Máy chủ proxy trực tuyến miễn phí
IP Hải cảng Quốc gia, thành phố Kiểu Nặc danh
23.107.176.5 32180 US, Phoenix HTTP Высоко-анонимные
103.21.160.10 35101 IN, Bhavnagar HTTP Высоко-анонимные
103.151.226.30 8080 None HTTP Анонимные
103.209.88.70 8080 IN, Guntur HTTP Анонимные
45.167.23.31 999 AR HTTP Анонимные
125.25.82.191 8080 TH, Bangkok HTTP Анонимные
187.95.158.145 4153 BR, Barbosa Ferraz SOCKS4 Высоко-анонимные
128.201.96.199 4145 BR, Vitória da Conquista SOCKS4 Высоко-анонимные
42.192.150.56 1080 CN SOCKS5 Высоко-анонимные
138.59.140.77 57669 AR, Lanus SOCKS4 Высоко-анонимные
103.159.67.96 5678 None SOCKS4 Высоко-анонимные
186.167.18.77 999 VE HTTP Высоко-анонимные
181.112.164.135 999 EC HTTP Анонимные
186.67.194.155 999 CL, Los Ángeles HTTP Анонимные
186.235.184.9 4153 BR, Recife SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.177.232 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
182.23.36.82 4153 ID, Bandung SOCKS4 Высоко-анонимные
109.86.225.146 4145 UA, Kharkiv SOCKS4 Высоко-анонимные
143.110.248.3 3128 US, Duluth HTTP Анонимные
103.1.93.184 55443 NP HTTP Высоко-анонимные
103.76.188.241 4153 IN, Chennai SOCKS4 Высоко-анонимные
185.169.181.24 4145 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
103.111.134.14 5678 IN, Thane SOCKS4 Высоко-анонимные
103.16.71.233 84 IN, Bengaluru HTTP Анонимные
1.160.31.66 4145 TW, Taipei SOCKS4 Высоко-анонимные
147.135.193.36 80 FR HTTP Анонимные
103.211.8.105 52616 IN, Hyderabad SOCKS4 Высоко-анонимные
78.42.42.39 3128 DE, Asperg HTTP Анонимные
94.143.48.225 8080 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
45.228.188.208 999 AR, Obera HTTP Высоко-анонимные
123.200.20.242 58847 BD HTTP Высоко-анонимные
188.72.51.241 8080 IQ HTTP Анонимные
1.4.214.148 5678 TH, Bangkok SOCKS4 Высоко-анонимные
14.97.2.105 80 IN, New Delhi HTTP Анонимные
195.9.173.38 63141 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
195.138.82.198 40301 UA, Odesa HTTP Высоко-анонимные
45.228.188.230 999 AR, Obera HTTP Анонимные
201.28.32.154 443 BR HTTP Высоко-анонимные
168.181.121.195 57010 HN, Tocoa SOCKS4 Высоко-анонимные
36.94.35.217 32016 ID, Gorontalo SOCKS4 Высоко-анонимные
124.158.185.222 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
121.239.200.230 1080 CN, Shanghai SOCKS5 Анонимные
45.225.88.234 8080 EC HTTP Анонимные
103.53.110.45 10801 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
117.222.56.7 5678 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
45.179.200.161 999 None HTTP Анонимные
212.126.107.2 31475 IQ, Sulaymanah HTTP Анонимные
86.123.166.109 8080 RO, Braşov HTTP Высоко-анонимные
103.122.152.25 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
222.129.37.12 57114 CN, Beijing SOCKS4 Высоко-анонимные
192.232.196.228 80 US, Houston HTTP Высоко-анонимные
194.44.15.222 8081 UA, Lviv HTTP Анонимные
190.227.196.114 4145 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
121.200.61.145 4153 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
192.254.106.89 999 PR, Gurabo HTTP Анонимные
193.193.240.34 48785 KZ SOCKS4 Высоко-анонимные
189.51.97.35 3629 BR, Bandeira SOCKS4 Высоко-анонимные
117.252.214.9 4145 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
109.224.55.10 39017 IQ SOCKS4 Высоко-анонимные
45.229.189.249 999 CL HTTP Анонимные
103.87.206.249 41916 IN, Dehradun SOCKS4 Высоко-анонимные
103.199.157.133 46280 IN, Rudarpur SOCKS4 Высоко-анонимные
65.19.181.224 9961 US, Brooklyn SOCKS5 Анонимные
112.78.144.59 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
102.134.181.162 9999 ZA, Somerset West HTTP Анонимные
129.213.69.94 80 US, Seattle HTTP Высоко-анонимные
20.94.241.11 80 US HTTP Анонимные
95.227.11.203 18681 IT, Milan SOCKS4 Высоко-анонимные
125.62.192.97 84 IN, Visakhapatnam HTTP Анонимные
90.181.150.211 4145 CZ, Prague SOCKS4 Высоко-анонимные
93.158.228.230 31065 RU, Yaroslavl SOCKS4 Высоко-анонимные
45.182.115.15 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
221.224.213.155 1080 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
200.212.2.71 61283 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
102.134.123.161 8080 ZA HTTP Анонимные
119.93.129.34 80 PH HTTP Высоко-анонимные
139.196.152.84 8080 CN HTTP Высоко-анонимные
37.205.81.48 3629 RU, Barnaul SOCKS4 Высоко-анонимные
103.122.67.228 2021 ID HTTP Анонимные
95.217.132.133 3069 FI SOCKS5 Анонимные
170.239.254.253 4145 BR, Betim SOCKS4 Высоко-анонимные
89.22.17.62 61616 RU, Moscow HTTP Анонимные
103.123.246.82 8080 ID HTTP Анонимные
129.126.99.254 4153 SG SOCKS4 Высоко-анонимные
190.85.24.13 999 CO HTTP Высоко-анонимные
201.49.83.57 92 BR, Sao Jose do Rio Preto HTTP Анонимные
182.237.16.7 82 IN HTTP Высоко-анонимные
190.90.24.13 999 CO HTTP Анонимные
110.78.146.68 4145 TH, Ranot SOCKS4 Высоко-анонимные
123.200.20.34 4153 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
209.13.96.163 39921 AR, Buenos Aires SOCKS4 Высоко-анонимные
202.162.219.12 1080 ID, Semarang SOCKS4 Высоко-анонимные
217.79.189.28 3128 DE HTTP Анонимные
45.236.103.130 8085 AR, Boca de la Zanja HTTP Анонимные
213.6.66.66 57391 PS SOCKS4 Высоко-анонимные
36.67.28.114 2580 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
58.252.219.12 11337 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
190.25.231.238 5678 CO SOCKS4 Высоко-анонимные
116.68.170.190 8080 ID, Jakarta HTTP Анонимные
222.173.92.154 32075 CN, Qingdao SOCKS4 Высоко-анонимные
170.0.233.28 999 PE HTTP Высоко-анонимные
45.178.225.78 80 None HTTP Высоко-анонимные
36.94.126.50 1080 ID, Gorontalo SOCKS5 Анонимные
93.157.12.248 8080 UA HTTP Анонимные
64.76.139.202 999 CL, Santiago HTTP Анонимные
179.49.57.150 6667 EC, Machala SOCKS5 Анонимные
187.94.209.246 3128 BR, Espera Feliz HTTP Анонимные
103.85.27.58 6667 JP, Tokyo SOCKS5 Высоко-анонимные
36.89.149.173 4145 ID, Serang SOCKS4 Высоко-анонимные
89.204.208.189 3128 IE, Athenry HTTP Анонимные
221.120.210.211 39617 PK HTTP Анонимные
191.241.145.111 4153 BR, Teixeira de Freitas SOCKS4 Высоко-анонимные
101.33.117.103 8888 CN SOCKS5 Анонимные
198.199.86.11 3128 US, North Bergen HTTP Высоко-анонимные
103.115.255.141 36331 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
45.172.111.10 999 None HTTP Высоко-анонимные
181.101.51.187 1080 AR SOCKS5 Анонимные
49.156.35.22 8080 KH, Phnom Penh HTTP Высоко-анонимные
103.19.59.106 8080 ID, Cimahi HTTP Высоко-анонимные
61.19.151.170 8080 TH HTTP Анонимные
91.187.117.230 8087 AL HTTP Анонимные
77.28.96.206 56644 MK, Skopje HTTP Высоко-анонимные
103.105.70.9 30538 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
222.129.33.252 57114 CN, Beijing SOCKS5 Анонимные
181.192.2.23 8080 AR, Villa Gesell HTTP Высоко-анонимные
96.9.67.84 8080 KH, Phnom Penh HTTP Высоко-анонимные
125.62.213.18 83 IN, Rajahmundry HTTP Высоко-анонимные
123.200.25.130 4145 BD, Chittagong SOCKS4 Высоко-анонимные
58.145.170.202 1080 ID, Bantul SOCKS4 Высоко-анонимные
88.200.155.203 3128 RU HTTP Анонимные
117.242.147.97 4153 IN, Shillong SOCKS4 Высоко-анонимные
200.33.152.207 47926 BR, Fernandopolis SOCKS4 Высоко-анонимные
23.107.176.44 32180 US, Phoenix HTTP Высоко-анонимные
138.0.91.218 999 CO, Pasto HTTP Анонимные
210.16.73.83 1080 IN SOCKS5 Анонимные
36.89.252.155 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
45.126.168.69 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
193.57.43.193 81 UA HTTP Анонимные
45.70.14.1 999 EC HTTP Анонимные
61.7.132.195 4145 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
179.43.96.178 8080 PE, Arequipa HTTP Высоко-анонимные
36.67.57.229 5678 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
181.3.195.155 1080 AR, Posadas SOCKS4 Высоко-анонимные
202.152.51.44 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
191.241.48.132 3128 BR, Papagaios HTTP Высоко-анонимные
103.214.156.225 5678 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
138.97.214.168 4153 BR, Corumbaiba SOCKS4 Высоко-анонимные
38.91.107.185 47527 US, Miami SOCKS5 Анонимные
178.211.161.149 3629 RU, Yekaterinburg SOCKS4 Высоко-анонимные
54.38.29.70 13019 FR SOCKS5 Высоко-анонимные
181.78.12.147 999 CO HTTP Анонимные
189.201.191.18 4145 MX, Aguascalientes SOCKS4 Высоко-анонимные
43.242.135.182 8080 MM HTTP Высоко-анонимные
103.6.52.36 3128 ID HTTP Анонимные
180.179.98.22 3128 IN HTTP Высоко-анонимные
68.183.104.68 49152 US, North Bergen SOCKS5 Анонимные
202.150.141.190 8080 ID, Jakarta HTTP Анонимные
45.228.188.235 999 AR, Obera HTTP Высоко-анонимные
93.105.171.128 4153 PL, Łomża SOCKS4 Высоко-анонимные
186.195.82.9 8181 BR, Bom Despacho HTTP Анонимные
111.93.233.106 8080 IN, New Delhi HTTP Анонимные
103.212.93.201 45639 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
103.137.218.209 83 None HTTP Анонимные
103.7.27.186 8080 KH, Phnom Penh HTTP Анонимные
95.217.132.133 3554 FI SOCKS5 Анонимные
89.237.34.13 51549 RU, Novotroitsk SOCKS4 Высоко-анонимные
8.208.91.118 80 GB HTTP Высоко-анонимные
51.79.54.214 3128 FR HTTP Высоко-анонимные
2.40.15.50 1080 IT, Alpignano SOCKS4 Высоко-анонимные
138.219.244.154 6666 BR, Salvador HTTP Анонимные
152.231.29.37 18080 CO, Santiago HTTP Высоко-анонимные
200.124.226.166 8080 EC, Quito HTTP Анонимные
179.108.158.122 4145 BR, Teixeira de Freitas SOCKS4 Высоко-анонимные
176.235.164.177 40276 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
191.97.18.97 999 VE HTTP Анонимные
91.217.42.3 8080 RU HTTP Анонимные
1.0.138.31 8081 TH, Bangkok HTTP Анонимные
200.85.169.18 50577 NI, Managua SOCKS4 Высоко-анонимные
188.133.153.143 8080 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
85.173.165.36 46330 RU, Cherkessk HTTP Анонимные
47.57.188.208 80 US, San Mateo HTTP Анонимные
95.217.132.133 3358 FI SOCKS5 Анонимные
208.94.211.113 39593 US, Marshall SOCKS4 Высоко-анонимные
190.90.18.174 999 CO HTTP Высоко-анонимные
58.82.151.242 8080 TH, Nonthaburi HTTP Высоко-анонимные
36.27.223.80 18564 CN SOCKS5 Анонимные
179.127.181.236 4145 BR, Canoinhas SOCKS4 Высоко-анонимные
78.11.85.10 8080 PL HTTP Анонимные
218.216.173.155 8080 JP, Ōtsu HTTP Анонимные
103.115.252.129 51372 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
186.251.255.101 31337 BR, Carazinho SOCKS4 Высоко-анонимные
35.154.199.19 3128 IN, Mumbai HTTP Анонимные
170.238.10.194 999 AR, Rosario HTTP Анонимные
200.175.224.137 80 BR, Brasília HTTP Высоко-анонимные
184.185.2.103 4145 US SOCKS4 Высоко-анонимные
95.227.11.203 18681 JP HTTP Анонимные
103.14.198.50 84 IN, Bengaluru HTTP Анонимные
122.200.144.42 4153 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
103.76.190.33 4153 IN, Ambur SOCKS4 Высоко-анонимные
103.109.59.209 1080 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
182.134.156.41 10801 CN SOCKS5 Анонимные
200.147.166.24 80 BR HTTP Высоко-анонимные
103.89.156.18 8080 NP HTTP Высоко-анонимные
128.199.20.88 8080 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
103.116.202.225 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
111.92.164.242 52347 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
139.196.113.17 8080 CN HTTP Анонимные
103.236.161.26 5430 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
85.172.38.210 3629 RU, Krasnodar SOCKS4 Высоко-анонимные
181.6.35.221 1080 AR SOCKS5 Анонимные
91.142.12.1 8081 LV, Riga HTTP Анонимные
201.222.45.50 999 None HTTP Высоко-анонимные
187.44.230.83 3128 BR HTTP Анонимные
119.18.155.50 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
91.107.6.115 53281 RU, Lyubertsy HTTP Высоко-анонимные
179.42.52.17 4153 PA SOCKS4 Высоко-анонимные
190.83.125.10 999 None HTTP Высоко-анонимные
222.129.34.148 57114 CN, Beijing SOCKS5 Анонимные
80.73.87.202 4153 RU, Yakutsk SOCKS4 Высоко-анонимные
114.134.188.124 5678 KH SOCKS4 Высоко-анонимные
143.55.36.6 8080 US, New York HTTP Высоко-анонимные
103.247.23.7 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
128.201.119.250 999 CL, Curicó HTTP Анонимные
186.126.85.220 1080 AR SOCKS5 Анонимные
103.142.165.177 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
74.3.147.39 3629 CA, Codette SOCKS4 Высоко-анонимные
213.14.25.78 1080 TR, Pendik SOCKS4 Высоко-анонимные
175.111.114.10 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
119.2.7.97 4145 CN, Beijing SOCKS4 Высоко-анонимные
45.228.188.233 999 AR, Obera HTTP Высоко-анонимные
95.217.132.133 3514 FI SOCKS4 Высоко-анонимные
170.239.41.190 5678 BR, Caarapo SOCKS4 Высоко-анонимные
177.53.153.1 999 None HTTP Анонимные
103.81.114.182 53281 MM HTTP Высоко-анонимные
190.211.44.63 8080 CL, Los Ángeles HTTP Анонимные
45.185.24.33 5678 None SOCKS4 Высоко-анонимные
24.172.82.94 53281 US, Concord HTTP Анонимные
139.255.94.123 57853 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
178.221.41.10 3629 RS SOCKS4 Высоко-анонимные
45.228.188.220 999 AR, Obera HTTP Анонимные
62.201.213.163 8080 IQ, Kelar HTTP Анонимные
103.83.252.61 1080 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
176.235.99.5 5678 TR, Isparta SOCKS4 Высоко-анонимные
181.7.208.240 1080 AR SOCKS5 Анонимные
201.218.142.5 4153 CL SOCKS4 Высоко-анонимные
103.86.158.194 5678 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
45.162.122.67 4153 BR, São Paulo SOCKS4 Высоко-анонимные
157.230.86.93 3128 US, New York HTTP Анонимные
103.209.88.66 8080 IN, Guntur HTTP Анонимные
103.106.32.33 31110 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
192.111.135.21 4145 US, Atlanta SOCKS5 Высоко-анонимные
43.228.95.122 82 IN, Darsi HTTP Анонимные
31.7.232.178 1080 RU, Nizhniy Novgorod SOCKS5 Высоко-анонимные
183.88.237.226 8080 TH, Bangkok HTTP Анонимные
24.139.143.226 4153 PR, Guaynabo SOCKS4 Высоко-анонимные
186.233.98.146 30161 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
43.242.242.196 8080 MN, Ulan Bator HTTP Анонимные
201.203.11.126 999 CR, Heredia HTTP Анонимные
103.124.97.11 8080 NP HTTP Анонимные
12.11.59.114 1080 US SOCKS4 Высоко-анонимные
103.112.64.66 33444 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
222.129.37.115 57114 CN, Beijing SOCKS5 Анонимные
173.68.50.190 6666 US, Peekskill SOCKS5 Анонимные
168.232.20.155 8080 BR HTTP Анонимные
103.9.114.194 39204 BD, Pabna SOCKS4 Высоко-анонимные
178.165.44.122 1080 UA, Kharkiv SOCKS5 Анонимные
91.192.2.168 30226 PL, Gliwice SOCKS4 Высоко-анонимные
177.37.176.230 8800 BR, Pau dos Ferros HTTP Высоко-анонимные
51.159.24.172 3161 FR, Paris HTTP Высоко-анонимные
180.211.183.30 32962 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
103.151.226.28 8080 None HTTP Высоко-анонимные
43.128.3.196 1080 JP SOCKS5 Анонимные
213.81.129.238 14888 SK, Revúca SOCKS4 Высоко-анонимные
190.226.46.116 4145 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
170.239.252.254 4145 BR, Betim SOCKS4 Высоко-анонимные
119.110.72.146 63123 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
177.93.38.217 999 BR HTTP Анонимные
170.80.91.3 4145 CR SOCKS4 Высоко-анонимные
138.97.236.12 1080 AR, Piquillin SOCKS4 Высоко-анонимные
200.199.227.42 4153 BR, Goiânia SOCKS4 Высоко-анонимные
170.83.76.41 999 VE, Caracas HTTP Анонимные
43.243.140.198 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
103.226.143.6 1080 IN, Lonavla SOCKS4 Высоко-анонимные
181.39.45.59 999 EC HTTP Высоко-анонимные
202.62.49.10 4145 KH SOCKS4 Высоко-анонимные
41.190.232.139 36926 CD, Gandajika SOCKS4 Высоко-анонимные
139.155.7.69 8080 CN, Beijing SOCKS5 Высоко-анонимные
185.23.83.23 8080 RU, Voronezh HTTP Анонимные
195.200.64.6 1088 UA, Lviv SOCKS4 Высоко-анонимные
139.155.36.149 8080 CN, Beijing SOCKS5 Анонимные
181.5.220.121 1080 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
123.253.36.108 8080 None HTTP Анонимные
103.82.8.181 4153 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
79.120.177.106 8080 HU, Budapest HTTP Анонимные
154.61.227.9 64312 ES, Altea SOCKS4 Высоко-анонимные
131.72.69.14 8080 BR, Nossa Senhora das Dores HTTP Высоко-анонимные
149.56.86.231 80 CA, Montreal HTTP Высоко-анонимные
45.5.94.178 3128 MX, Ramos Arizpe HTTP Высоко-анонимные
46.188.82.11 54136 RU, Moscow SOCKS4 Высоко-анонимные
94.181.33.149 40840 RU, Chelyabinsk SOCKS4 Высоко-анонимные
139.224.211.179 8080 CN HTTP Анонимные
101.109.250.97 4145 TH, Bangkok SOCKS4 Высоко-анонимные
178.219.37.70 8080 RU HTTP Высоко-анонимные
119.110.209.94 3128 TH, Bangkok HTTP Анонимные
222.74.202.242 8081 CN HTTP Анонимные
124.158.150.203 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
154.113.69.154 8080 NG, Lagos HTTP Анонимные
113.116.8.50 4145 CN, Shenzhen SOCKS4 Высоко-анонимные
192.162.193.243 36910 RU, Uglich HTTP Высоко-анонимные
47.90.132.228 8080 US, San Mateo HTTP Высоко-анонимные
84.204.40.154 8080 RU HTTP Анонимные
186.0.176.147 8080 AR, El Calafate HTTP Высоко-анонимные
167.86.110.82 80 DE HTTP Высоко-анонимные
190.109.74.1 33633 BR, Sao Geraldo do Araguaia SOCKS4 Высоко-анонимные
51.81.89.147 35602 FR SOCKS5 Анонимные
103.84.173.1 4153 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
36.89.228.201 39486 ID, Bekasi SOCKS4 Высоко-анонимные
182.23.8.2 3128 ID, Jakarta HTTP Анонимные
103.5.232.145 8080 BD HTTP Анонимные
189.51.116.5 4145 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
200.76.189.214 999 MX, San Miguel Topilejo HTTP Анонимные
181.3.5.128 1080 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
111.1.36.135 9053 CN, Shanghai SOCKS5 Высоко-анонимные
187.4.165.90 4153 BR, Gloria de Dourados SOCKS4 Высоко-анонимные
109.72.231.37 1080 RU, Moscow SOCKS5 Анонимные
103.82.8.189 4153 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
186.226.188.246 4153 BR, Ribeira do Amparo SOCKS4 Высоко-анонимные
168.228.150.5 47507 BR, Minacu HTTP Высоко-анонимные
114.7.97.193 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
90.181.249.1 8080 CZ HTTP Высоко-анонимные
100.19.135.109 80 US HTTP Высоко-анонимные
103.216.82.153 6667 IN, Jalalpur SOCKS5 Высоко-анонимные
222.129.35.118 57114 CN, Beijing SOCKS5 Анонимные
170.81.35.26 33566 CR, Heredia SOCKS4 Высоко-анонимные
103.235.199.93 42033 NP HTTP Высоко-анонимные
50.205.119.150 32482 US, Jacksonville SOCKS4 Высоко-анонимные
139.59.233.24 3128 SG, Singapore HTTP Анонимные
166.111.69.66 10808 CN, Beijing SOCKS5 Анонимные
177.128.198.26 4153 BR, Salvador SOCKS4 Высоко-анонимные
170.246.85.107 50991 EC, Cuenca HTTP Высоко-анонимные
140.227.68.230 58888 JP HTTP Анонимные
182.134.156.179 57114 CN SOCKS5 Анонимные
103.103.52.40 38887 IN, Guwahati SOCKS4 Высоко-анонимные
45.229.234.180 34359 BR, Baixo Guandu SOCKS4 Высоко-анонимные
103.28.148.203 8080 ID HTTP Анонимные
51.81.122.149 39995 FR SOCKS5 Анонимные
139.255.99.162 50031 ID, Bekasi HTTP Высоко-анонимные
191.243.218.249 53281 BR, Garanhuns HTTP Анонимные
94.73.239.124 55443 RU, Krasnoyarsk HTTP Высоко-анонимные
114.69.232.37 4145 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
95.178.216.181 8080 HR, Kastel Sucurac HTTP Анонимные
103.37.82.38 61409 IN, Dehradun SOCKS4 Высоко-анонимные
43.248.24.156 41705 ID, Depok SOCKS4 Высоко-анонимные
170.246.85.38 37163 EC, Cuenca SOCKS4 Высоко-анонимные
185.34.20.65 4145 RU, Makhachkala SOCKS4 Высоко-анонимные
169.255.4.60 6699 CM, Douala SOCKS5 Анонимные
36.92.125.163 1080 ID, Gorontalo SOCKS4 Высоко-анонимные
190.106.104.2 4153 AR, Córdoba SOCKS4 Высоко-анонимные
27.123.213.173 4145 MN, Ulan Bator SOCKS4 Высоко-анонимные
62.192.41.38 8080 RU, Kopeysk HTTP Анонимные
182.253.234.210 44922 ID HTTP Высоко-анонимные
45.174.248.4 999 None HTTP Высоко-анонимные
161.35.137.49 28005 US SOCKS5 Высоко-анонимные
103.70.79.3 8080 ID HTTP Анонимные
112.78.14.71 3128 VN HTTP Анонимные
190.217.1.53 32192 VE HTTP Высоко-анонимные
51.81.89.146 39158 FR SOCKS5 Анонимные
103.11.106.219 8181 ID, Jakarta HTTP Анонимные
45.228.188.219 999 AR, Obera HTTP Анонимные
159.8.114.34 8123 FR, Clichy HTTP Высоко-анонимные
13.251.154.74 80 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
196.22.221.2 58893 ZA, Cape Town HTTP Высоко-анонимные
92.204.129.161 80 DE HTTP Высоко-анонимные
175.101.15.37 4153 IN, Hyderabad SOCKS4 Высоко-анонимные
103.21.40.35 4145 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
186.193.8.117 4153 BR, Brasília SOCKS4 Высоко-анонимные
170.239.255.253 4145 BR, Betim SOCKS4 Высоко-анонимные
51.91.109.83 80 FR HTTP Высоко-анонимные
202.52.244.150 58841 NP SOCKS4 Высоко-анонимные
213.136.89.190 51808 DE SOCKS5 Анонимные
41.86.251.62 8080 BJ HTTP Высоко-анонимные
170.80.57.201 63253 BR, Lagoa Grande SOCKS4 Высоко-анонимные
195.225.48.193 58302 UA, Kyiv HTTP Высоко-анонимные
202.51.112.22 5430 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
222.129.39.42 57114 CN, Beijing SOCKS5 Анонимные
94.247.167.111 8080 FR, Massieux SOCKS5 Анонимные
158.58.133.106 41258 RU, Sochi HTTP Высоко-анонимные
119.42.123.62 4145 TH, Pattaya SOCKS4 Высоко-анонимные
78.154.167.68 8080 UA, Odesa HTTP Высоко-анонимные
222.129.34.118 57114 CN, Beijing SOCKS5 Анонимные
103.28.86.241 57230 NP SOCKS4 Высоко-анонимные
93.170.97.160 8080 UA HTTP Анонимные
95.154.104.147 31387 RU, Vladivostok SOCKS4 Высоко-анонимные
187.243.255.174 8080 MX, Union de Credito Agricola de Hermosillo HTTP Анонимные
81.21.82.109 8080 AZ, Baku HTTP Высоко-анонимные
202.141.244.162 8080 PK, Lahore HTTP Анонимные
109.201.96.222 4145 RU, Kovrov SOCKS4 Высоко-анонимные
45.167.90.85 999 AR HTTP Высоко-анонимные
181.6.4.18 1080 AR SOCKS5 Анонимные
187.189.211.199 999 MX, Huixquilucan HTTP Анонимные
103.137.91.250 8080 None HTTP Анонимные
175.139.179.65 42580 MY, Kepong HTTP Высоко-анонимные
68.183.129.76 3129 US, North Bergen HTTP Анонимные
45.7.177.192 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
45.4.200.19 999 EC, Manta HTTP Анонимные
197.211.238.220 36851 ZW SOCKS4 Высоко-анонимные
222.129.37.232 57114 CN, Beijing SOCKS5 Анонимные
94.199.2.235 8080 RU HTTP Высоко-анонимные
14.207.27.46 8080 TH, Rayong HTTP Анонимные
88.213.214.254 4145 BG, Burgas SOCKS4 Высоко-анонимные
81.174.11.159 43516 IT, Occimiano SOCKS4 Высоко-анонимные
139.196.218.83 8080 CN HTTP Анонимные
102.134.123.164 8080 ZA HTTP Высоко-анонимные
103.56.208.89 8080 BD HTTP Анонимные
88.255.102.121 1082 TR, Antakya SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.177.177 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
190.185.116.161 999 HN HTTP Высоко-анонимные
202.141.245.66 57801 PK, Karachi SOCKS4 Высоко-анонимные
93.125.121.54 8080 BY, Minsk HTTP Высоко-анонимные
160.0.203.60 1080 ZA SOCKS4 Высоко-анонимные
177.66.112.221 57945 BR, Picos HTTP Высоко-анонимные
1.20.217.221 8080 TH HTTP Анонимные
36.66.98.234 52851 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
119.82.252.122 36182 KH HTTP Высоко-анонимные
5.63.162.174 8080 AM, Yerevan HTTP Анонимные
103.43.129.227 4153 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
213.136.89.190 62896 DE SOCKS5 Высоко-анонимные
45.160.168.254 8080 BR HTTP Анонимные
138.122.6.98 999 VE, Caracas HTTP Анонимные
45.179.193.126 999 None HTTP Анонимные
103.1.93.211 8080 NP HTTP Высоко-анонимные
117.30.76.157 57114 CN, Xiamen SOCKS5 Анонимные
103.36.11.174 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
213.14.25.74 1080 TR, Pendik SOCKS4 Высоко-анонимные
192.111.137.35 4145 US, Atlanta SOCKS5 Анонимные
125.87.90.173 57114 CN, Chongqing SOCKS5 Анонимные
140.227.64.248 58888 JP HTTP Анонимные
209.97.150.167 8080 US, Clifton HTTP Анонимные
121.13.229.211 61401 CN, Dongguan SOCKS4 Высоко-анонимные
103.54.148.46 1080 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
103.14.198.217 83 IN, Bengaluru HTTP Высоко-анонимные
91.93.163.193 8080 TR HTTP Анонимные
5.143.34.55 4145 RU, Vladivostok SOCKS4 Высоко-анонимные
202.57.2.19 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
177.73.254.10 3128 None HTTP Высоко-анонимные
95.111.236.28 3128 UA HTTP Анонимные
176.236.223.155 9090 TR HTTP Анонимные
51.81.122.151 62040 FR SOCKS5 Анонимные
103.15.60.21 8080 IN, Hyderabad HTTP Анонимные
181.115.168.99 53281 BO, La Paz HTTP Высоко-анонимные
103.76.241.34 3127 BD, Faridpur HTTP Высоко-анонимные
117.239.240.202 53281 IN HTTP Анонимные
122.247.85.74 1080 CN, Ningbo SOCKS5 Анонимные
181.5.203.248 1080 AR SOCKS5 Анонимные
194.105.53.28 4153 IT, Rovereto SOCKS4 Высоко-анонимные
93.190.5.97 8080 HU, Csakbereny HTTP Высоко-анонимные
203.114.124.203 4145 TH, Si Racha SOCKS4 Высоко-анонимные
200.85.169.18 47548 NI, Managua HTTP Высоко-анонимные
170.0.233.27 999 PE HTTP Анонимные
202.162.208.12 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
88.205.225.203 3128 RU HTTP Высоко-анонимные
165.22.231.89 10688 US, New York SOCKS5 Высоко-анонимные
160.202.40.20 33713 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
103.78.27.49 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
50.207.130.198 54321 US SOCKS4 Высоко-анонимные
45.224.152.108 999 EC HTTP Анонимные
43.242.39.13 14153 IN, New Delhi SOCKS4 Высоко-анонимные
103.122.67.14 8080 ID HTTP Анонимные
103.11.106.69 8181 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
84.43.233.90 4153 BG, Shabla SOCKS4 Высоко-анонимные
181.7.220.34 1080 AR SOCKS5 Анонимные
103.28.86.241 61954 NP HTTP Анонимные
45.164.64.42 8080 EC HTTP Высоко-анонимные
103.23.101.167 4153 ID, Semarang SOCKS4 Высоко-анонимные
103.4.145.132 5678 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
118.97.191.233 4153 ID, Cimahi SOCKS4 Высоко-анонимные
103.73.75.69 8080 ID, Karawang HTTP Анонимные
45.71.201.122 999 EC, Jipijapa HTTP Анонимные
177.139.92.224 4153 BR, São Paulo SOCKS4 Высоко-анонимные
51.79.165.167 8080 FR HTTP Анонимные
124.65.117.38 7302 CN, Beijing SOCKS5 Высоко-анонимные
217.182.157.124 8080 NL HTTP Высоко-анонимные
102.164.248.157 8080 GQ HTTP Анонимные
51.222.21.92 32768 FR HTTP Высоко-анонимные
160.16.75.178 3128 JP, Osaka HTTP Высоко-анонимные
130.61.236.104 80 DE, Frankfurt am Main HTTP Высоко-анонимные
213.136.89.190 13492 DE SOCKS5 Анонимные
200.7.88.52 80 TT, Port of Spain HTTP Анонимные
165.165.134.1 4153 ZA, Humansdorp SOCKS4 Высоко-анонимные
5.202.47.193 4153 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
95.137.240.30 60030 GE HTTP Анонимные
202.62.227.168 31606 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
177.222.248.168 8080 BR, Coronel Fabriciano HTTP Анонимные
144.202.20.106 13802 US, Atlanta SOCKS5 Высоко-анонимные
77.242.22.103 8080 AL, Tirana HTTP Высоко-анонимные
103.92.212.17 52658 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
45.65.224.14 8080 AR, Mariano Acosta HTTP Анонимные
95.71.125.50 60867 RU, Belgorod SOCKS4 Высоко-анонимные
45.228.188.226 999 AR, Obera HTTP Анонимные
202.21.113.86 4153 MN, Ulan Bator SOCKS4 Высоко-анонимные

Máy chủ proxy miễn phí trực tuyến

Các máy chủ proxy miễn phí được thiết kế để vượt qua việc chặn truy cập vào các trang web bị nghiêm cấm bởi một quyết định của pháp luật của đất nước, tại nơi làm việc hoặc trường học. Rất dễ tìm thấy các địa chỉ công cộng trên Internet, tuy nhiên, để đảm bảo công việc thoải mái, bạn cần biết cách chọn IP phù hợp cho các nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, để quảng bá tài khoản trong các mạng xã hội Nga, các phiên bản proxy của ipv4 là phù hợp và nếu bạn muốn tự do truy cập các cổng web nước ngoài, việc mua ipv6 sẽ thuận tiện hơn.

 

Sử dụng proxy công việc miễn phí

Mua proxy trực tuyến miễn phí là một giải pháp tốt nếu bạn muốn:

 1. 1. Tự do truy cập các trang web, diễn đàn và trang trên mạng xã hội, ngay cả khi trước đó bạn đã được thêm vào danh sách đen từ địa chỉ chính.
 2. 2. Quảng cáo bài đăng và đánh giá không giới hạn trên các cổng web yêu cầu liên kết đến khu vực thông qua ip - về vấn đề này, các proxy hoạt động miễn phí của Nga đặc biệt được yêu cầu.
 3. 3. Tham gia vào việc quảng bá tài khoản trong các mạng xã hội bằng phần mềm đặc biệt (Instatool, Vkbot, v.v.).
 4. 4. "Bơm" các nhân vật trong các trò chơi trực tuyến bằng cách sử dụng bot và mã gian lận - việc sử dụng các proxy miễn phí tốt sẽ giúp tránh danh sách đen vì vi phạm các quy tắc của cổng trò chơi.
 5. 5. Xem nội dung video không có sẵn cho cư dân trong khu vực của bạn.
 6. 6. Tạo điều kiện cho quá trình phân tích cú pháp tìm kiếm và thu thập lõi ngữ nghĩa. Proxy riêng - một công cụ làm việc tối ưu hóa SEO không thể thiếu.

Để không bị cấm, không sử dụng máy chủ proxy miễn phí trực tuyến để gửi thư rác, tài khoản vũ phu, hack mạng thanh toán và phân phối nội dung "bị cấm".

 

Tính năng proxy miễn phí

Người dùng thiếu kinh nghiệm không thấy sự khác biệt giữa các phiên bản proxy trả phí và miễn phí, vì nguyên tắc hoạt động của máy chủ là không khác nhau. Tuy nhiên, so với các IP riêng lẻ, proxy công cộng được đặc trưng bởi:

 1. 1. Kết nối internet tốc độ thấp.
 2. 2. ping cao - vì điều này, không phải lúc nào cũng thuận tiện để sử dụng proxy miễn phí cho các trò chơi trực tuyến.
 3. 3. Thiếu bảo hành. Vì một số người có thể sử dụng proxy công khai cùng một lúc, có khả năng máy chủ bạn đã chọn đã bị cấm trên tài nguyên web được yêu cầu. Trong trường hợp này, không có ai để khiếu nại - bạn phải dành thời gian tìm kiếm địa chỉ làm việc mới.
 4. 4. Mức độ ẩn danh không đủ - vì lý do này, không nên sử dụng máy chủ miễn phí nếu bạn thường xuyên để lại thông tin có giá trị trực tuyến (thông tin thanh toán, số điện thoại, mã thẻ ngân hàng).
 5. 5. Thiếu hỗ trợ - nếu có vấn đề phát sinh trong proxy, bạn sẽ phải độc lập tìm kiếm và loại bỏ nguyên nhân thất bại.

Kết nối thông qua một máy chủ miễn phí không phải lúc nào cũng được bảo vệ một cách đáng tin cậy. Do đó, nếu bạn sử dụng ip công khai, chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ thực hiện kiểm tra địa chỉ cho khả năng hoạt động trực tuyến. Vì vậy, bạn sẽ đảm bảo bảo vệ tối đa thông tin cá nhân.

 

Máy chủ proxy miễn phí ẩn danh trực tuyến

Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các proxy miễn phí mới sẽ làm bạn thích thú với tốc độ tốt, mức độ riêng tư và độ bền cao. Chúng tôi cung cấp các máy chủ hoạt động với sự hỗ trợ cho các giao thức HTTP (S) và SOCKS được thiết kế để làm việc và lướt Internet. Có sẵn - Địa chỉ IP của Nga, Hoa Kỳ, các quốc gia Châu Âu và gần nước ngoài.

Một danh sách các máy chủ proxy ấn tượng sẽ cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy IP theo vùng, mức độ riêng tư và vị trí, thay vì dành thời gian tìm kiếm các tùy chọn làm việc trên mạng. Cơ sở dữ liệu của các địa chỉ được xác minh đã được kiểm tra tính hợp lệ thường xuyên được cập nhật.