Máy chủ proxy trực tuyến miễn phí
IP Hải cảng Quốc gia, thành phố Kiểu Nặc danh
130.41.44.100 8080 US HTTP Высоко-анонимные
154.113.66.70 5678 NG, Lagos SOCKS4 Высоко-анонимные
38.41.53.145 5678 US SOCKS4 Высоко-анонимные
112.14.59.154 51080 CN, Wenzhou SOCKS4 Высоко-анонимные
120.88.34.92 5678 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.191.166 80 AU HTTP Анонимные
173.195.27.140 10091 US, Lawton SOCKS4 Высоко-анонимные
181.225.101.6 999 CO HTTP Анонимные
222.124.219.42 8080 ID, Balikpapan HTTP Анонимные
152.69.213.197 8080 US HTTP Анонимные
103.76.190.37 31756 IN, Ambur SOCKS4 Высоко-анонимные
203.28.8.157 80 AU HTTP Анонимные
103.122.64.234 3125 ID HTTP Анонимные
190.211.161.210 32410 CL, Melipilla SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.106.150 80 None HTTP Анонимные
186.251.255.77 31337 BR, Carazinho SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.106.35 80 None HTTP Анонимные
45.8.107.58 80 None HTTP Анонимные
178.132.4.53 443 NL SOCKS4 Высоко-анонимные
113.160.247.115 4145 VN, Da Nang SOCKS4 Высоко-анонимные
194.87.58.240 80 RU HTTP Анонимные
138.3.244.235 80 GB HTTP Анонимные
185.238.228.254 80 ES HTTP Анонимные
185.220.181.50 8080 AZ HTTP Высоко-анонимные
95.86.206.65 8080 RU, Yaroslavl SOCKS4 Высоко-анонимные
203.23.104.205 80 AU HTTP Анонимные
181.115.75.102 5678 HN SOCKS4 Высоко-анонимные
194.87.58.99 80 RU HTTP Анонимные
194.87.59.166 80 RU HTTP Анонимные
45.12.30.31 80 None HTTP Анонимные
185.82.167.21 5678 IR, Tehran SOCKS4 Высоко-анонимные
103.133.222.170 443 None SOCKS4 Высоко-анонимные
203.28.9.38 80 AU HTTP Анонимные
186.224.238.35 48164 BR, Caldas Novas SOCKS4 Высоко-анонимные
105.213.183.78 5678 ZA SOCKS4 Высоко-анонимные
31.43.179.10 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
45.12.31.143 80 None HTTP Анонимные
185.162.228.4 80 DK HTTP Анонимные
45.8.106.231 80 None HTTP Анонимные
190.103.240.57 4153 AR, Colon SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.106.21 80 None HTTP Анонимные
170.254.255.239 45816 BR, João Pessoa SOCKS4 Высоко-анонимные
185.171.231.158 80 MD HTTP Анонимные
103.94.8.239 5678 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.104.34 80 None HTTP Анонимные
89.161.89.161 5678 PL SOCKS4 Высоко-анонимные
160.19.155.51 5678 SL SOCKS4 Высоко-анонимные
185.171.231.28 80 MD HTTP Анонимные
103.242.105.69 3125 ID, Bekasi HTTP Анонимные
159.224.243.185 61303 UA, Dnipro SOCKS4 Высоко-анонимные
202.81.36.25 80 ID HTTP Анонимные
23.227.38.52 80 CA HTTP Анонимные
103.111.219.138 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
203.24.103.16 80 AU HTTP Анонимные
93.76.51.57 1080 UA, Dnipro SOCKS4 Высоко-анонимные
102.221.96.117 5678 None SOCKS4 Высоко-анонимные
12.187.55.1 39593 US SOCKS4 Высоко-анонимные
194.233.87.50 3128 DE HTTP Анонимные
23.227.39.193 80 CA HTTP Анонимные
154.66.109.41 10081 LS, Maseru SOCKS4 Высоко-анонимные
182.52.19.103 3629 TH, Bangkok SOCKS4 Высоко-анонимные
185.162.230.104 80 DK HTTP Анонимные
111.225.153.243 8089 CN HTTP Высоко-анонимные
45.8.106.6 80 None HTTP Анонимные
45.8.104.108 80 None HTTP Анонимные
103.25.121.138 44550 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
203.32.120.219 80 AU HTTP Анонимные
103.205.128.41 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
180.180.216.90 5678 TH, Bangkok SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.104.3 80 None HTTP Анонимные
185.162.229.206 80 DK HTTP Анонимные
194.87.59.178 80 RU HTTP Анонимные
31.43.179.53 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
121.13.252.61 61401 CN, Dongguan SOCKS4 Высоко-анонимные
185.171.231.153 80 MD HTTP Анонимные
91.92.80.199 4145 BG, Plovdiv SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.188.21 80 AU HTTP Анонимные
203.28.9.110 80 AU HTTP Анонимные
185.171.231.170 80 MD HTTP Анонимные
188.133.160.22 4145 RU, Rostov-on-Don SOCKS4 Высоко-анонимные
203.34.28.18 80 AU HTTP Анонимные
192.162.160.64 5678 RU, Yalta SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.107.215 80 None HTTP Анонимные
45.8.104.183 80 None HTTP Анонимные
203.24.103.238 80 AU HTTP Анонимные
181.15.154.156 52033 AR, San Salvador SOCKS4 Высоко-анонимные
187.102.16.66 51327 BR, Guanhaes SOCKS4 Высоко-анонимные
45.14.174.251 80 None HTTP Анонимные
91.203.25.28 4153 UA, Brovary SOCKS4 Высоко-анонимные
45.233.1.1 4153 BR, Anápolis SOCKS4 Высоко-анонимные
181.209.97.189 9998 AR HTTP Анонимные
152.67.77.72 80 US, Seattle HTTP Анонимные
203.24.109.152 80 AU HTTP Анонимные
95.217.162.232 3128 FI HTTP Анонимные
95.227.11.203 18681 US, Taylors SOCKS4 Высоко-анонимные
130.61.215.152 80 DE, Frankfurt am Main HTTP Анонимные
203.24.108.132 80 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
202.137.141.183 5678 LA SOCKS4 Высоко-анонимные
91.226.97.135 80 UA HTTP Анонимные
196.15.237.162 1888 ZA, Johannesburg SOCKS4 Высоко-анонимные
203.24.109.175 80 AU HTTP Анонимные
103.212.93.254 45639 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
176.114.244.92 33722 CZ, Prague SOCKS4 Высоко-анонимные
190.228.134.14 4153 AR, Gualeguay SOCKS4 Высоко-анонимные
203.32.121.150 80 AU HTTP Анонимные
203.13.32.142 80 AU HTTP Анонимные
152.67.66.141 80 US, Seattle HTTP Анонимные
176.123.218.161 18080 RU, Mytishchi SOCKS4 Высоко-анонимные
202.81.36.163 80 ID HTTP Анонимные
182.52.58.44 4153 TH, Chon Buri SOCKS4 Высоко-анонимные
136.233.51.83 3128 IN HTTP Анонимные
203.13.32.39 80 AU HTTP Анонимные
203.22.223.71 80 AU HTTP Анонимные
103.132.54.54 1080 None SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.189.104 80 AU HTTP Анонимные
182.253.140.250 8080 ID, Denpasar HTTP Анонимные
173.195.27.155 10091 US, Lawton SOCKS4 Высоко-анонимные
190.107.240.214 1080 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
103.79.96.145 4153 ID, Tangerang SOCKS4 Высоко-анонимные
14.99.214.169 5678 IN, Mangalore SOCKS4 Высоко-анонимные
81.163.254.104 3629 RU, St Petersburg SOCKS4 Высоко-анонимные
213.6.145.33 4153 PS, Gaza SOCKS4 Высоко-анонимные
46.172.75.51 5678 UA, Kharkiv SOCKS4 Высоко-анонимные
203.32.121.171 80 AU HTTP Анонимные
195.149.125.91 1080 UA, Odesa SOCKS4 Высоко-анонимные
103.169.186.71 1080 None SOCKS4 Высоко-анонимные
152.67.74.24 80 US, Seattle HTTP Анонимные
162.247.243.4 80 US, Portland HTTP Анонимные
191.101.251.100 80 NL, Rotterdam HTTP Анонимные
185.162.229.80 80 DK HTTP Анонимные
102.134.17.14 5678 NG SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.190.25 80 AU HTTP Анонимные
203.32.120.220 80 AU HTTP Анонимные
203.24.108.34 80 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
103.175.46.122 3125 None HTTP Анонимные
45.8.107.190 80 None HTTP Анонимные
41.184.212.3 4153 NG, Port Harcourt SOCKS4 Высоко-анонимные
89.218.5.106 50733 KZ, Almaty SOCKS4 Высоко-анонимные
50.207.130.238 54321 US SOCKS4 Высоко-анонимные
194.87.59.195 80 RU HTTP Анонимные
141.193.213.69 80 US HTTP Анонимные
190.108.82.100 999 PE HTTP Анонимные
62.244.227.65 4153 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
194.87.58.29 80 RU HTTP Анонимные
194.87.58.22 80 RU HTTP Анонимные
203.23.106.11 80 AU HTTP Анонимные
193.106.57.96 5678 UA, Kyiv SOCKS4 Высоко-анонимные
203.23.104.234 80 AU HTTP Анонимные
45.12.31.130 80 None HTTP Анонимные
180.183.135.243 8080 TH, Bangkok HTTP Анонимные
189.201.191.18 4145 MX, Aguascalientes SOCKS4 Высоко-анонимные
129.126.99.254 4153 SG SOCKS4 Высоко-анонимные
202.81.35.244 80 ID HTTP Анонимные
103.85.103.1 5678 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
103.249.25.50 5678 IN, Bardoli SOCKS4 Высоко-анонимные
60.223.244.119 10800 CN, Yuci SOCKS4 Высоко-анонимные
31.43.179.99 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
180.210.222.233 1080 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
105.213.95.218 5678 ZA SOCKS4 Высоко-анонимные
200.29.8.18 5678 CL SOCKS4 Высоко-анонимные
45.12.31.160 80 None HTTP Анонимные
49.156.42.188 5678 KH, Phnom Penh SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.105.144 80 None HTTP Анонимные
45.7.177.219 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
217.145.199.47 56746 SK, Kolarovo SOCKS4 Высоко-анонимные
116.204.228.158 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
185.162.228.56 80 DK HTTP Анонимные
23.227.38.251 80 CA HTTP Анонимные
114.231.8.183 8089 CN, Nantong HTTP Высоко-анонимные
45.8.106.250 80 None HTTP Анонимные
190.205.42.44 1080 VE SOCKS4 Высоко-анонимные
182.52.19.104 3629 TH, Bangkok SOCKS4 Высоко-анонимные
103.48.68.34 83 IN, Tolichowki HTTP Анонимные
116.254.100.165 50536 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
187.243.253.182 43015 MX, Ciudad Obregón SOCKS4 Высоко-анонимные
31.43.179.171 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
114.242.116.55 4145 CN, Beijing SOCKS4 Высоко-анонимные
138.59.177.117 5678 HN SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.191.204 80 AU HTTP Анонимные
31.209.98.18 51688 CY SOCKS4 Высоко-анонимные
185.243.8.118 3128 DE HTTP Анонимные
190.11.116.49 4153 AR, Santa Rosa SOCKS4 Высоко-анонимные
103.199.97.5 39825 IN, Balasore SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.188.66 80 AU HTTP Анонимные
194.87.58.72 80 RU HTTP Анонимные
103.164.235.2 3125 None HTTP Анонимные
203.28.9.74 80 AU HTTP Анонимные
115.69.214.66 5678 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
154.236.168.169 1976 EG HTTP Анонимные
203.22.223.122 80 AU HTTP Анонимные
103.152.89.210 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
203.24.109.14 80 AU HTTP Анонимные
95.227.11.203 18681 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
90.181.150.211 4145 CZ, Prague SOCKS4 Высоко-анонимные
103.96.40.172 5678 IN, Pune SOCKS4 Высоко-анонимные
203.13.32.145 80 AU HTTP Анонимные
165.0.50.110 8080 ZA HTTP Высоко-анонимные
185.238.228.2 80 ES HTTP Анонимные
45.12.30.69 80 None HTTP Анонимные
31.43.179.177 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
31.43.179.194 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
95.128.142.76 1080 RU, Syktyvkar SOCKS4 Высоко-анонимные
208.113.152.163 29115 US, Brea SOCKS4 Высоко-анонимные
195.120.78.30 5678 IT SOCKS4 Высоко-анонимные
181.212.10.89 4153 CL SOCKS4 Высоко-анонимные
212.102.103.133 4153 GB SOCKS4 Высоко-анонимные
179.125.172.210 4153 BR, Indaiatuba SOCKS4 Высоко-анонимные
162.12.217.30 3629 BL SOCKS4 Высоко-анонимные
36.89.246.187 4145 ID, Denpasar SOCKS4 Высоко-анонимные
88.199.82.66 54194 PL, Lubiechowo SOCKS4 Высоко-анонимные
103.81.15.113 44832 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
41.58.169.214 5678 NG, Lagos SOCKS4 Высоко-анонимные
103.155.29.36 8008 None HTTP Анонимные
203.28.8.212 80 AU HTTP Анонимные
128.199.161.67 8080 SG, Singapore HTTP Анонимные
45.8.107.17 80 None HTTP Анонимные
103.38.205.17 5678 IN, Ahmedabad SOCKS4 Высоко-анонимные
188.43.228.25 8080 RU HTTP Анонимные
130.61.169.201 80 DE, Frankfurt am Main HTTP Анонимные
43.240.113.88 46868 TH, Bangkok SOCKS4 Высоко-анонимные
203.22.223.46 80 AU HTTP Анонимные
180.180.124.248 49992 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
203.128.67.130 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
111.225.152.187 8089 CN HTTP Высоко-анонимные
36.95.171.107 5678 ID, Gorontalo SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.189.194 80 AU HTTP Анонимные
176.58.17.1 4153 PL, Barlinek SOCKS4 Высоко-анонимные
203.24.102.237 80 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
45.8.107.219 80 None HTTP Анонимные
202.141.226.124 48644 PK, Karachi SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.106.252 80 None HTTP Анонимные
203.24.103.22 80 AU HTTP Анонимные
203.30.189.218 80 AU HTTP Анонимные
203.22.223.83 80 AU HTTP Анонимные
194.87.59.179 80 RU HTTP Анонимные
203.32.121.245 80 AU HTTP Анонимные
203.22.223.78 80 AU HTTP Анонимные
156.0.229.194 42692 ZA, Johannesburg SOCKS4 Высоко-анонимные
203.28.9.246 80 AU HTTP Анонимные
103.152.104.228 1080 None SOCKS4 Высоко-анонимные
91.226.97.182 80 UA HTTP Анонимные
162.247.243.185 80 US, Portland HTTP Анонимные
46.227.36.1 1088 PL, Bodzanów SOCKS4 Высоко-анонимные
185.171.231.180 80 MD HTTP Анонимные
202.141.242.3 55544 PK, Karachi SOCKS4 Высоко-анонимные
103.163.169.72 1080 None SOCKS4 Высоко-анонимные
62.33.235.44 4153 RU, Teykovo SOCKS4 Высоко-анонимные
119.123.245.176 9000 CN, Shenzhen HTTP Анонимные
111.225.153.228 8089 CN HTTP Высоко-анонимные
77.46.138.37 33608 RS, Kraljevo SOCKS4 Высоко-анонимные
103.149.105.253 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
63.151.9.74 64312 US SOCKS4 Высоко-анонимные
170.81.108.44 4153 BR, Vitória da Conquista SOCKS4 Высоко-анонимные
190.186.1.65 999 BO HTTP Анонимные
103.74.227.130 56417 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
131.161.176.37 5678 BR, Rio de Janeiro SOCKS4 Высоко-анонимные
186.224.225.98 4145 BR, Caldas Novas SOCKS4 Высоко-анонимные
49.229.36.210 4153 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
223.247.207.147 30003 CN HTTP Высоко-анонимные
203.28.9.140 80 AU HTTP Анонимные
182.253.181.10 8080 ID, Jakarta HTTP Анонимные
178.238.125.38 53136 RU, Moscow SOCKS4 Высоко-анонимные
216.105.151.126 39593 US SOCKS4 Высоко-анонимные
36.67.8.27 5678 ID, Semarang SOCKS4 Высоко-анонимные
93.105.171.133 4153 PL, Łomża SOCKS4 Высоко-анонимные
190.119.167.154 5678 PE SOCKS4 Высоко-анонимные
185.171.231.13 80 MD HTTP Анонимные
196.25.114.193 1888 ZA SOCKS4 Высоко-анонимные
187.37.121.236 4153 BR, São Paulo SOCKS4 Высоко-анонимные
203.23.106.226 80 AU HTTP Анонимные
202.159.30.129 443 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
102.91.17.18 5678 NG SOCKS4 Высоко-анонимные
203.28.9.206 80 AU HTTP Анонимные
185.162.230.207 80 DK HTTP Анонимные
45.127.222.91 5678 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
202.137.17.151 5678 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
103.111.160.41 5678 PK SOCKS4 Высоко-анонимные
37.148.210.30 3128 TR HTTP Анонимные
23.227.38.14 80 CA HTTP Анонимные
201.48.62.65 4145 BR, Embu SOCKS4 Высоко-анонимные
31.43.179.28 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
103.199.97.9 39825 IN, Balasore SOCKS4 Высоко-анонимные
185.238.228.244 80 ES HTTP Анонимные
103.150.115.186 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
103.38.205.69 5678 IN, Ahmedabad SOCKS4 Высоко-анонимные
203.205.29.108 5678 VN, Ho Chi Minh City SOCKS4 Высоко-анонимные
185.171.231.11 80 MD HTTP Анонимные
1.20.184.75 4153 TH, Rayong SOCKS4 Высоко-анонимные
1.0.170.50 80 TH HTTP Анонимные
103.220.205.162 4673 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.106.69 80 None HTTP Анонимные
200.2.196.42 5678 CL, Temuco SOCKS4 Высоко-анонимные
50.255.17.229 32100 US, Los Gatos SOCKS4 Высоко-анонимные
23.28.216.237 880 US, Evansville SOCKS4 Высоко-анонимные
170.81.108.46 4153 BR, Vitória da Conquista SOCKS4 Высоко-анонимные
203.24.108.122 80 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
118.67.216.94 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
201.217.55.97 8080 PY HTTP Анонимные
139.198.121.69 5678 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
41.242.116.150 50000 YT, Sada HTTP Анонимные
45.8.107.14 80 None HTTP Анонимные
125.25.165.91 4153 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
203.32.121.14 80 AU HTTP Анонимные
188.237.60.27 1080 MD, Leova SOCKS4 Высоко-анонимные
177.30.63.43 4153 BR, Rio de Janeiro SOCKS4 Высоко-анонимные
203.32.120.56 80 AU HTTP Анонимные
103.140.35.50 5678 None SOCKS4 Высоко-анонимные
185.162.229.56 80 DK HTTP Анонимные
203.34.28.56 80 AU HTTP Анонимные
94.40.127.166 4145 PL SOCKS4 Высоко-анонимные
203.24.109.34 80 AU HTTP Анонимные
103.155.54.233 84 None HTTP Анонимные
200.0.247.86 4153 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
188.136.162.30 4153 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
203.28.9.201 80 AU HTTP Анонимные
45.228.232.162 999 GT HTTP Анонимные
23.227.38.90 80 CA HTTP Анонимные
202.81.36.202 80 ID HTTP Анонимные
31.43.179.199 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
203.23.103.157 80 AU HTTP Анонимные
203.30.190.36 80 AU HTTP Анонимные
178.212.49.219 1080 PL, Zielona Góra SOCKS4 Высоко-анонимные
81.161.236.49 1080 DE SOCKS4 Высоко-анонимные
203.28.8.151 80 AU HTTP Анонимные
46.98.198.10 5678 UA, Dnipro SOCKS4 Высоко-анонимные
185.162.228.74 80 DK HTTP Анонимные
185.238.228.212 80 ES HTTP Анонимные
221.133.9.35 4004 VN SOCKS4 Высоко-анонимные
203.24.109.98 80 AU HTTP Анонимные
45.122.45.1 5678 IN, New Delhi SOCKS4 Высоко-анонимные
203.28.9.85 80 AU HTTP Анонимные
190.61.61.70 8080 CO HTTP Высоко-анонимные
197.136.148.10 5678 KE SOCKS4 Высоко-анонимные
103.165.251.133 3125 None HTTP Анонимные
111.225.153.26 8089 CN HTTP Высоко-анонимные
23.227.39.159 80 CA HTTP Анонимные
103.75.185.134 47226 VN SOCKS4 Высоко-анонимные
177.223.63.26 52104 BR, Matureia SOCKS4 Высоко-анонимные
196.216.11.135 4673 MW SOCKS4 Высоко-анонимные
103.212.93.225 45639 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
191.97.2.198 5678 PA SOCKS4 Высоко-анонимные
95.217.131.215 3128 FI HTTP Анонимные
185.162.231.163 80 DK HTTP Анонимные
102.66.233.20 5678 None SOCKS4 Высоко-анонимные
109.238.208.138 51372 CZ, Prague SOCKS4 Высоко-анонимные
116.212.142.75 33427 KH SOCKS4 Высоко-анонимные
91.214.31.234 8080 UA, Zaporizhia HTTP Анонимные
117.202.20.67 1088 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
113.161.210.60 4153 VN, Can Tho SOCKS4 Высоко-анонимные
84.22.61.69 1080 RS SOCKS4 Высоко-анонимные
170.81.240.237 999 PE, Chiclayo HTTP Анонимные
203.30.190.185 80 AU HTTP Анонимные
109.111.237.38 4145 RS SOCKS4 Высоко-анонимные
45.12.30.248 80 None HTTP Анонимные
185.162.228.234 80 DK HTTP Анонимные
36.67.147.221 4153 ID, Sidoarjo SOCKS4 Высоко-анонимные
203.22.223.178 80 AU HTTP Анонимные
177.91.76.34 4153 BR, Pouso Alegre SOCKS4 Высоко-анонимные
23.227.39.252 80 CA HTTP Анонимные
203.24.103.105 80 AU HTTP Анонимные
94.139.170.82 33848 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
203.23.104.109 80 AU HTTP Анонимные
203.24.102.103 80 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
50.238.47.85 32100 US, Gainesville SOCKS4 Высоко-анонимные
203.23.106.225 80 AU HTTP Анонимные
177.64.31.243 5678 BR, Osasco SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.189.113 80 AU HTTP Анонимные
87.121.49.238 4145 BG, Sofia SOCKS4 Высоко-анонимные
103.60.182.238 4153 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
103.161.164.108 8181 None HTTP Анонимные
88.87.72.134 4145 RU, Volgograd SOCKS4 Высоко-анонимные
24.37.245.42 51056 CA, Ferme-Neuve SOCKS4 Высоко-анонимные
1.2.216.12 4145 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
154.72.78.146 5678 TZ, Dar es Salaam SOCKS4 Высоко-анонимные
203.192.199.238 5678 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
190.111.248.194 4153 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
123.200.2.122 5678 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
185.162.228.230 80 DK HTTP Анонимные
203.24.103.68 80 AU HTTP Анонимные
46.146.202.237 4153 RU, Perm SOCKS4 Высоко-анонимные
94.180.253.213 1080 RU, Kazan’ SOCKS4 Высоко-анонимные
122.154.100.89 5678 TH, Bangkok SOCKS4 Высоко-анонимные
45.14.174.162 80 None HTTP Анонимные
169.255.189.105 4145 CD SOCKS4 Высоко-анонимные
130.61.83.102 80 DE, Frankfurt am Main HTTP Анонимные
186.22.0.154 4153 AR, Hurlingham SOCKS4 Высоко-анонимные
36.255.87.222 83 IN, Bengaluru HTTP Анонимные
95.9.194.13 30436 TR, Kayseri SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.176.225 52246 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
197.235.15.249 4153 MZ, Maputo SOCKS4 Высоко-анонимные
118.136.131.174 5678 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
213.6.66.66 57391 PS SOCKS4 Высоко-анонимные
75.149.56.25 48324 US, San Jose SOCKS4 Высоко-анонимные
111.160.16.186 10800 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
177.105.68.119 4153 BR, Jaboatao dos Guararapes SOCKS4 Высоко-анонимные
141.193.213.34 80 US HTTP Анонимные
103.76.24.29 5678 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
91.137.114.40 5678 DE, Naila SOCKS4 Высоко-анонимные
178.156.62.185 5678 ES, Sueca SOCKS4 Высоко-анонимные
190.119.235.210 4153 PE, Lima SOCKS4 Высоко-анонимные
36.95.245.81 5678 ID, Gorontalo SOCKS4 Высоко-анонимные
43.239.75.193 4145 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
185.162.228.83 80 DK HTTP Анонимные
62.182.114.164 59623 BG, Sofia SOCKS4 Высоко-анонимные
196.25.43.30 5678 ZA, Cape Town SOCKS4 Высоко-анонимные
203.23.103.228 80 AU HTTP Анонимные
103.148.195.18 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
162.247.243.127 80 US, Portland HTTP Анонимные
103.166.210.123 443 None HTTP Анонимные
185.43.249.148 39316 UA, Kharkiv SOCKS4 Высоко-анонимные
180.178.106.137 8080 ID, Surabaya HTTP Анонимные
170.246.85.107 37163 EC, Cuenca SOCKS4 Высоко-анонимные
91.93.143.2 4153 TR, Izmir SOCKS4 Высоко-анонимные
203.32.120.57 80 AU HTTP Анонимные
185.162.230.255 80 DK HTTP Анонимные
37.252.86.97 5678 AM, Yerevan SOCKS4 Высоко-анонимные
105.235.197.162 54066 NG SOCKS4 Высоко-анонимные
109.224.34.21 52015 IQ, Al 'Amarah SOCKS4 Высоко-анонимные
185.171.230.222 80 MD HTTP Анонимные
50.237.98.81 1080 US, Colorado Springs SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.190.178 80 AU HTTP Анонимные
45.189.255.18 999 None HTTP Анонимные
45.8.106.139 80 None HTTP Анонимные
182.16.245.54 30617 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
149.20.253.104 12551 US, Nashville SOCKS4 Высоко-анонимные
202.81.35.196 80 ID HTTP Анонимные
36.89.229.97 50540 ID, Bekasi SOCKS4 Высоко-анонимные
203.30.188.225 80 AU HTTP Анонимные
23.227.38.250 80 CA HTTP Анонимные
203.23.103.22 80 AU HTTP Анонимные
203.24.102.100 80 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
41.59.85.217 3128 TZ HTTP Анонимные
111.68.31.154 8080 ID, Semarang HTTP Анонимные
185.162.228.25 80 DK HTTP Анонимные
64.119.30.126 5678 MN SOCKS4 Высоко-анонимные
176.98.95.105 30759 UA, Cherkasy SOCKS4 Высоко-анонимные
203.28.8.175 80 AU HTTP Анонимные
45.234.2.30 9797 BR, Cascavel HTTP Анонимные
103.251.221.77 4145 IN, Lucknow SOCKS4 Высоко-анонимные
130.61.213.95 80 DE, Frankfurt am Main HTTP Анонимные
203.24.102.234 80 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
185.162.231.98 80 DK HTTP Анонимные
186.0.200.24 4153 AR, Funes SOCKS4 Высоко-анонимные
14.161.17.4 4153 VN, Ho Chi Minh City SOCKS4 Высоко-анонимные
213.149.103.133 34659 ME SOCKS4 Высоко-анонимные
201.158.10.64 5678 BR, Braga SOCKS4 Высоко-анонимные
208.85.14.161 8282 US, Englewood HTTP Анонимные
94.23.41.93 3128 FR HTTP Анонимные
202.8.73.206 5678 KH, Phnom Penh SOCKS4 Высоко-анонимные
122.152.53.25 5678 BD, Chittagong SOCKS4 Высоко-анонимные
103.250.153.202 41889 IN, Vadodara SOCKS4 Высоко-анонимные
154.113.67.86 5678 NG, Lagos SOCKS4 Высоко-анонимные
77.236.237.241 1256 RU HTTP Высоко-анонимные
31.43.179.145 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
45.8.105.199 80 None HTTP Анонимные
8.39.228.25 39593 US, Golden SOCKS4 Высоко-анонимные
112.78.165.177 5678 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
8.42.68.197 39593 US, Evergreen SOCKS4 Высоко-анонимные
36.255.211.1 55438 IN, Ahmedabad SOCKS4 Высоко-анонимные
45.8.105.131 80 None HTTP Анонимные
194.87.58.168 80 RU HTTP Анонимные
181.114.226.33 8080 AR, Mar del Plata HTTP Анонимные
202.29.214.22 4153 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
191.7.218.82 31886 BR, Coroata SOCKS4 Высоко-анонимные
212.42.116.161 5678 KG SOCKS4 Высоко-анонимные
203.150.113.239 14153 TH, Pattaya SOCKS4 Высоко-анонимные
187.85.6.5 5678 BR, Duartina SOCKS4 Высоко-анонимные
45.232.226.158 52104 BR, Taperoa SOCKS4 Высоко-анонимные
152.67.73.9 80 US, Seattle HTTP Анонимные
125.25.184.10 4145 TH, Chiang Mai SOCKS4 Высоко-анонимные
31.43.179.33 80 UA, Donetsk HTTP Анонимные
103.125.162.134 83 IN HTTP Анонимные
170.80.91.65 4145 CR SOCKS4 Высоко-анонимные
203.76.117.74 4153 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
47.91.14.110 80 JP, Tokyo HTTP Анонимные
203.24.108.22 80 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
45.180.217.21 63253 None SOCKS4 Высоко-анонимные
203.13.32.26 80 AU HTTP Анонимные
203.23.106.138 80 AU HTTP Анонимные
203.22.223.192 80 AU HTTP Анонимные
152.67.77.174 80 US, Seattle HTTP Анонимные
181.114.232.57 31337 CL SOCKS4 Высоко-анонимные
203.24.102.151 80 AU, Abbotsford HTTP Анонимные
77.119.239.65 5678 AT, Vienna SOCKS4 Высоко-анонимные
103.74.144.65 83 IN, New Delhi HTTP Анонимные
139.255.72.220 8080 ID, Tangerang HTTP Анонимные
103.145.162.178 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
162.247.243.31 80 US, Portland HTTP Анонимные
23.227.38.20 80 CA HTTP Анонимные
180.210.178.30 8080 BD HTTP Анонимные
176.215.237.166 5678 RU, Irkutsk SOCKS4 Высоко-анонимные
185.82.99.197 9091 GB, London HTTP Анонимные
191.101.251.216 80 NL, Rotterdam HTTP Анонимные
45.184.203.25 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
190.146.60.76 5678 CO, Bogotá SOCKS4 Высоко-анонимные
202.81.35.3 80 ID HTTP Анонимные
110.77.135.70 4145 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
203.23.104.232 80 AU HTTP Анонимные
177.126.78.10 30129 BR, Crato SOCKS4 Высоко-анонимные
117.54.201.90 5678 ID SOCKS4 Высоко-анонимные

Máy chủ proxy miễn phí trực tuyến

Các máy chủ proxy miễn phí được thiết kế để vượt qua việc chặn truy cập vào các trang web bị nghiêm cấm bởi một quyết định của pháp luật của đất nước, tại nơi làm việc hoặc trường học. Rất dễ tìm thấy các địa chỉ công cộng trên Internet, tuy nhiên, để đảm bảo công việc thoải mái, bạn cần biết cách chọn IP phù hợp cho các nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, để quảng bá tài khoản trong các mạng xã hội Nga, các phiên bản proxy của ipv4 là phù hợp và nếu bạn muốn tự do truy cập các cổng web nước ngoài, việc mua ipv6 sẽ thuận tiện hơn.

 

Sử dụng proxy công việc miễn phí

Mua proxy trực tuyến miễn phí là một giải pháp tốt nếu bạn muốn:

  1. 1. Tự do truy cập các trang web, diễn đàn và trang trên mạng xã hội, ngay cả khi trước đó bạn đã được thêm vào danh sách đen từ địa chỉ chính.
  2. 2. Quảng cáo bài đăng và đánh giá không giới hạn trên các cổng web yêu cầu liên kết đến khu vực thông qua ip - về vấn đề này, các proxy hoạt động miễn phí của Nga đặc biệt được yêu cầu.
  3. 3. Tham gia vào việc quảng bá tài khoản trong các mạng xã hội bằng phần mềm đặc biệt (Instatool, Vkbot, v.v.).
  4. 4. "Bơm" các nhân vật trong các trò chơi trực tuyến bằng cách sử dụng bot và mã gian lận - việc sử dụng các proxy miễn phí tốt sẽ giúp tránh danh sách đen vì vi phạm các quy tắc của cổng trò chơi.
  5. 5. Xem nội dung video không có sẵn cho cư dân trong khu vực của bạn.
  6. 6. Tạo điều kiện cho quá trình phân tích cú pháp tìm kiếm và thu thập lõi ngữ nghĩa. Proxy riêng - một công cụ làm việc tối ưu hóa SEO không thể thiếu.

Để không bị cấm, không sử dụng máy chủ proxy miễn phí trực tuyến để gửi thư rác, tài khoản vũ phu, hack mạng thanh toán và phân phối nội dung "bị cấm".

 

Tính năng proxy miễn phí

Người dùng thiếu kinh nghiệm không thấy sự khác biệt giữa các phiên bản proxy trả phí và miễn phí, vì nguyên tắc hoạt động của máy chủ là không khác nhau. Tuy nhiên, so với các IP riêng lẻ, proxy công cộng được đặc trưng bởi:

  1. 1. Kết nối internet tốc độ thấp.
  2. 2. ping cao - vì điều này, không phải lúc nào cũng thuận tiện để sử dụng proxy miễn phí cho các trò chơi trực tuyến.
  3. 3. Thiếu bảo hành. Vì một số người có thể sử dụng proxy công khai cùng một lúc, có khả năng máy chủ bạn đã chọn đã bị cấm trên tài nguyên web được yêu cầu. Trong trường hợp này, không có ai để khiếu nại - bạn phải dành thời gian tìm kiếm địa chỉ làm việc mới.
  4. 4. Mức độ ẩn danh không đủ - vì lý do này, không nên sử dụng máy chủ miễn phí nếu bạn thường xuyên để lại thông tin có giá trị trực tuyến (thông tin thanh toán, số điện thoại, mã thẻ ngân hàng).
  5. 5. Thiếu hỗ trợ - nếu có vấn đề phát sinh trong proxy, bạn sẽ phải độc lập tìm kiếm và loại bỏ nguyên nhân thất bại.

Kết nối thông qua một máy chủ miễn phí không phải lúc nào cũng được bảo vệ một cách đáng tin cậy. Do đó, nếu bạn sử dụng ip công khai, chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ thực hiện kiểm tra địa chỉ cho khả năng hoạt động trực tuyến. Vì vậy, bạn sẽ đảm bảo bảo vệ tối đa thông tin cá nhân.

 

Máy chủ proxy miễn phí ẩn danh trực tuyến

Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các proxy miễn phí mới sẽ làm bạn thích thú với tốc độ tốt, mức độ riêng tư và độ bền cao. Chúng tôi cung cấp các máy chủ hoạt động với sự hỗ trợ cho các giao thức HTTP (S) và SOCKS được thiết kế để làm việc và lướt Internet. Có sẵn - Địa chỉ IP của Nga, Hoa Kỳ, các quốc gia Châu Âu và gần nước ngoài.

Một danh sách các máy chủ proxy ấn tượng sẽ cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy IP theo vùng, mức độ riêng tư và vị trí, thay vì dành thời gian tìm kiếm các tùy chọn làm việc trên mạng. Cơ sở dữ liệu của các địa chỉ được xác minh đã được kiểm tra tính hợp lệ thường xuyên được cập nhật.