Máy chủ proxy trực tuyến miễn phí
IP Hải cảng Quốc gia, thành phố Kiểu Nặc danh
93.87.60.152 3128 RS, Karavukovo HTTP Высоко-анонимные
191.235.98.23 8080 BR, Campinas HTTP Анонимные
92.249.122.108 61778 UA, Kyiv HTTP Высоко-анонимные
174.78.222.139 8080 US, Gainesville HTTP Высоко-анонимные
181.214.153.122 3129 US, Cheyenne HTTP Высоко-анонимные
213.7.203.58 4145 CY SOCKS4 Высоко-анонимные
109.238.223.67 61150 CZ, Neratovice SOCKS4 Высоко-анонимные
157.245.95.2 80 US HTTP Высоко-анонимные
85.112.69.198 54230 LB, Aaramoun SOCKS4 Высоко-анонимные
191.189.30.85 59985 BR, Manaus SOCKS4 Высоко-анонимные
182.253.34.178 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
122.136.212.132 53281 CN, Anshan HTTP Высоко-анонимные
102.135.129.93 4145 ZA SOCKS4 Высоко-анонимные
201.234.227.221 59311 VE SOCKS4 Высоко-анонимные
78.154.180.12 1080 UA SOCKS4 Высоко-анонимные
103.206.225.56 4145 IN, Darbhanga SOCKS4 Высоко-анонимные
119.82.253.175 31500 KH, Phnom Penh HTTP Высоко-анонимные
79.164.171.32 36512 RU, Lyubertsy HTTP Высоко-анонимные
103.216.147.49 8080 IN, Latur HTTP Высоко-анонимные
187.62.191.3 61456 BR, Bauru HTTP Высоко-анонимные
200.9.67.11 1080 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
200.106.139.246 8080 None HTTP Анонимные
183.89.12.52 8080 TH, Nan HTTP Анонимные
74.59.132.126 53496 CA, Greenfield Park SOCKS4 Высоко-анонимные
36.89.193.109 31390 ID HTTP Высоко-анонимные
119.40.82.185 35805 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
119.15.82.222 37790 KH, Phnom Penh HTTP Высоко-анонимные
186.46.222.26 8080 EC, Sangolqui HTTP Высоко-анонимные
186.233.96.246 23500 BR, Palmas HTTP Высоко-анонимные
163.47.158.6 52522 BD, Jessore SOCKS4 Высоко-анонимные
103.209.88.66 8080 IN, Guntur HTTP Анонимные
184.105.133.250 45428 US, Gilroy HTTP Высоко-анонимные
186.193.226.59 1080 BR, São Paulo SOCKS4 Высоко-анонимные
191.98.194.217 4145 GT, Guatemala City SOCKS4 Высоко-анонимные
123.149.137.22 9999 CN, Luoyang HTTP Высоко-анонимные
188.170.52.188 39146 RU, Skopin SOCKS4 Высоко-анонимные
181.214.154.122 3129 US, Houston HTTP Высоко-анонимные
177.85.66.254 4145 BR, Castro Alves SOCKS4 Высоко-анонимные
47.103.79.210 8001 CN HTTP Высоко-анонимные
36.67.123.239 32863 ID, Banjarmasin HTTP Высоко-анонимные
80.245.117.131 8080 UA, Sevastopol HTTP Высоко-анонимные
83.166.96.169 8080 RU, Mytishchi HTTP Анонимные
59.153.121.189 1080 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
5.101.64.68 56074 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.133.170 8080 CO, Medellín HTTP Высоко-анонимные
143.255.142.80 8080 PY, Ciudad del Este HTTP Высоко-анонимные
182.32.234.149 9999 CN, Weifang HTTP Высоко-анонимные
212.56.194.238 4145 MD, Chisinau SOCKS4 Высоко-анонимные
152.26.66.140 3128 US, Hickory HTTP Высоко-анонимные
102.177.142.1 4145 ZA SOCKS4 Высоко-анонимные
182.52.22.58 4153 TH, Bangkok SOCKS4 Высоко-анонимные
1.197.203.113 9999 CN, Zhoukou HTTP Высоко-анонимные
103.216.82.29 6666 IN, Jalalpur HTTP Высоко-анонимные
131.221.64.152 23500 AR, Yerba Buena HTTP Высоко-анонимные
103.25.195.163 11337 ID, Karawang SOCKS4 Высоко-анонимные
13.58.162.110 80 US, Columbus HTTP Высоко-анонимные
45.123.41.218 8080 BD, Dhaka HTTP Высоко-анонимные
95.84.128.25 33765 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
148.251.153.226 3128 DE HTTP Высоко-анонимные
1.10.187.149 44976 TH HTTP Высоко-анонимные
103.199.159.217 41610 IN, Moradabad SOCKS4 Высоко-анонимные
103.12.246.209 4145 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
83.169.208.218 1080 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
193.34.55.64 32767 PL, Sosnowiec HTTP Высоко-анонимные
187.44.27.215 4145 BR, Montes Claros SOCKS4 Высоко-анонимные
181.214.235.157 3129 US, New York HTTP Высоко-анонимные
165.22.91.38 37691 US, New York HTTP Высоко-анонимные
203.160.63.17 4145 ID, Sukabumi SOCKS4 Высоко-анонимные
128.201.81.152 4145 AR, San Juan SOCKS4 Высоко-анонимные
132.255.254.119 8080 BR, Sapiranga HTTP Высоко-анонимные
188.173.14.99 36835 RO SOCKS4 Высоко-анонимные
203.158.167.25 8080 TH, Pathum Thani HTTP Высоко-анонимные
36.66.215.119 8080 ID, Sidoarjo HTTP Высоко-анонимные
180.105.237.205 38801 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
59.38.223.58 3128 CN, Foshan HTTP Анонимные
181.214.153.11 3129 US, Cheyenne HTTP Высоко-анонимные
103.52.209.41 1080 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
170.244.16.46 4145 BR, Itabela SOCKS4 Высоко-анонимные
62.73.126.72 45879 BG SOCKS4 Высоко-анонимные
213.129.56.108 8080 RU, Yakutsk HTTP Высоко-анонимные
123.160.69.78 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
52.91.48.189 80 US, Ashburn HTTP Высоко-анонимные
103.248.119.110 61305 IN, New Delhi SOCKS4 Высоко-анонимные
110.171.33.133 8080 TH, Bangkok HTTP Высоко-анонимные
190.109.160.73 39734 CO SOCKS4 Высоко-анонимные
193.85.28.235 8081 CZ HTTP Анонимные
146.120.168.129 8181 UA, Ivano-Frankivsk HTTP Высоко-анонимные
92.247.125.229 4153 BG, Sofia SOCKS4 Высоко-анонимные
123.160.1.78 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
112.245.17.202 8080 CN HTTP Высоко-анонимные
45.5.119.86 4153 GT SOCKS4 Высоко-анонимные
103.105.40.153 16538 IN HTTP Высоко-анонимные
46.20.150.227 80 TR HTTP Высоко-анонимные
175.43.32.43 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
60.169.209.28 38801 CN, Hefei SOCKS4 Высоко-анонимные
213.250.247.146 59467 CZ, Svitavy SOCKS4 Высоко-анонимные
185.114.137.14 8282 UA, Donetsk HTTP Высоко-анонимные
45.115.175.112 57919 IN, Guwahati HTTP Высоко-анонимные
158.58.197.227 51481 BG, Sofia HTTP Высоко-анонимные
187.111.160.29 40098 BR, Votorantim HTTP Высоко-анонимные
176.110.121.90 21776 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
45.175.64.170 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
87.120.246.53 30625 BG SOCKS4 Высоко-анонимные
117.120.58.129 41132 IN HTTP Высоко-анонимные
109.68.189.22 54643 RU, Lobnya SOCKS4 Высоко-анонимные
200.38.19.232 80 MX HTTP Анонимные
117.92.140.37 38801 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
149.255.243.78 51372 IQ, Basrah SOCKS4 Высоко-анонимные
114.104.140.51 38801 CN, Huangshan City SOCKS5 Анонимные
178.72.74.40 31171 RU, Tyumen SOCKS4 Высоко-анонимные
60.169.208.233 38801 CN, Hefei SOCKS4 Высоко-анонимные
131.196.141.200 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
213.160.175.212 34773 SK, Strbske Pleso SOCKS4 Высоко-анонимные
186.38.38.2 44550 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
45.186.145.131 999 None HTTP Высоко-анонимные
103.86.106.201 999 IN, Bengaluru HTTP Высоко-анонимные
103.135.174.184 1080 None SOCKS4 Высоко-анонимные
138.197.157.32 8080 CA, Toronto HTTP Анонимные
95.154.75.180 45735 RU, Vladivostok SOCKS4 Высоко-анонимные
59.153.121.168 1080 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
103.199.84.121 8080 BD HTTP Высоко-анонимные
212.129.55.149 5836 FR, Saint-Jean HTTP Высоко-анонимные
110.243.8.32 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
92.242.240.34 60523 HR, Kucan Marof SOCKS4 Высоко-анонимные
103.220.6.250 4145 MY SOCKS4 Высоко-анонимные
182.176.228.147 57472 PK HTTP Высоко-анонимные
5.249.152.110 5836 IT, Arezzo HTTP Высоко-анонимные
45.230.64.4 4145 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
194.244.16.58 35573 IT, Milan SOCKS4 Высоко-анонимные
36.255.234.243 34771 IN, Mormugao HTTP Высоко-анонимные
114.239.171.31 4216 CN, Suqian HTTP Высоко-анонимные
194.116.229.3 5836 None HTTP Высоко-анонимные
181.3.75.131 1080 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
103.124.170.37 1080 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
171.5.26.21 4153 TH, Phuket SOCKS4 Высоко-анонимные
13.234.143.58 443 IN, Mumbai HTTP Высоко-анонимные
118.99.94.29 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
181.214.153.87 3129 US, Cheyenne HTTP Высоко-анонимные
113.100.209.52 3128 CN, Huizhou HTTP Анонимные
179.189.237.217 31337 BR, Ponta Grossa SOCKS4 Высоко-анонимные
167.99.227.203 8888 US, North Bergen HTTP Анонимные
5.187.52.69 5836 PL HTTP Высоко-анонимные
54.38.218.211 6582 FR HTTP Высоко-анонимные
85.238.98.160 36973 UA, Odesa SOCKS4 Высоко-анонимные
222.124.170.66 1080 ID, Surabaya SOCKS4 Высоко-анонимные
123.252.188.186 35215 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
223.25.99.116 9999 ID, Jakarta HTTP Анонимные
92.255.174.56 35897 RU, Tyumen HTTP Высоко-анонимные
78.130.145.167 40756 BG, Plovdiv SOCKS4 Высоко-анонимные
94.228.21.66 45200 AM, Yerevan HTTP Высоко-анонимные
113.120.60.89 20047 CN, Jinan HTTP Высоко-анонимные
101.255.55.10 443 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
104.156.225.66 8000 US, Matawan HTTP Высоко-анонимные
185.63.253.202 5836 NL, Amsterdam HTTP Высоко-анонимные
177.11.75.18 51327 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
118.174.234.57 37685 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
41.220.136.105 8080 TZ HTTP Высоко-анонимные
146.120.168.149 8181 UA, Ivano-Frankivsk HTTP Высоко-анонимные
177.54.224.203 59389 BR, Araguaci SOCKS4 Высоко-анонимные
201.158.106.71 4145 MX, Coacalco SOCKS4 Высоко-анонимные
213.163.122.194 8080 AL HTTP Анонимные
123.118.103.181 8118 CN, Beijing HTTP Высоко-анонимные
176.116.57.51 8080 RU, Bologoye HTTP Высоко-анонимные
185.138.123.78 41330 IQ SOCKS4 Высоко-анонимные
118.113.246.205 9999 CN, Chengdu HTTP Высоко-анонимные
106.14.198.6 8080 CN HTTP Высоко-анонимные
103.106.194.2 36569 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
81.16.10.141 30000 AM, Yerevan HTTP Высоко-анонимные
201.234.185.147 55936 CO, San Agustin SOCKS4 Высоко-анонимные
110.243.7.150 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
121.13.229.211 61401 CN, Dongguan SOCKS4 Высоко-анонимные
182.160.124.26 8081 BD, Dhaka HTTP Высоко-анонимные
37.57.40.167 4145 UA, Kharkiv SOCKS4 Высоко-анонимные
200.85.169.18 47548 NI, Managua HTTP Высоко-анонимные
109.237.92.138 4145 UA, Kyiv SOCKS4 Высоко-анонимные
114.238.91.114 38801 CN, Taixing SOCKS5 Высоко-анонимные
177.52.249.122 4145 BR, Embu SOCKS4 Высоко-анонимные
159.203.44.177 3128 CA, Toronto HTTP Анонимные
195.117.107.190 4145 PL, Gdańsk SOCKS4 Высоко-анонимные
1.220.9.68 4145 KR SOCKS4 Высоко-анонимные
95.168.96.42 47180 HR, Zagreb SOCKS4 Высоко-анонимные
200.35.49.57 41932 CO SOCKS4 Высоко-анонимные
50.233.42.98 51696 US, Evanston HTTP Высоко-анонимные
78.46.200.216 28643 DE SOCKS5 Анонимные
185.61.246.57 53423 RU, Murom SOCKS4 Высоко-анонимные
200.9.67.56 1080 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
154.73.109.129 53281 LY HTTP Высоко-анонимные
92.255.175.146 4145 RU, Tyumen SOCKS4 Высоко-анонимные
138.68.72.103 80 DE, Frankfurt am Main HTTP Высоко-анонимные
181.214.154.242 3129 US, Houston HTTP Высоко-анонимные
118.99.102.15 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
115.221.245.129 9999 CN, Jinxiangzhen HTTP Высоко-анонимные
177.52.249.155 4145 BR, Embu SOCKS4 Высоко-анонимные
103.205.128.109 43037 IN, Mumbai HTTP Высоко-анонимные
103.47.93.221 1080 IN, Shikohabad SOCKS4 Высоко-анонимные
200.41.182.243 4145 AR, Ramos Mejia SOCKS4 Высоко-анонимные
103.125.91.33 8080 BD HTTP Высоко-анонимные
176.120.203.60 4153 RU, Makhachkala SOCKS4 Высоко-анонимные
5.188.55.26 5836 RU HTTP Анонимные
203.188.242.222 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
103.76.190.210 49939 IN, Ambur HTTP Высоко-анонимные
47.91.166.84 80 HK HTTP Высоко-анонимные
103.115.116.17 31162 BD HTTP Высоко-анонимные
62.171.153.119 3128 GB HTTP Высоко-анонимные
185.132.228.118 31938 IT, Martina Franca SOCKS4 Высоко-анонимные
192.252.210.234 4145 US, Atlanta SOCKS5 Высоко-анонимные
103.124.170.56 1080 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
27.223.84.30 8081 CN, Qingdao HTTP Высоко-анонимные
217.78.61.143 47441 PS, Ramallah SOCKS4 Высоко-анонимные
1.198.73.187 9999 CN, Jiyuan HTTP Высоко-анонимные
49.235.247.81 1080 CN, Beijing SOCKS4 Высоко-анонимные
138.121.113.182 59609 AR, Laguna Blanca SOCKS4 Высоко-анонимные
1.0.142.43 4145 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
101.91.165.188 80 CN HTTP Высоко-анонимные
203.177.127.198 8080 PH HTTP Высоко-анонимные
47.110.95.251 5016 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
213.142.158.104 5836 TR HTTP Высоко-анонимные
45.159.74.75 8080 None HTTP Анонимные
113.120.60.89 20044 CN, Jinan HTTP Высоко-анонимные
181.196.16.94 61775 EC, Ibarra SOCKS4 Высоко-анонимные
191.96.42.80 3128 US, Chicago HTTP Высоко-анонимные
196.52.80.18 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
220.247.174.206 46434 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
213.5.19.108 4145 RU, Ussuriysk SOCKS4 Высоко-анонимные
202.169.45.20 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
185.162.0.239 10801 HU, Tapolca SOCKS4 Высоко-анонимные
45.163.203.1 4145 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
185.158.127.9 53281 ES, Rojales HTTP Высоко-анонимные
213.6.227.38 34081 PS SOCKS4 Высоко-анонимные
5.164.135.106 53281 RU, Samara HTTP Высоко-анонимные
189.90.241.226 8080 BR, Ponte Nova HTTP Анонимные
2.139.162.80 4145 ES, Madrid SOCKS4 Высоко-анонимные
103.55.105.90 37121 IN, Charkhi Dadri SOCKS4 Высоко-анонимные
187.102.16.70 51327 BR, Guanhaes SOCKS4 Высоко-анонимные
1.53.137.84 4145 VN SOCKS4 Высоко-анонимные
103.36.35.135 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
168.181.128.137 4145 BR, Campo Alegre SOCKS4 Высоко-анонимные
92.255.252.44 4145 RU, Naberezhnyye Chelny SOCKS4 Высоко-анонимные
45.115.171.30 49219 IN, Kotdwara SOCKS4 Высоко-анонимные
190.165.164.76 8080 CO, Medellín HTTP Высоко-анонимные
82.162.21.18 4145 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
180.105.169.216 38801 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
190.217.1.53 32192 VE HTTP Высоко-анонимные
175.29.190.26 50670 BD, Dhaka HTTP Высоко-анонимные
186.226.172.165 47765 BR, Porto Seguro SOCKS4 Высоко-анонимные
182.253.16.174 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
193.242.151.42 8080 RU, Krasnodar HTTP Высоко-анонимные
52.25.241.52 80 US, Boardman HTTP Высоко-анонимные
131.196.143.41 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
125.46.0.62 53281 CN HTTP Высоко-анонимные
116.234.90.152 4145 CN, Shanghai SOCKS4 Высоко-анонимные
185.232.66.127 5836 RO, Timișoara HTTP Высоко-анонимные
149.28.149.11 81 SG, Singapore HTTP Анонимные
61.39.130.75 4145 KR SOCKS4 Высоко-анонимные
189.90.254.125 8080 BR, Itabira HTTP Высоко-анонимные
37.17.168.163 61865 HU SOCKS4 Высоко-анонимные
213.174.10.58 54650 UA, Lviv SOCKS4 Высоко-анонимные
197.231.186.148 58558 MU, Vacoas SOCKS4 Высоко-анонимные
170.80.81.220 4145 BR, Martinopole SOCKS4 Высоко-анонимные
146.120.175.22 8080 UA, Ivanikovka HTTP Высоко-анонимные
60.169.208.5 38801 CN, Hefei SOCKS5 Высоко-анонимные
95.106.204.69 4145 RU, Vyazniki SOCKS4 Высоко-анонимные
124.93.201.59 31917 CN, Dalian SOCKS4 Высоко-анонимные
221.182.31.54 8080 CN HTTP Высоко-анонимные
190.152.181.34 53953 EC, Quito SOCKS4 Высоко-анонимные
194.150.255.200 4145 RU, Krasnodar SOCKS4 Высоко-анонимные
202.57.132.76 4145 TH, Bang Kapi SOCKS4 Высоко-анонимные
180.156.232.89 4145 CN, Shanghai SOCKS4 Высоко-анонимные
212.154.83.106 37470 TR HTTP Высоко-анонимные
212.129.55.148 5836 FR, Saint-Jean HTTP Высоко-анонимные
124.158.179.158 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
194.87.232.33 5836 RU HTTP Высоко-анонимные
52.251.120.221 3128 US, Boydton HTTP Высоко-анонимные
178.57.89.142 32916 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
5.20.91.12 50624 LT, Alytus SOCKS4 Высоко-анонимные
164.77.175.246 39374 CL, Padre Hurtado SOCKS4 Высоко-анонимные
152.204.132.112 8080 CO HTTP Высоко-анонимные
89.237.33.225 37647 RU, Novotroitsk HTTP Высоко-анонимные
204.101.61.82 4145 CA, Ottawa SOCKS5 Высоко-анонимные
1.220.145.45 4145 KR SOCKS4 Высоко-анонимные
47.93.28.142 2020 CN HTTP Высоко-анонимные
103.209.88.67 8080 IN, Guntur HTTP Анонимные
177.128.124.100 30368 BR, Tuiuti HTTP Высоко-анонимные
113.11.34.129 1080 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
95.227.11.203 18681 UA, Sevastopol SOCKS4 Высоко-анонимные
104.248.90.212 80 NL, Amsterdam HTTP Высоко-анонимные
185.61.94.65 61616 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
150.242.182.98 80 MY HTTP Высоко-анонимные
195.211.30.115 60507 RU, Yekaterinburg SOCKS4 Высоко-анонимные
177.130.141.95 4145 BR, Montes Claros SOCKS4 Высоко-анонимные
181.214.155.103 3129 US, Phoenix HTTP Высоко-анонимные
181.7.209.230 1080 AR SOCKS5 Высоко-анонимные
5.101.64.68 55634 RU SOCKS5 Анонимные
187.92.132.14 8080 BR HTTP Высоко-анонимные
161.132.175.86 4145 PE, Lima SOCKS4 Высоко-анонимные
178.238.41.75 5836 CZ HTTP Высоко-анонимные
103.82.43.9 53966 IN, Pune SOCKS4 Высоко-анонимные
182.160.117.107 32908 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
185.52.8.81 32219 IT, Minturno HTTP Высоко-анонимные
181.129.62.67 40729 CO, Medellín SOCKS4 Высоко-анонимные
167.99.144.242 8888 US, North Bergen HTTP Высоко-анонимные
64.225.77.31 80 US, Jacksonville HTTP Высоко-анонимные
180.246.174.3 8080 ID, Yogyakarta HTTP Высоко-анонимные
190.182.88.214 30956 CO SOCKS4 Высоко-анонимные
54.38.33.2 80 FR HTTP Высоко-анонимные
181.214.153.206 3129 US, Cheyenne HTTP Высоко-анонимные
183.81.156.57 8080 ID, Jakarta HTTP Анонимные
117.2.121.203 8080 VN, Da Nang HTTP Анонимные
103.114.97.74 1080 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
202.91.83.200 53986 IN HTTP Высоко-анонимные
125.27.251.160 48467 TH, Nakhon Pathom HTTP Высоко-анонимные
60.169.210.137 38801 CN, Hefei SOCKS4 Высоко-анонимные
138.117.85.137 999 CO, Pitalito HTTP Анонимные
117.95.90.126 38801 CN, Nanjing SOCKS4 Высоко-анонимные
103.205.130.5 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
46.173.211.225 5836 RU HTTP Высоко-анонимные
181.49.13.46 999 CO, Rionegro HTTP Высоко-анонимные
103.14.234.22 8080 IN, Thane HTTP Высоко-анонимные
142.44.148.212 5836 CA, Montreal HTTP Высоко-анонимные
131.196.141.43 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
103.212.211.4 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
103.113.3.126 4145 ID, Tangerang SOCKS4 Высоко-анонимные
202.169.51.44 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
190.155.135.138 1080 EC, Guayaquil SOCKS4 Высоко-анонимные
173.82.17.188 5836 US, Canyon Country HTTP Высоко-анонимные
170.83.115.4 10801 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
210.1.82.194 8080 PH, Mandaue City HTTP Высоко-анонимные
3.11.214.31 80 GB, London HTTP Анонимные
64.207.95.113 39593 US, New Deal SOCKS4 Высоко-анонимные
194.116.229.5 5836 None HTTP Высоко-анонимные
187.19.203.194 4145 BR, Aiuaba SOCKS4 Высоко-анонимные
181.214.153.195 3129 US, Cheyenne HTTP Высоко-анонимные
176.221.73.25 3128 RS, Belgrade HTTP Высоко-анонимные
176.119.134.125 23500 ES HTTP Высоко-анонимные
182.253.22.27 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
143.202.136.56 4153 AR, Merlo SOCKS4 Высоко-анонимные
3.10.56.195 80 GB, London HTTP Высоко-анонимные
200.104.53.32 4145 CL, Valdivia SOCKS4 Высоко-анонимные
54.38.110.35 48034 FR SOCKS4 Высоко-анонимные
109.73.181.121 4145 IT, Montenero di Bisaccia SOCKS4 Высоко-анонимные
91.230.138.11 4145 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
109.105.205.230 4145 BA SOCKS4 Высоко-анонимные
170.84.83.186 8080 BR, Passos HTTP Высоко-анонимные
190.151.94.2 46615 CL, Curicó HTTP Высоко-анонимные
106.242.20.219 4145 KR SOCKS4 Высоко-анонимные
220.132.86.14 4145 TW, Taipei SOCKS4 Высоко-анонимные
85.117.63.98 51693 GE SOCKS4 Высоко-анонимные
95.227.11.203 18681 PL, Zukowice HTTP Высоко-анонимные
103.107.94.53 30137 IN, Faridabad HTTP Высоко-анонимные
187.84.191.25 38392 BR, Brasília SOCKS4 Высоко-анонимные
103.143.234.1 56269 None HTTP Высоко-анонимные
43.225.67.35 53905 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
45.169.64.208 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
212.100.65.12 3129 NG, Lagos HTTP Анонимные
191.252.219.143 8081 BR HTTP Высоко-анонимные
103.124.170.26 1080 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
185.89.0.205 34927 NO, Sandnessjøen HTTP Высоко-анонимные
103.70.145.84 8080 IN, Bhadohi HTTP Высоко-анонимные
91.83.227.240 4145 HU, Senye SOCKS4 Высоко-анонимные
200.105.209.170 6363 BO, La Paz SOCKS4 Высоко-анонимные
95.78.162.117 34333 RU, Chelyabinsk SOCKS4 Высоко-анонимные
185.17.132.158 4145 RU, Makhachkala SOCKS4 Высоко-анонимные
45.123.42.149 49145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
134.35.170.150 4145 YE, Sanaa SOCKS4 Высоко-анонимные
116.203.192.146 3128 DE HTTP Анонимные
199.91.203.210 3128 US, Brigantine HTTP Высоко-анонимные
191.7.209.74 39383 BR, Boa Viagem SOCKS4 Высоко-анонимные
103.106.56.77 4145 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
45.181.228.217 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
185.66.58.117 42647 ES, Lliria SOCKS4 Высоко-анонимные
103.205.130.84 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
51.158.29.47 5836 FR, Paris HTTP Высоко-анонимные
194.44.160.246 31366 UA, Lviv SOCKS4 Высоко-анонимные
5.101.64.68 56628 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
182.253.184.82 8181 ID, Sleman HTTP Анонимные
81.200.63.108 60579 CZ, Břeclav HTTP Высоко-анонимные
103.131.104.63 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
181.214.153.178 3129 US, Cheyenne HTTP Высоко-анонимные
172.104.47.242 3131 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
177.73.250.253 55226 BR, Osasco SOCKS4 Высоко-анонимные
118.99.76.86 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
103.143.234.2 56269 None HTTP Высоко-анонимные
179.189.237.157 31337 BR, Ponta Grossa SOCKS4 Высоко-анонимные
103.91.128.126 49914 BD, Dhaka HTTP Высоко-анонимные
183.81.156.76 8080 ID, Jakarta HTTP Анонимные
36.91.110.197 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
36.67.66.202 35955 ID, Depok SOCKS4 Высоко-анонимные
194.143.251.45 4145 HU, Nyiregyhaza SOCKS4 Высоко-анонимные
41.215.15.146 8080 KE HTTP Анонимные
128.199.189.183 8080 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
78.60.130.181 55407 LT, Kaunas SOCKS4 Высоко-анонимные
131.196.141.59 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
125.62.192.225 82 IN, Visakhapatnam HTTP Высоко-анонимные
60.169.209.254 38801 CN, Hefei SOCKS5 Высоко-анонимные
89.216.120.30 3629 RS, Savski Venac SOCKS4 Высоко-анонимные
136.243.32.244 5836 DE HTTP Высоко-анонимные
134.0.63.134 1723 AL, Tirana SOCKS4 Высоко-анонимные
36.67.63.239 38071 ID, Tangerang SOCKS4 Высоко-анонимные
168.205.217.147 4145 BR, Campos Gerais SOCKS4 Высоко-анонимные
182.52.58.44 4153 TH, Chon Buri SOCKS4 Высоко-анонимные
89.218.170.58 35704 KZ HTTP Высоко-анонимные
114.104.141.154 38801 CN, Huangshan City SOCKS4 Высоко-анонимные
185.44.231.68 52825 AM, Yerevan SOCKS4 Высоко-анонимные
181.113.26.166 47395 EC SOCKS4 Высоко-анонимные
181.214.153.71 3129 US, Cheyenne HTTP Высоко-анонимные
185.70.105.228 5836 RU HTTP Высоко-анонимные
180.168.254.10 1080 CN, Shanghai SOCKS4 Высоко-анонимные
186.10.25.90 999 CL, Santiago HTTP Высоко-анонимные
72.252.4.250 8080 US HTTP Высоко-анонимные
203.188.248.252 4145 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
191.243.177.252 8080 BR, Itaquirai HTTP Высоко-анонимные
65.184.156.234 53761 US, Hubert SOCKS4 Высоко-анонимные
45.159.75.71 8080 None HTTP Анонимные
198.98.56.71 8080 US, Buffalo HTTP Анонимные
109.75.47.248 47805 AM, Yerevan SOCKS4 Высоко-анонимные
217.114.218.247 80 DE HTTP Высоко-анонимные
139.162.78.109 3128 JP, Tokyo HTTP Анонимные
182.46.216.21 9999 CN, Liaocheng HTTP Высоко-анонимные
186.219.96.12 52017 BR, Ourinhos SOCKS4 Высоко-анонимные
212.107.236.22 4145 RU, Seversk SOCKS4 Высоко-анонимные
96.9.75.231 4145 KH SOCKS4 Высоко-анонимные
103.107.92.225 30137 IN, New Delhi HTTP Высоко-анонимные
1.20.99.218 33413 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
103.47.93.246 51618 IN, Shikohabad HTTP Высоко-анонимные
27.116.51.85 6666 IN, Jalalpur HTTP Высоко-анонимные
103.140.83.129 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
1.198.73.88 9999 CN, Jiyuan HTTP Высоко-анонимные
185.107.56.40 5836 NL HTTP Высоко-анонимные
5.101.65.69 59341 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
67.215.237.37 45582 US, Los Angeles SOCKS4 Высоко-анонимные
91.189.243.98 4145 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
168.228.51.238 8080 CR, Quesada HTTP Анонимные
183.89.57.94 8080 TH, Bangkok HTTP Анонимные
103.11.135.75 1080 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
62.210.58.175 5836 FR HTTP Анонимные
79.110.196.229 48165 PL, Wrocław SOCKS4 Высоко-анонимные
110.243.13.169 9999 CN HTTP Высоко-анонимные
201.182.89.2 4145 BR, Curitiba SOCKS4 Высоко-анонимные
41.139.223.242 47842 KE HTTP Высоко-анонимные
51.159.24.172 3146 FR, Paris HTTP Высоко-анонимные
103.10.54.154 80 BD, Dhaka HTTP Анонимные
197.234.13.51 4145 SC, Victoria SOCKS4 Высоко-анонимные
210.245.51.76 4145 VN, Hanoi SOCKS4 Высоко-анонимные
116.197.131.26 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
113.247.233.22 55066 CN, Changsha SOCKS4 Высоко-анонимные
103.142.57.28 53281 None HTTP Анонимные
167.99.144.238 8888 US, North Bergen HTTP Анонимные
117.102.81.3 53281 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
175.107.14.114 10801 PK, Islamabad SOCKS4 Высоко-анонимные
177.124.100.214 7718 BR, Bocaiuva SOCKS4 Высоко-анонимные
103.106.219.121 8080 ID HTTP Анонимные
167.172.37.250 8080 GB HTTP Высоко-анонимные
202.52.244.150 58841 NP SOCKS4 Высоко-анонимные
182.253.16.170 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
118.113.246.252 9999 CN, Chengdu HTTP Высоко-анонимные
114.5.128.18 36264 ID HTTP Высоко-анонимные
178.34.146.222 1080 RU, Taganrog SOCKS4 Высоко-анонимные
103.122.164.128 5836 MY HTTP Анонимные
123.200.26.22 52667 BD, Chittagong SOCKS4 Высоко-анонимные
73.202.219.27 41326 US, San Francisco SOCKS4 Высоко-анонимные
45.230.169.167 999 VE HTTP Анонимные
187.44.233.190 8080 BR HTTP Высоко-анонимные
96.9.77.203 1081 KH, Phnom Penh SOCKS4 Высоко-анонимные
103.141.108.142 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
187.44.192.107 4145 BR, Salvador SOCKS4 Высоко-анонимные
103.47.93.222 51618 IN, Shikohabad HTTP Высоко-анонимные
190.124.164.78 1080 HN, Pinalejo SOCKS4 Высоко-анонимные
202.5.54.70 4145 BD, Rajshahi SOCKS4 Высоко-анонимные
196.52.65.204 80 US, Edison HTTP Высоко-анонимные
36.89.182.193 53876 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
103.216.82.146 6666 IN, Jalalpur HTTP Высоко-анонимные
47.106.220.74 3380 CN HTTP Анонимные
5.59.141.183 42268 RU, Aksay SOCKS4 Высоко-анонимные
113.100.209.231 3128 CN, Huizhou HTTP Анонимные
122.226.57.70 8888 CN HTTP Высоко-анонимные
31.129.253.90 3629 UA, Kharkiv SOCKS4 Высоко-анонимные
170.150.103.32 4145 BR, Morrinhos SOCKS4 Высоко-анонимные
186.46.250.114 49924 EC SOCKS4 Высоко-анонимные
103.213.116.209 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
182.253.65.33 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
103.46.233.214 82 IN, Rajahmundry HTTP Анонимные
210.183.47.35 80 KR, Sejong HTTP Высоко-анонимные
103.211.8.109 52616 IN, Hyderabad SOCKS4 Высоко-анонимные
103.83.38.31 5836 US, Asheville HTTP Высоко-анонимные
182.71.146.148 8080 IN HTTP Высоко-анонимные
43.250.127.98 4153 MN SOCKS4 Высоко-анонимные
118.174.232.128 53505 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
62.122.201.170 31871 UA, Ivano-Frankivsk SOCKS4 Высоко-анонимные
202.148.12.90 51302 ID, Surabaya SOCKS4 Высоко-анонимные
118.113.247.43 9999 CN, Chengdu HTTP Высоко-анонимные
47.112.104.235 443 CN HTTP Высоко-анонимные
95.19.50.37 4145 ES, Badalona SOCKS4 Высоко-анонимные
173.82.62.20 5836 US, Canyon Country HTTP Высоко-анонимные
81.16.9.222 3629 AM, Yerevan SOCKS4 Высоко-анонимные
162.252.58.230 5836 US, Miami HTTP Высоко-анонимные
184.82.142.177 4145 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
138.94.49.70 1080 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
210.245.51.65 4145 VN, Hanoi SOCKS4 Высоко-анонимные
131.196.141.231 50489 MX, Tecamac SOCKS4 Высоко-анонимные
163.43.108.114 8080 JP, Osaka HTTP Анонимные

Máy chủ proxy miễn phí trực tuyến

Các máy chủ proxy miễn phí được thiết kế để vượt qua việc chặn truy cập vào các trang web bị nghiêm cấm bởi một quyết định của pháp luật của đất nước, tại nơi làm việc hoặc trường học. Rất dễ tìm thấy các địa chỉ công cộng trên Internet, tuy nhiên, để đảm bảo công việc thoải mái, bạn cần biết cách chọn IP phù hợp cho các nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, để quảng bá tài khoản trong các mạng xã hội Nga, các phiên bản proxy của ipv4 là phù hợp và nếu bạn muốn tự do truy cập các cổng web nước ngoài, việc mua ipv6 sẽ thuận tiện hơn.

 

Sử dụng proxy công việc miễn phí

Mua proxy trực tuyến miễn phí là một giải pháp tốt nếu bạn muốn:

 1. 1. Tự do truy cập các trang web, diễn đàn và trang trên mạng xã hội, ngay cả khi trước đó bạn đã được thêm vào danh sách đen từ địa chỉ chính.
 2. 2. Quảng cáo bài đăng và đánh giá không giới hạn trên các cổng web yêu cầu liên kết đến khu vực thông qua ip - về vấn đề này, các proxy hoạt động miễn phí của Nga đặc biệt được yêu cầu.
 3. 3. Tham gia vào việc quảng bá tài khoản trong các mạng xã hội bằng phần mềm đặc biệt (Instatool, Vkbot, v.v.).
 4. 4. "Bơm" các nhân vật trong các trò chơi trực tuyến bằng cách sử dụng bot và mã gian lận - việc sử dụng các proxy miễn phí tốt sẽ giúp tránh danh sách đen vì vi phạm các quy tắc của cổng trò chơi.
 5. 5. Xem nội dung video không có sẵn cho cư dân trong khu vực của bạn.
 6. 6. Tạo điều kiện cho quá trình phân tích cú pháp tìm kiếm và thu thập lõi ngữ nghĩa. Proxy riêng - một công cụ làm việc tối ưu hóa SEO không thể thiếu.

Để không bị cấm, không sử dụng máy chủ proxy miễn phí trực tuyến để gửi thư rác, tài khoản vũ phu, hack mạng thanh toán và phân phối nội dung "bị cấm".

 

Tính năng proxy miễn phí

Người dùng thiếu kinh nghiệm không thấy sự khác biệt giữa các phiên bản proxy trả phí và miễn phí, vì nguyên tắc hoạt động của máy chủ là không khác nhau. Tuy nhiên, so với các IP riêng lẻ, proxy công cộng được đặc trưng bởi:

 1. 1. Kết nối internet tốc độ thấp.
 2. 2. ping cao - vì điều này, không phải lúc nào cũng thuận tiện để sử dụng proxy miễn phí cho các trò chơi trực tuyến.
 3. 3. Thiếu bảo hành. Vì một số người có thể sử dụng proxy công khai cùng một lúc, có khả năng máy chủ bạn đã chọn đã bị cấm trên tài nguyên web được yêu cầu. Trong trường hợp này, không có ai để khiếu nại - bạn phải dành thời gian tìm kiếm địa chỉ làm việc mới.
 4. 4. Mức độ ẩn danh không đủ - vì lý do này, không nên sử dụng máy chủ miễn phí nếu bạn thường xuyên để lại thông tin có giá trị trực tuyến (thông tin thanh toán, số điện thoại, mã thẻ ngân hàng).
 5. 5. Thiếu hỗ trợ - nếu có vấn đề phát sinh trong proxy, bạn sẽ phải độc lập tìm kiếm và loại bỏ nguyên nhân thất bại.

Kết nối thông qua một máy chủ miễn phí không phải lúc nào cũng được bảo vệ một cách đáng tin cậy. Do đó, nếu bạn sử dụng ip công khai, chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ thực hiện kiểm tra địa chỉ cho khả năng hoạt động trực tuyến. Vì vậy, bạn sẽ đảm bảo bảo vệ tối đa thông tin cá nhân.

 

Máy chủ proxy miễn phí ẩn danh trực tuyến

Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các proxy miễn phí mới sẽ làm bạn thích thú với tốc độ tốt, mức độ riêng tư và độ bền cao. Chúng tôi cung cấp các máy chủ hoạt động với sự hỗ trợ cho các giao thức HTTP (S) và SOCKS được thiết kế để làm việc và lướt Internet. Có sẵn - Địa chỉ IP của Nga, Hoa Kỳ, các quốc gia Châu Âu và gần nước ngoài.

Một danh sách các máy chủ proxy ấn tượng sẽ cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy IP theo vùng, mức độ riêng tư và vị trí, thay vì dành thời gian tìm kiếm các tùy chọn làm việc trên mạng. Cơ sở dữ liệu của các địa chỉ được xác minh đã được kiểm tra tính hợp lệ thường xuyên được cập nhật.