анонимные
186.251.255.133 31337 BR, Carazinho SOCKS4 Высоко-анонимные
103.194.171.235 5836 NL, Rotterdam HTTP Высоко-анонимные
131.100.239.21 54344 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
189.84.112.220 4145 BR, Fortaleza SOCKS4 Высоко-анонимные
103.108.87.152 1080 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
114.99.19.86 4216 CN, Ezhou SOCKS5 Анонимные
196.53.25.120 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
45.119.83.146 12724 VN, Nam Định SOCKS5 Анонимные
58.40.124.174 51080 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
103.197.207.47 4145 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
49.87.29.239 38801 CN, Nanjing SOCKS5 Анонимные
104.245.69.26 3128 US, Mina HTTP Анонимные
103.144.146.234 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
165.225.200.92 10605 US HTTP Высоко-анонимные
202.158.93.227 2016 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
196.52.58.62 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
181.6.27.229 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
181.3.182.170 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
51.81.228.234 5836 FR HTTP Высоко-анонимные
190.109.72.21 33633 BR, Sao Geraldo do Araguaia SOCKS4 Высоко-анонимные
172.104.57.207 15446 SG, Singapore SOCKS5 Высоко-анонимные
186.251.255.237 31337 BR, Carazinho SOCKS4 Высоко-анонимные
103.229.86.249 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
92.51.6.1 8080 RU HTTP Анонимные
180.211.192.122 8080 BD, Chuadanga HTTP Высоко-анонимные
111.93.59.130 3129 IN, Gurgaon HTTP Высоко-анонимные
196.52.80.209 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
114.104.182.111 38801 CN, Huangshan City SOCKS5 Анонимные
179.185.50.182 44418 BR, Barro Preto SOCKS4 Высоко-анонимные
103.82.43.109 53966 IN, Pune SOCKS4 Высоко-анонимные
5.101.64.68 55443 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
61.19.151.170 8080 TH HTTP Анонимные
179.189.237.69 31337 BR, Ponta Grossa SOCKS4 Высоко-анонимные
196.52.65.5 80 US, Edison HTTP Анонимные
50.62.61.96 20636 US, Scottsdale SOCKS5 Высоко-анонимные
195.154.61.159 5836 FR, La Ricamarie HTTP Высоко-анонимные
45.175.239.254 999 None HTTP Высоко-анонимные
196.54.30.240 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
184.180.90.226 8080 US, Oklahoma City HTTP Высоко-анонимные
45.7.177.212 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
114.99.12.112 3000 CN, Tongling SOCKS5 Анонимные
103.15.242.211 55492 ID, Medan SOCKS4 Высоко-анонимные
71.79.158.88 80 US, Wadsworth HTTP Высоко-анонимные
208.91.95.157 8080 US, Rochester HTTP Анонимные
190.211.81.210 3128 AR, San Martin HTTP Высоко-анонимные
212.83.188.253 5836 FR, Cergy HTTP Высоко-анонимные
165.225.10.79 10605 US HTTP Высоко-анонимные
200.215.171.238 8080 BR, Recife HTTP Высоко-анонимные
60.169.208.233 38801 CN, Hefei SOCKS5 Высоко-анонимные
165.225.20.106 10605 US HTTP Высоко-анонимные
187.19.127.178 4145 BR, Salgado de Sao Felix SOCKS4 Высоко-анонимные
43.231.76.149 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
144.91.88.110 5836 US, Oakland HTTP Высоко-анонимные
165.225.38.93 10605 US HTTP Высоко-анонимные
177.107.197.173 80 BR, Suzano HTTP Высоко-анонимные
54.188.106.141 9134 US, Boardman SOCKS4 Высоко-анонимные
192.249.53.67 64312 US, Hidalgo SOCKS4 Высоко-анонимные
74.56.229.191 4145 CA, Sainte-Julie SOCKS4 Высоко-анонимные
45.119.83.146 10645 VN, Nam Định SOCKS4 Высоко-анонимные
110.243.15.191 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
103.106.57.69 4145 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
185.69.28.213 8080 BA HTTP Анонимные
103.86.187.242 23500 PH HTTP Высоко-анонимные
54.188.106.141 9068 US, Boardman SOCKS4 Высоко-анонимные
102.134.181.161 9999 ZA, Somerset West HTTP Высоко-анонимные
1.0.133.14 8080 TH, Lopburi HTTP Высоко-анонимные
87.250.109.174 8080 BA, Vlasenica HTTP Высоко-анонимные
117.69.179.185 3000 CN, Huangshan City SOCKS5 Анонимные
138.255.32.65 34641 BR, Vitória da Conquista HTTP Высоко-анонимные
79.101.105.74 39046 RS SOCKS4 Высоко-анонимные
5.101.64.68 57496 RU SOCKS5 Высоко-анонимные
175.101.81.251 8080 IN, Guntur HTTP Высоко-анонимные
157.119.207.10 6666 IN, Jalalpur HTTP Высоко-анонимные
103.83.36.93 5836 US, Asheville HTTP Высоко-анонимные
187.72.66.5 41539 BR, São Paulo SOCKS4 Высоко-анонимные
12.218.209.130 13326 US, Aromas SOCKS4 Высоко-анонимные
36.90.176.49 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
95.227.11.203 18681 HU, Zalaegerszeg SOCKS4 Высоко-анонимные
104.129.198.41 10605 US, Castro Valley HTTP Высоко-анонимные
138.97.200.100 8080 AR, San Nicolás de los Arroyos HTTP Высоко-анонимные
165.225.226.110 10605 US HTTP Высоко-анонимные
1.1.1.61 80 AU HTTP Анонимные
186.251.255.89 31337 BR, Carazinho SOCKS4 Высоко-анонимные
3.10.56.195 80 GB, London HTTP Высоко-анонимные
49.87.44.100 38801 CN, Nanjing SOCKS4 Высоко-анонимные
185.169.181.15 4145 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
104.129.41.5 5836 US, Miami HTTP Высоко-анонимные
196.52.65.24 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
196.52.58.169 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
119.235.50.8 4145 IN, Guntur SOCKS4 Высоко-анонимные
119.235.50.26 4145 IN, Guntur SOCKS4 Высоко-анонимные
196.53.25.132 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
200.29.176.172 4145 CL SOCKS4 Высоко-анонимные
49.70.95.140 3000 CN SOCKS5 Анонимные
194.190.30.248 8080 RU, Belgorod HTTP Анонимные
183.166.145.65 38801 CN, Hefei SOCKS4 Высоко-анонимные
45.242.57.24 8080 EG, Alexandria HTTP Анонимные
114.104.141.135 38801 CN, Huangshan City SOCKS4 Высоко-анонимные
103.124.170.32 1080 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
94.153.224.194 58713 UA, Cherkasy HTTP Высоко-анонимные
51.159.90.37 5836 FR, Paris HTTP Высоко-анонимные
213.149.171.218 4145 CY SOCKS4 Высоко-анонимные
190.152.181.74 48983 EC, Quito SOCKS4 Высоко-анонимные
94.45.208.77 1080 RU, Moscow SOCKS4 Высоко-анонимные
45.123.25.74 54913 IN, Tada SOCKS4 Высоко-анонимные
207.96.90.42 38694 US, Astoria SOCKS4 Высоко-анонимные
165.225.110.77 10605 JP, Tokyo HTTP Высоко-анонимные
103.211.8.121 52616 IN, Hyderabad SOCKS4 Высоко-анонимные
114.57.49.66 53281 ID HTTP Высоко-анонимные
1.0.0.10 80 AU, Riverton HTTP Анонимные
181.102.101.157 1080 AR SOCKS5 Анонимные
124.200.36.118 40188 CN, Beijing HTTP Высоко-анонимные
181.3.33.120 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
85.196.136.9 4153 BG SOCKS4 Высоко-анонимные
110.77.235.196 4145 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
1.0.0.108 80 AU, Riverton HTTP Анонимные
92.247.125.229 4153 BG, Sofia SOCKS4 Высоко-анонимные
45.115.175.112 54201 IN, Guwahati SOCKS4 Высоко-анонимные
45.230.169.85 999 VE HTTP Анонимные
103.212.92.225 38005 IN, Mumbai HTTP Высоко-анонимные
186.126.103.9 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
116.197.132.25 55443 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
103.137.66.117 1080 None SOCKS4 Высоко-анонимные
165.225.116.72 10605 HK, Central HTTP Высоко-анонимные
168.181.128.176 4145 BR, Campo Alegre SOCKS4 Высоко-анонимные
189.45.198.123 3128 BR, Blumenau HTTP Высоко-анонимные
203.170.67.145 4145 PK SOCKS4 Высоко-анонимные
103.77.23.202 59311 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
196.53.25.161 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
103.105.40.161 4145 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
210.59.0.47 8082 TW HTTP Высоко-анонимные
196.54.30.217 80 US, Edison HTTP Анонимные
103.106.34.193 31110 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
36.89.180.103 58841 ID HTTP Высоко-анонимные
200.60.118.45 8080 PE HTTP Высоко-анонимные
103.101.233.13 8080 IN, Mumbai HTTP Анонимные
103.86.194.219 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
46.238.230.175 8080 PL, Gmina Świecie HTTP Анонимные
103.199.159.201 40049 IN, Moradabad HTTP Высоко-анонимные
176.113.157.149 42850 UA, Kyiv HTTP Высоко-анонимные
165.225.124.119 10605 US HTTP Высоко-анонимные
103.103.52.40 38887 IN, Guwahati SOCKS4 Высоко-анонимные
202.43.112.177 4145 ID, Depok SOCKS4 Высоко-анонимные
203.173.92.250 48269 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
94.74.133.144 8080 IR HTTP Высоко-анонимные
51.81.31.170 61631 FR SOCKS5 Анонимные
94.136.154.49 60030 SK SOCKS4 Высоко-анонимные
89.33.192.190 5836 GB, London HTTP Высоко-анонимные
103.224.185.20 35979 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
82.135.148.201 8081 LT, Vilnius HTTP Высоко-анонимные
124.158.179.13 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
36.91.54.25 55490 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
95.0.219.251 8080 TR, Istanbul HTTP Высоко-анонимные
117.211.203.210 3128 IN HTTP Анонимные
186.126.122.31 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
197.234.13.64 4145 SC, Victoria SOCKS4 Высоко-анонимные
50.197.38.230 60724 US, Pittsburgh HTTP Высоко-анонимные
51.91.201.55 8080 FR HTTP Высоко-анонимные
103.224.38.18 82 IN, Bengaluru HTTP Высоко-анонимные
45.77.155.61 33082 US, Piscataway SOCKS4 Высоко-анонимные
5.58.52.231 8080 UA, Ternopil HTTP Анонимные
1.1.1.5 80 AU HTTP Анонимные
103.25.195.165 11337 ID, Karawang SOCKS4 Высоко-анонимные
181.3.138.31 1080 AR SOCKS5 Анонимные
36.37.180.59 65205 KH HTTP Высоко-анонимные
103.111.13.98 8080 BD HTTP Анонимные
181.3.98.97 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
37.156.30.130 4153 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
203.189.88.161 443 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
84.51.0.199 4145 TR, Istanbul SOCKS4 Высоко-анонимные
183.166.110.193 9999 CN, Huainan HTTP Высоко-анонимные
181.3.241.40 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
185.138.113.120 8080 IE, Kilmallock HTTP Высоко-анонимные
181.82.233.196 1080 AR SOCKS5 Анонимные
82.162.21.18 4145 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
51.83.231.20 3128 FR HTTP Высоко-анонимные
103.209.178.64 32637 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
78.111.97.178 3128 TR HTTP Высоко-анонимные
186.211.106.227 37406 BR, Canoinhas SOCKS4 Высоко-анонимные
38.75.229.147 64312 US, Elizabeth SOCKS4 Высоко-анонимные
117.102.92.14 1080 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
5.180.105.11 5836 None HTTP Высоко-анонимные
113.11.16.62 1080 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
181.3.3.194 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
149.129.240.8 3128 ID HTTP Высоко-анонимные
1.10.186.35 37235 TH HTTP Высоко-анонимные
46.172.192.68 61378 UA, Simferopol HTTP Высоко-анонимные
91.237.203.18 8080 RU HTTP Высоко-анонимные
58.147.170.116 8085 BD HTTP Анонимные
181.3.254.212 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
213.248.51.58 80 RU HTTP Высоко-анонимные
95.9.194.13 56726 TR, Kayseri HTTP Высоко-анонимные
113.194.30.189 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
200.108.183.2 8080 None HTTP Высоко-анонимные
35.221.93.7 8080 US, Mountain View HTTP Анонимные
151.106.9.190 5836 FR HTTP Высоко-анонимные
165.225.196.91 10605 US HTTP Высоко-анонимные
125.27.251.79 60832 TH, Nakhon Pathom HTTP Высоко-анонимные
118.69.56.68 53118 VN, Ho Chi Minh City SOCKS4 Высоко-анонимные
187.84.191.177 38392 BR, Brasília SOCKS4 Высоко-анонимные
143.255.52.195 59616 BR, Sao Raimundo Nonato SOCKS4 Высоко-анонимные
103.47.93.219 1080 IN, Shikohabad SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.177.179 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
154.117.143.126 8080 ZA, Witbank HTTP Высоко-анонимные
36.81.21.76 8080 ID, Yogyakarta HTTP Высоко-анонимные
190.15.222.50 8080 AR, Mendoza HTTP Анонимные
201.222.55.93 4145 PY SOCKS4 Высоко-анонимные
213.81.178.176 4145 SK, Chrastince SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.177.180 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
91.202.129.91 8080 UA, Kyiv HTTP Высоко-анонимные
91.98.59.117 4145 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
195.122.242.105 8080 RU, Nizhniy Novgorod SOCKS5 Высоко-анонимные
186.126.3.47 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
186.233.104.164 8080 BR, Vitoria de Santo Antao HTTP Высоко-анонимные
114.239.90.34 4216 CN, Suqian HTTP Высоко-анонимные
113.119.164.37 4145 CN, Zhaoqing SOCKS4 Высоко-анонимные
125.123.154.54 3000 CN, Jiaxing HTTP Высоко-анонимные
202.51.190.202 8080 BD HTTP Высоко-анонимные
110.78.186.23 4145 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
165.225.116.69 10605 HK, Central HTTP Высоко-анонимные
115.144.138.178 7801 KR HTTP Высоко-анонимные
94.136.157.225 60030 SK, Tusicka Nova Ves SOCKS4 Высоко-анонимные
43.243.204.134 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
186.232.48.98 36064 BR, Santo Antonio da Patrulha HTTP Высоко-анонимные
212.115.232.79 31280 UA, Dnipro HTTP Высоко-анонимные
183.141.54.225 3000 CN, Jiaxing SOCKS5 Анонимные
95.179.253.223 8000 NL HTTP Высоко-анонимные
101.51.144.22 4145 TH, Bangkok SOCKS4 Высоко-анонимные
182.52.229.83 4153 TH, Chanthaburi SOCKS4 Высоко-анонимные
79.148.116.12 3128 ES, Torreblanca HTTP Анонимные
196.52.65.125 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
190.248.135.106 8080 CO, Medellín HTTP Высоко-анонимные
223.241.1.201 3000 CN, Wuhu HTTP Высоко-анонимные
46.221.46.81 4153 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
202.10.33.102 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
182.16.167.82 14153 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
119.57.108.65 53281 CN HTTP Анонимные
46.52.131.207 4145 RU, Krasnodar SOCKS4 Высоко-анонимные
183.88.219.206 34676 TH, Samut Sakhon SOCKS4 Высоко-анонимные
77.85.168.253 4145 BG SOCKS4 Высоко-анонимные
60.169.49.171 28643 CN, Wuhu SOCKS5 Анонимные
147.139.30.212 9050 US, San Mateo SOCKS4 Высоко-анонимные
196.54.30.248 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
181.106.192.219 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
77.93.42.134 47803 UA, Zaporizhia HTTP Высоко-анонимные
165.225.240.103 10605 US HTTP Высоко-анонимные
165.225.56.75 10605 US HTTP Высоко-анонимные
45.119.83.146 17191 VN, Nam Định SOCKS5 Анонимные
197.98.180.89 49890 ZA, Hartbeespoort SOCKS4 Высоко-анонимные
220.247.166.135 34432 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
117.66.143.70 3000 CN SOCKS5 Анонимные
27.54.118.20 8899 ID HTTP Высоко-анонимные
180.250.131.94 47194 ID, Bandung SOCKS4 Высоко-анонимные
103.205.130.79 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
51.15.124.93 8080 FR HTTP Высоко-анонимные
121.13.252.60 61401 CN, Dongguan SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.177.188 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.177.225 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
196.52.65.32 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
177.137.168.158 4145 BR, Crato SOCKS4 Высоко-анонимные
150.129.115.118 48071 IN, Kosamba HTTP Высоко-анонимные
200.149.244.202 4145 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
105.27.237.25 80 KE, Nairobi HTTP Высоко-анонимные
78.11.32.28 52036 PL SOCKS4 Высоко-анонимные
96.87.16.153 33398 US, Richmond Hill SOCKS4 Высоко-анонимные
103.140.83.45 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
103.102.219.1 44550 BD, Khulna SOCKS4 Высоко-анонимные
103.216.82.42 56299 IN, Jalalpur SOCKS4 Высоко-анонимные
176.120.37.82 59365 UA, Chernivtsi HTTP Высоко-анонимные
59.148.42.146 4145 HK, Central SOCKS4 Высоко-анонимные
186.219.96.12 48929 BR, Ourinhos HTTP Высоко-анонимные
180.254.228.196 8080 ID, Bandung HTTP Высоко-анонимные
186.208.5.42 4145 BR, Recife SOCKS4 Высоко-анонимные
183.91.68.148 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
50.204.122.174 54321 US SOCKS4 Высоко-анонимные
117.57.21.248 3000 CN, Anqing HTTP Высоко-анонимные
36.89.51.43 32616 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
222.74.65.67 38051 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
165.225.92.127 10605 US HTTP Высоко-анонимные
196.54.30.211 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
105.16.115.200 80 KE, Mombasa HTTP Высоко-анонимные
186.23.163.169 8899 AR, Buenos Aires HTTP Высоко-анонимные
182.105.201.114 9000 CN, Nanchang HTTP Высоко-анонимные
31.192.110.53 5836 RU HTTP Высоко-анонимные
165.225.38.26 10605 US HTTP Высоко-анонимные
163.179.204.130 30002 CN, Huizhou SOCKS4 Высоко-анонимные
35.236.76.140 8080 US, Mountain View HTTP Высоко-анонимные
43.231.79.13 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
81.163.54.180 41258 RU, Kubachi HTTP Высоко-анонимные
196.54.30.91 80 US, Edison HTTP Анонимные
117.66.143.64 3000 CN SOCKS5 Анонимные
51.75.206.209 80 FR HTTP Высоко-анонимные
87.76.34.78 35782 KZ HTTP Высоко-анонимные
95.227.11.203 18681 IN, Hyderabad HTTP Анонимные
54.38.33.2 80 FR HTTP Высоко-анонимные
91.205.128.233 4145 RU, Makhachkala SOCKS4 Высоко-анонимные
118.172.135.176 4145 TH, Long SOCKS4 Высоко-анонимные
193.59.16.155 4145 PL, Busko-Zdrój SOCKS4 Высоко-анонимные
180.125.102.68 38801 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
196.52.80.229 80 US, Edison HTTP Анонимные
200.9.67.11 1080 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
197.234.13.9 4145 SC, Victoria SOCKS4 Высоко-анонимные
1.1.1.164 80 AU HTTP Анонимные
185.106.22.135 5836 TR HTTP Высоко-анонимные
103.199.97.33 39825 IN, Balasore SOCKS4 Высоко-анонимные
223.165.243.209 47205 KR SOCKS4 Высоко-анонимные
36.90.148.48 80 ID, Klaten HTTP Высоко-анонимные
95.154.75.180 45735 RU, Vladivostok SOCKS4 Высоко-анонимные
113.190.254.165 4145 VN, Hanoi SOCKS4 Высоко-анонимные
14.160.23.139 4145 VN SOCKS4 Высоко-анонимные
170.0.203.4 1080 BR, Fortaleza SOCKS4 Высоко-анонимные
51.159.93.13 5836 FR, Paris HTTP Высоко-анонимные
190.152.19.62 36711 EC HTTP Высоко-анонимные
46.99.255.235 8080 AL HTTP Высоко-анонимные
46.254.246.118 3130 RU, Kirensk HTTP Высоко-анонимные
103.216.82.196 6666 IN, Jalalpur HTTP Высоко-анонимные
184.82.143.235 4153 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
112.240.182.21 4145 CN, Jinan SOCKS4 Высоко-анонимные
165.225.210.78 10605 US HTTP Высоко-анонимные
62.182.114.164 59623 BG, Sofia SOCKS4 Высоко-анонимные
196.52.80.115 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
182.16.173.217 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
114.98.188.135 30002 CN SOCKS5 Анонимные
162.252.58.252 5836 US, Miami HTTP Высоко-анонимные
45.112.57.230 61222 IN, Mumbai HTTP Высоко-анонимные
125.162.87.144 8080 ID, Duri HTTP Высоко-анонимные
103.78.75.165 8080 ID, Sleman HTTP Высоко-анонимные
196.53.25.135 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
103.76.190.210 58275 IN, Ambur SOCKS4 Высоко-анонимные
181.6.166.119 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
103.209.64.19 6667 IN, Idar SOCKS5 Анонимные
118.172.47.97 51327 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
118.99.102.214 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
187.188.190.217 999 MX, Zapopan HTTP Высоко-анонимные
103.47.67.134 8080 IN, Delhi HTTP Высоко-анонимные
45.221.56.41 59701 ZA, Nelspruit SOCKS4 Высоко-анонимные
43.231.76.81 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
181.102.161.88 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
176.123.9.65 5836 MD, Chisinau HTTP Высоко-анонимные
181.3.168.184 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
77.244.42.178 4145 UA, Kharkiv SOCKS4 Высоко-анонимные
171.112.88.103 4216 CN SOCKS5 Анонимные
46.229.67.198 35221 RU, Barnaul SOCKS4 Высоко-анонимные
196.52.80.176 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
36.67.10.77 80 ID, Semarang HTTP Высоко-анонимные
5.206.230.62 51565 PT SOCKS4 Высоко-анонимные
43.231.76.25 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
110.50.85.162 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
49.156.152.193 56646 IN, Ballepalli SOCKS4 Высоко-анонимные
165.225.76.179 10605 FR, Paris HTTP Высоко-анонимные
104.238.111.218 22646 US, Scottsdale SOCKS5 Анонимные
110.243.12.155 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
196.52.80.26 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
186.126.12.186 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
139.180.167.214 3128 JP, Heiwajima HTTP Высоко-анонимные
131.196.141.35 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
109.162.244.175 1085 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
120.79.8.169 1080 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
202.166.174.218 37775 PK, Lahore SOCKS4 Высоко-анонимные
203.158.167.25 8080 TH, Pathum Thani HTTP Высоко-анонимные
92.39.111.230 46623 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
218.24.16.198 36180 CN, Shenyang SOCKS4 Высоко-анонимные
180.105.169.216 38801 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
92.112.10.27 4145 UA, Chernivtsi SOCKS4 Высоко-анонимные
167.114.179.32 5836 CA, Montreal HTTP Высоко-анонимные
222.252.11.121 1080 VN, Hanoi SOCKS5 Высоко-анонимные
185.66.56.4 42647 ES, Ribarroja del Turia SOCKS4 Высоко-анонимные
103.83.37.118 5836 US, Asheville HTTP Высоко-анонимные
191.242.182.132 8081 BR, Valença HTTP Высоко-анонимные
191.240.157.186 45926 BR, São Paulo SOCKS4 Высоко-анонимные
103.46.234.1 83 IN, Amalapuram HTTP Высоко-анонимные
60.169.214.83 38801 CN, Hefei SOCKS5 Анонимные
95.104.54.227 42119 GE HTTP Высоко-анонимные
203.170.66.249 4145 PK SOCKS4 Высоко-анонимные
196.53.25.188 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
110.189.152.86 30249 CN, Chengdu SOCKS4 Высоко-анонимные
119.2.88.33 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
83.143.28.1 38590 BW, Gaborone SOCKS4 Высоко-анонимные
200.9.67.48 1080 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
186.183.220.186 8080 CO, Medellín HTTP Анонимные
201.20.80.113 8080 BR, Fortaleza HTTP Анонимные
88.99.10.252 1080 DE HTTP Высоко-анонимные
195.154.58.65 5836 FR, La Ricamarie HTTP Высоко-анонимные
196.52.65.92 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
79.106.34.27 4145 AL, Tirana SOCKS4 Высоко-анонимные
201.49.37.133 80 BR, Fortaleza HTTP Высоко-анонимные
116.90.232.126 39459 NP SOCKS4 Высоко-анонимные
84.16.126.83 4145 CZ, Benatky SOCKS4 Высоко-анонимные
95.161.188.246 38302 RU HTTP Высоко-анонимные
117.95.133.198 4216 CN, Beijing HTTP Высоко-анонимные
96.9.73.80 56891 KH HTTP Высоко-анонимные
117.57.23.148 4216 CN, Anqing HTTP Высоко-анонимные
118.180.166.195 8060 CN HTTP Высоко-анонимные
66.96.253.234 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
80.50.141.118 40340 PL, Niedzica SOCKS4 Высоко-анонимные
165.225.112.77 10605 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
79.124.72.67 36538 BG HTTP Высоко-анонимные
143.137.204.5 80 BR, Saquarema HTTP Высоко-анонимные
186.219.3.78 4145 BR, Marica SOCKS4 Высоко-анонимные
190.217.1.9 32192 VE HTTP Высоко-анонимные
45.166.35.1 51372 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
167.71.238.159 80 US HTTP Высоко-анонимные
36.66.98.233 52851 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
104.129.192.100 10605 US, Milpitas HTTP Высоко-анонимные
122.200.149.161 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
185.107.56.36 5836 NL HTTP Высоко-анонимные
110.76.148.242 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
190.120.249.246 999 VE HTTP Высоко-анонимные
185.66.57.105 42647 ES, Lliria SOCKS4 Высоко-анонимные
40.90.162.225 80 SG, Singapore HTTP Анонимные
36.67.68.21 37732 ID, Depok HTTP Высоко-анонимные
103.59.200.14 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
103.224.185.16 33928 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
103.205.130.238 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
177.184.67.85 4145 BR, Pirai SOCKS4 Высоко-анонимные
54.188.106.141 9131 US, Boardman SOCKS4 Высоко-анонимные
121.233.87.36 30002 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
183.89.57.94 8080 TH, Bangkok HTTP Анонимные
180.148.4.194 8080 VN HTTP Анонимные
103.12.246.49 4145 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
1.0.0.75 80 AU, Riverton HTTP Анонимные
88.135.41.76 4145 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
114.99.19.16 3000 CN, Ezhou SOCKS5 Анонимные
210.56.245.77 8080 AU, Parafield Gardens HTTP Высоко-анонимные
117.94.182.5 3000 CN, Wuxi SOCKS5 Анонимные
222.124.145.94 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
190.203.85.12 8080 VE, Valencia HTTP Анонимные
181.3.177.205 1080 AR SOCKS5 Анонимные
196.54.30.220 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
185.64.18.25 8080 IE, Limerick HTTP Высоко-анонимные
103.83.116.226 55443 ID HTTP Высоко-анонимные
111.235.65.211 54829 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
103.105.237.249 53977 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
82.114.70.2 8080 AL HTTP Анонимные
138.0.228.26 999 HN, San Pedro Sula HTTP Высоко-анонимные
14.98.113.169 41132 IN HTTP Высоко-анонимные
93.117.72.27 43631 MD HTTP Высоко-анонимные
114.104.141.117 38801 CN, Huangshan City SOCKS4 Высоко-анонимные
95.216.228.110 3128 FI HTTP Высоко-анонимные
46.29.9.46 38430 RU, Krasnodar HTTP Высоко-анонимные
92.255.164.166 4145 RU, Tyumen SOCKS4 Высоко-анонимные
188.75.139.60 4145 CZ, Kutná Hora SOCKS4 Высоко-анонимные
191.97.78.250 999 AR, Barranqueras HTTP Высоко-анонимные
31.131.67.14 8080 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
181.3.217.100 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
45.236.171.99 999 EC HTTP Анонимные
14.228.76.32 8080 VN HTTP Высоко-анонимные
103.239.254.70 56457 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
165.22.81.30 41878 US, New York HTTP Высоко-анонимные
89.163.210.230 5836 DE HTTP Высоко-анонимные
196.52.58.28 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные

Онлайн үнэгүй прокси серверүүд

Чөлөөт прокси сервер нь тухайн улсын хууль тогтоомж, ажлын байр, сургуулийн шийдвэрээр "хориглосон" вэбсайт руу нэвтрэхийг хаахаар зохиогдсон. Интернет дээр олон нийтийн хаягийг олж авахад хялбар байдаг боловч тав тухтай ажлын байр бий болгохын тулд тусгай үүрэг даалгаврын хувьд зөв IP сонгох талаар мэдэх шаардлагатай. Тиймээс, Оросын нийгмийн сүлжээн дэх дансуудыг дэмжих зорилгоор ipv4-ийн прокси хувилбарууд тохиромжтой байдаг бөгөөд хэрэв та гадаад вэб порт руу чөлөөтэй хандахыг хүсвэл ipv6-г худалдан авах нь илүү ашигтай байдаг.

 

Чөлөөт ажлын прокси ашиглах

Үнэгүйгээр онлайнаар худалдан авалт хийх нь хэрэв та хүсвэл сайн шийдэл байна:

 1. 1. Та өмнө нь үндсэн хаягаас хар жагсаалтад орсон байсан ч гэсэн нийгмийн сүлжээн дэх сайт, форум, хуудсуудыг чөлөөтэй уншина уу.
 2. 2. Энэ бүс нутагт холбогдоход шаардагдах веб портал дээрх вэбсайтууд дахь хязгааргүй зар сурталчилгаа, сэтгэгдэл, энэ нь Оросын чөлөөт ажлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид ялангуяа эрэлт хэрэгцээтэй байдаг.
 3. 3. Тусгай програм хангамж ашиглан нийгмийн сүлжээн дэх дансуудыг дэмжих үйл ажиллагаа (Instatool, Vkbot, гэх мэт).
 4. 4. Ботууд болон хуурцаг код ашиглан онлайн тоглоомууд дээр "шахах" тэмдэгтүүд - Сайн үнэгүй прокси ашигладаг нь тоглоомын портал дүрмийг зөрчсөн хар жагсаалтад орохоос зайлсхийхэд тусалдаг.
 5. 5. Бүс нутгийн оршин суугчдад боломжгүй видео бичлэгийг үзэх.
 6. 6. Хайлтын асуулгыг эрэмбэлэх, семантик цөмийг цуглуулах үйл явцыг дэмжих. Хувийн прокси - чухал ажлын хэрэгсэл болох SEO-оновчтой.

Хориглохыг хориглохын тулд, спам, нууцлаг данс, төлбөрийн сүлжээг хакердсан, "хориотой" агуулгыг түгээх зорилгоор онлайн прокси серверүүдийг онлайнаар бүү ашигла.

 

Чөлөөт прокси эрхтэй

Туршлагагүй хэрэглэгчид төлбөрийн болон чөлөөт хувилбаруудын хоорондох ялгааг олж харахгүй байгаа бөгөөд серверийн үйл ажиллагааны зарчим өөр өөр байдаг. Гэсэн хэдий ч, бие даасан IPS-уудтай харьцуулахад олон нийтийн итгэмжилэгчдийг дараах байдлаар тодорхойлж болно:

 1. 1. Бага хурдтай интернет холболт.
 2. 2. Өндөр ping - учир нь онлайн тоглоомуудад зориулсан үнэгүй проксиг ашиглахад үргэлж тохиромжтой байдаггүй.
 3. 3. Баталгаат хугацаа дутуу. Зарим хүмүүс нийтийн прокси ашиглаж чаддаг болохоор та сонгосон серверийг шаардлагатай вэбсайт дээр аль хэдийн хориглож магадгүй юм. Энэ тохиолдолд гомдол гаргах хүн байхгүй болно. Та шинэ ажлын хаяг хайх цагийг зарцуулах хэрэгтэй.
 4. 4. Энэ шалтгаанаар нэрээ нууцлах хангалттай түвшинд байхгүй бол та онлайн үнэ цэнэтэй мэдээлэл (төлбөрийн мэдээлэл, утасны дугаар, банкны картын кодоо байнга) орхиж явдаг бол үнэгүй сервер ашиглахыг зөвлөдөггүй.
 5. 5. Тусламжийн дутагдал - хэрэв итгэмжлэлд асуудал гарч ирвэл, та амжилтгүй болох шалтгааныг хайх, арилгах хэрэгтэй болно.

Чөлөөт серверээр дамжуулан холболт үргэлж найдвартай хамгаалагдсангүй. Тиймээс, хэрэв та нийтийн нийтийн хэрэглэдэг бол бид байнга интерактив хандалтын хувьд хаягийн шалгалтыг тогтмол хийж байхыг зөвлөж байна. Тиймээс та хувийн мэдээллийг хамгийн ихээр хамгаалах болно.

 

Онлайнаар нэргүй үнэгүй прокси серверүүд

Манай сайт дээр та хурдхан, өндөр түвшний хувийн нууцлал, удаан эдэлгээтэй, баяр баясгалантай сайхан шинэ прокси олж авах болно. Ажлын серверийг ажлын болон серверийн интернетэд зориулсан HTTP (S) болон SOCKS протоколуудад зориулсан дэмжлэгийг санал болгодог. ОХУ, АНУ, Европын орнууд болон гадаадад байгаа IP хаягууд байдаг.

Прокси серверийн гайхалтай жагсаалт нь таныг тухайн бүс нутагт оюуны өмчийн эрхийг олох, хувийн нууцлал, байршлын зэргийг олох боломжийг олгоно. Хүчинтэй эсэхийг шалгасан баталгаажсан хаягуудын мэдээллийн сан байнга шинэчлэгддэг.