Kiểm tra cổng trực tuyến
Danh sách proxy
  • Kiểm tra proxy IPv4
  • Kiểm tra proxy với xác thực và không có
  • Kiểm tra proxy HTTP (S) và SOCKS (4,5)
  • Xác định giao thức, quốc gia và thành phố
  • Kiểm tra tốc độ cao

Kiểm tra tính sẵn sàng của cổng

 

Kiểm tra cổng cho khả năng truy cập cho phép bạn xác định mức độ bảo vệ máy tính chống lại kẻ lừa đảo và tấn công tin tặc. Điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của các dịch vụ trực tuyến đặc biệt, biết số và địa chỉ duy nhất. Sau khi truy cập Internet, thiết bị sẽ nhận được một ip cá nhân từ nhà cung cấp và được biết đến bởi số duy nhất này. Biết được kết quả của việc kiểm tra cổng theo địa chỉ IP, sẽ dễ hiểu hơn về các điểm yếu của các mạng được sử dụng và nhanh chóng giải quyết các vấn đề.

 

Cổng máy tính là gì

 

Các cổng, tính khả dụng được xác định bởi máy quét, mở theo yêu cầu khi một chương trình nhất định sẽ tương tác với các máy chủ từ xa. Kết quả là, kết nối với nó trở nên có thể. Mỗi cổng có số dành riêng - bạn chỉ có thể kiểm tra nó. Điều này được cung cấp bởi giao thức TCP hoặc IP. Vì vậy, nếu trình duyệt kết nối với một cổng có số phù hợp với trang web mong muốn, trình duyệt sẽ nhận được dữ liệu được mã hóa - mã này được hiển thị dưới dạng tài nguyên web.

Kiểm tra cổng cho khả năng truy cập IP được cho phép nếu một địa chỉ riêng được gán cho máy tính hoặc thiết bị di động. Bạn có thể làm rõ thông tin này với nhà cung cấp của bạn.

 

Những gì kiểm tra tính sẵn sàng của cổng cho thấy

Do việc kiểm tra độ mở bằng địa chỉ IP, cổng có thể là:

  1. 1. Đóng cửa. Chỉ ra rằng bây giờ không thể kết nối với cổng thông qua máy chủ, tương ứng, nội dung của máy tính được bảo vệ an toàn khỏi các cuộc tấn công của hacker và kẻ lừa đảo mạng. Tình trạng đóng cửa của người dùng cho thấy mức độ bảo mật cao. Nếu bạn muốn cổng không thể truy cập được mở - vấn đề là cấu hình không chính xác của kết nối mạng hoặc phần mềm. Trong tình huống như vậy, nên kiểm tra quyền truy cập vào chương trình cần thiết.
  2. 2. Mở. Độ mở của cổng cho biết khả năng truy cập của nó đối với người dùng Internet và có thể kết nối với cổng bằng máy chủ từ xa. Nếu điều này là không bắt buộc, bạn nên kiểm tra các dịch vụ đang chạy - có thể tại thời điểm này họ đang sử dụng cổng để kết nối với mạng. Một nguyên nhân phổ biến của khả năng truy cập là tiếp xúc với phần mềm độc hại. Để tránh rò rỉ thông tin cá nhân, hãy kiểm tra thêm máy tính của bạn để tìm virus.

 

Khi kiểm tra các cổng trên máy chủ, điều quan trọng cần xem xét: nếu tiện ích được kết nối với mạng thông qua bộ định tuyến Wi-Fi, kết quả quét tính khả dụng có liên quan trực tiếp đến bộ định tuyến. Kiểm tra độ mở bên trong các mạng con có thể được thực hiện bằng cách chuyển tiếp. Quá trình này là một thiết lập bộ định tuyến, sau đó các yêu cầu của người dùng từ Internet được chuyển hướng đến các máy tính được kết nối với mạng cục bộ.

Bạn có thể kiểm tra tính khả dụng của các cổng theo địa chỉ IP trực tuyến trong dịch vụ của chúng tôi. Ngoài việc kiểm tra tính mở, nhiều tiện ích miễn phí còn hiển thị các thông tin quan trọng khác: vị trí máy chủ, tốc độ tải trang web, mức độ riêng tư, ping, v.v.

 

Kiểm tra cổng theo địa chỉ IP

 

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ nhanh chóng kiểm tra cổng truy cập IP trực tuyến và xác định mức độ sẵn sàng của trang web để chấp nhận kết nối. Để bắt đầu kiểm tra, chỉ cần nhập địa chỉ vào dòng thích hợp. Máy quét sẽ không chỉ hiển thị độ mở và độ kín, mà cả chương trình sử dụng cổng. Trang web của chúng tôi hoạt động với cả phiên bản TCP và UDP.

Sau khi kiểm tra tính khả dụng của các cổng, bạn cũng có thể tìm ra tốc độ hiện tại của kết nối Internet, địa chỉ IP của một trang web cụ thể, dữ liệu địa lý của máy chủ. Thông tin này sẽ giúp bạn khắc phục sự cố mạng.