Máy chủ proxy trực tuyến miễn phí
IP Hải cảng Quốc gia, thành phố Kiểu Nặc danh
103.199.159.137 41610 IN, Moradabad SOCKS4 Высоко-анонимные
202.129.187.231 5678 ID, Tangerang SOCKS4 Высоко-анонимные
82.146.42.187 80 RU HTTP Высоко-анонимные
36.95.142.26 4153 ID, Gorontalo SOCKS4 Высоко-анонимные
177.128.115.241 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
203.189.223.120 8888 CN HTTP Высоко-анонимные
181.192.2.23 8080 AR, Villa Gesell HTTP Высоко-анонимные
119.76.142.213 8080 TH HTTP Высоко-анонимные
185.21.39.46 58351 PL, Sosno SOCKS4 Высоко-анонимные
47.119.167.255 7890 CN HTTP Высоко-анонимные
213.97.45.73 8083 ES, Granollers HTTP Высоко-анонимные
185.80.32.194 47134 PL, Rzeszów SOCKS4 Высоко-анонимные
45.172.111.10 999 None HTTP Высоко-анонимные
103.146.30.10 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
176.123.56.119 8081 RU HTTP Анонимные
202.43.191.14 5430 ID, Batam SOCKS4 Высоко-анонимные
45.112.3.145 4145 IN, Pune SOCKS4 Высоко-анонимные
187.237.121.46 80 MX HTTP Высоко-анонимные
210.61.91.71 5678 TW, Taichung SOCKS4 Высоко-анонимные
212.175.55.46 53281 TR, Sehitkamil HTTP Высоко-анонимные
70.127.78.92 5678 US, Brooksville SOCKS4 Высоко-анонимные
185.243.14.173 8083 DE HTTP Высоко-анонимные
103.209.64.19 6666 IN, Idar HTTP Высоко-анонимные
122.248.46.26 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
79.175.109.218 4145 RS SOCKS4 Высоко-анонимные
197.155.81.134 8080 MU HTTP Высоко-анонимные
103.212.93.209 45639 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
103.199.159.185 41610 IN, Moradabad SOCKS4 Высоко-анонимные
181.78.11.216 999 CO HTTP Высоко-анонимные
191.98.195.250 4145 GT, Guatemala City SOCKS4 Высоко-анонимные
101.32.15.180 59394 CN HTTP Высоко-анонимные
40.80.232.46 80 KR, Busan HTTP Высоко-анонимные
8.218.80.41 59394 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
92.204.252.164 1080 DE HTTP Высоко-анонимные
181.36.121.222 999 DO HTTP Высоко-анонимные
43.227.129.65 83 IN, Rajahmundry HTTP Анонимные
158.69.64.142 9300 CA, Montreal HTTP Высоко-анонимные
114.69.243.81 4145 IN, Ghaziabad SOCKS4 Высоко-анонимные
84.54.133.220 4145 BG SOCKS4 Высоко-анонимные
185.61.94.70 61616 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
62.133.140.225 5678 PL, Tyczyn SOCKS4 Высоко-анонимные
138.97.200.207 8080 AR, San Nicolás de los Arroyos HTTP Высоко-анонимные
150.107.142.17 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
124.105.55.176 30906 PH, Mandaluyong City SOCKS4 Высоко-анонимные
62.84.85.2 8080 LB, Beirut HTTP Высоко-анонимные
120.88.35.43 5678 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
202.57.35.74 38629 PH, San Jose del Monte HTTP Высоко-анонимные
103.247.15.105 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
103.40.64.91 5678 IN, Meerut SOCKS4 Высоко-анонимные
186.200.68.34 4145 BR, Bastos SOCKS4 Высоко-анонимные
93.48.228.247 4153 IT SOCKS4 Высоко-анонимные
176.241.82.149 5678 IQ SOCKS4 Высоко-анонимные
103.23.100.129 4145 ID, Semarang SOCKS4 Высоко-анонимные
92.204.251.201 1080 DE HTTP Высоко-анонимные
45.174.248.70 999 None HTTP Высоко-анонимные
103.30.115.100 5678 TL, Dili SOCKS4 Высоко-анонимные
201.48.29.100 5678 BR, São Paulo SOCKS4 Высоко-анонимные
103.47.66.154 8080 IN, Delhi HTTP Высоко-анонимные
176.235.99.13 5678 TR, Isparta SOCKS4 Высоко-анонимные
193.150.117.31 8000 RU HTTP Высоко-анонимные
157.230.48.153 80 US, New York HTTP Высоко-анонимные
181.105.139.246 8080 AR, Villa Constitucion HTTP Высоко-анонимные
177.52.14.122 8080 BR, Praia Grande HTTP Высоко-анонимные
168.138.33.79 80 US, Seattle HTTP Высоко-анонимные
177.105.68.97 4153 BR, Jaboatao dos Guararapes SOCKS4 Высоко-анонимные
190.119.186.91 5678 PE SOCKS4 Высоко-анонимные
103.84.174.1 4153 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
47.91.44.217 8000 AU, Melbourne HTTP Высоко-анонимные
176.9.75.42 3128 DE HTTP Высоко-анонимные
187.84.191.25 38392 BR, Brasília SOCKS4 Высоко-анонимные
202.53.171.74 5678 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
203.192.251.50 5678 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
103.155.54.245 83 None HTTP Высоко-анонимные
41.164.68.194 8080 ZA, Cape Town HTTP Высоко-анонимные
5.188.158.243 3128 RU HTTP Анонимные
151.106.55.41 1080 FR HTTP Высоко-анонимные
103.113.3.182 4145 ID, Tangerang SOCKS4 Высоко-анонимные
20.186.110.157 3128 US, Boydton HTTP Анонимные
109.173.85.233 8000 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
109.173.85.246 8000 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
23.226.68.156 80 US, Phoenix HTTP Высоко-анонимные
86.111.144.10 4145 IQ SOCKS4 Высоко-анонимные
190.61.40.115 999 CO HTTP Высоко-анонимные
192.155.90.77 80 US, Newark HTTP Высоко-анонимные
163.53.186.250 5678 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
103.79.96.165 4153 ID, Tangerang SOCKS4 Высоко-анонимные
89.237.32.65 51549 RU, Novotroitsk SOCKS4 Высоко-анонимные
103.199.84.122 8080 BD HTTP Высоко-анонимные
179.1.65.98 999 CO HTTP Высоко-анонимные
103.82.8.189 4153 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
185.74.7.51 3128 UZ HTTP Высоко-анонимные
36.66.98.232 52851 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.177.199 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
165.22.59.84 8080 US, New York HTTP Анонимные
189.9.25.66 4153 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
103.196.233.167 8080 BD, Dhaka HTTP Анонимные
61.91.61.110 80 TH, Makkasan HTTP Высоко-анонимные
95.227.11.203 18681 None HTTP Высоко-анонимные
201.220.128.93 3000 HN, Tegucigalpa SOCKS4 Высоко-анонимные
106.245.183.58 4145 KR SOCKS4 Высоко-анонимные
202.142.166.138 8181 PK, Lahore HTTP Высоко-анонимные
182.79.20.54 3127 IN HTTP Высоко-анонимные
179.241.128.171 8080 BR HTTP Высоко-анонимные
217.65.100.206 3128 HU, Szigliget HTTP Анонимные
190.120.186.27 999 AR, Florencio Varela HTTP Высоко-анонимные
116.104.67.87 4002 VN, Hanoi HTTP Высоко-анонимные
50.16.58.74 80 US, Ashburn HTTP Высоко-анонимные
89.237.34.174 51549 RU, Novotroitsk SOCKS4 Высоко-анонимные
84.236.160.97 5678 ES, Cuevas del Almanzora SOCKS4 Высоко-анонимные
200.215.248.26 999 None HTTP Высоко-анонимные
110.77.201.50 8080 TH, Hua Hin HTTP Высоко-анонимные
37.59.203.135 1080 FR HTTP Высоко-анонимные
180.250.190.149 1080 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
89.218.5.108 50733 KZ, Almaty SOCKS4 Высоко-анонимные
89.108.137.82 8080 LB, Beirut HTTP Высоко-анонимные
8.208.91.118 8081 GB HTTP Анонимные
110.172.160.42 34047 IN, Nagaur SOCKS4 Высоко-анонимные
94.141.117.1 8080 RU HTTP Высоко-анонимные
178.33.132.215 9999 FR SOCKS4 Высоко-анонимные
103.124.196.234 5430 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
103.82.8.197 4153 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
89.40.61.114 5678 KZ, Ridder SOCKS4 Высоко-анонимные
166.111.136.104 10080 CN, Beijing HTTP Высоко-анонимные
37.204.58.140 8000 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
157.119.201.231 1080 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
103.24.21.1 5678 IN, Subedari SOCKS4 Высоко-анонимные
200.49.112.142 34424 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
123.253.97.6 8080 None HTTP Высоко-анонимные
41.75.4.208 53281 BW, Gaborone HTTP Высоко-анонимные
197.232.47.102 52567 KE, Nairobi SOCKS4 Высоко-анонимные
37.59.203.131 1080 FR HTTP Высоко-анонимные
8.136.6.248 7788 CN HTTP Высоко-анонимные
202.137.141.183 5678 LA SOCKS4 Высоко-анонимные
36.92.177.147 5678 ID, Gorontalo SOCKS4 Высоко-анонимные
103.91.67.146 80 MY HTTP Высоко-анонимные
37.59.203.130 1080 FR HTTP Высоко-анонимные
41.175.210.28 5678 ZA SOCKS4 Высоко-анонимные
103.117.108.45 4153 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
82.209.216.156 1080 BY SOCKS4 Высоко-анонимные
109.94.178.238 3629 RU, Ryazan SOCKS4 Высоко-анонимные
213.230.69.193 3128 UZ HTTP Высоко-анонимные
197.85.190.146 82 ZA HTTP Высоко-анонимные
147.135.154.61 3128 FR HTTP Высоко-анонимные
103.199.97.33 39825 IN, Balasore SOCKS4 Высоко-анонимные
181.78.11.219 999 CO HTTP Высоко-анонимные
192.163.252.234 10815 US, Provo SOCKS4 Высоко-анонимные
187.63.224.16 6666 None HTTP Высоко-анонимные
178.88.185.2 3128 KZ, Almaty HTTP Высоко-анонимные
170.79.88.38 999 CO, Puente Nacional HTTP Анонимные
110.172.162.249 34047 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
180.250.102.194 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
45.128.220.109 59394 None HTTP Высоко-анонимные
36.89.74.140 5678 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
177.23.184.166 4145 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
200.43.231.16 4153 AR, Obera SOCKS4 Высоко-анонимные
79.127.35.243 5678 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
103.217.249.129 5678 IN, Bharuch SOCKS4 Высоко-анонимные
103.102.14.137 1080 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
41.85.191.14 57797 BJ, Savalou HTTP Высоко-анонимные
51.159.21.239 18080 FR, Paris SOCKS4 Высоко-анонимные
106.15.204.200 8080 CN HTTP Высоко-анонимные
58.49.116.78 30957 CN, Wuhan SOCKS4 Высоко-анонимные
103.35.132.189 82 IN HTTP Высоко-анонимные
46.38.242.194 80 DE HTTP Высоко-анонимные
103.199.156.17 41610 IN, Rudarpur SOCKS4 Высоко-анонимные
45.127.246.57 8080 BD, Dhaka HTTP Высоко-анонимные
123.59.100.246 1080 CN, Beijing SOCKS4 Высоко-анонимные
43.224.10.19 6666 IN, Khambhat HTTP Высоко-анонимные
103.214.156.209 5678 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
77.85.238.130 4145 BG, Sofia SOCKS4 Высоко-анонимные
144.76.160.216 80 DE HTTP Высоко-анонимные
119.18.159.6 4145 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
185.169.181.10 4145 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
110.38.57.243 8080 PK, Karachi HTTP Высоко-анонимные
37.98.226.11 4153 IQ SOCKS4 Высоко-анонимные
88.225.233.74 5678 TR, Isparta SOCKS4 Высоко-анонимные
121.101.190.241 43296 ID, Banjarmasin SOCKS4 Высоко-анонимные
95.227.11.203 18681 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
111.51.67.223 8080 CN HTTP Высоко-анонимные
51.79.165.167 8080 FR HTTP Анонимные
192.162.193.243 54313 RU, Uglich SOCKS4 Высоко-анонимные
217.29.18.206 4145 KG, Bishkek SOCKS4 Высоко-анонимные
103.109.194.210 80 ID HTTP Высоко-анонимные
223.204.187.194 4145 TH, Phetchabun SOCKS4 Высоко-анонимные
103.149.53.1 5678 None SOCKS4 Высоко-анонимные
103.199.146.210 5678 IN, Bengaluru SOCKS4 Высоко-анонимные
203.154.71.139 80 TH, Bangkok HTTP Высоко-анонимные
95.43.42.100 4145 BG, Plovdiv SOCKS4 Высоко-анонимные
200.81.145.253 1080 CL SOCKS4 Высоко-анонимные
149.5.38.1 8080 IE, Dublin HTTP Высоко-анонимные
188.143.91.230 5678 HU, Budapest SOCKS4 Высоко-анонимные
45.124.169.59 8080 BD, Dhaka HTTP Высоко-анонимные
104.238.80.179 44552 US, Scottsdale SOCKS4 Высоко-анонимные
5.202.115.102 8080 IR HTTP Высоко-анонимные
212.109.213.11 4145 RU, Tynda SOCKS4 Высоко-анонимные
185.233.193.8 8080 RU HTTP Высоко-анонимные
185.171.54.34 4153 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
218.75.102.198 8000 CN HTTP Высоко-анонимные
49.51.242.151 808 US HTTP Высоко-анонимные
185.82.99.58 9091 GB, London HTTP Высоко-анонимные
217.117.142.25 3629 PL, Tarnów SOCKS4 Высоко-анонимные
189.201.191.18 4145 MX, Aguascalientes SOCKS4 Высоко-анонимные
45.7.210.199 4153 AR, Portena SOCKS4 Высоко-анонимные
45.65.247.67 8080 DO, Puerto Plata HTTP Высоко-анонимные
190.186.58.254 40132 BO, Cobija SOCKS4 Высоко-анонимные
200.43.231.8 4153 AR, Obera SOCKS4 Высоко-анонимные
180.87.102.68 80 IN HTTP Высоко-анонимные
104.244.75.218 8080 LU, Roost HTTP Высоко-анонимные
113.125.139.12 8888 CN HTTP Высоко-анонимные
190.90.242.208 999 CO HTTP Высоко-анонимные
5.202.157.252 4145 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
103.251.222.9 4145 IN, Kanpur SOCKS4 Высоко-анонимные
43.245.85.164 8080 NP, Kathmandu HTTP Высоко-анонимные
93.171.224.49 4153 RU, Beya SOCKS4 Высоко-анонимные
36.71.196.49 8080 ID, Bekasi HTTP Высоко-анонимные
202.162.198.188 3333 ID, Medan HTTP Высоко-анонимные
190.198.149.177 8080 VE, Alto de Los Godos HTTP Высоко-анонимные
168.228.224.66 3629 AR, General Villegas SOCKS4 Высоко-анонимные
104.238.97.215 25085 US, Scottsdale SOCKS4 Высоко-анонимные
103.109.56.97 1080 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
103.139.242.113 82 None HTTP Высоко-анонимные
181.78.11.217 999 CO HTTP Высоко-анонимные
102.66.232.198 5678 None SOCKS4 Высоко-анонимные
202.129.52.172 4153 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
103.215.148.17 43928 IN, Pune SOCKS4 Высоко-анонимные
88.255.106.27 1080 TR, Ankara SOCKS4 Высоко-анонимные
211.194.214.128 9050 KR SOCKS4 Высоко-анонимные
131.100.51.1 999 None HTTP Высоко-анонимные
80.87.194.199 10771 RU SOCKS5 Анонимные
49.231.0.178 55860 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
194.5.193.195 8080 FR HTTP Высоко-анонимные
45.224.149.238 999 EC HTTP Высоко-анонимные
3.89.71.229 49205 US, Ashburn HTTP Высоко-анонимные
82.139.187.85 4153 PL, Łomża SOCKS4 Высоко-анонимные
95.216.64.229 20042 FI HTTP Высоко-анонимные
187.19.127.178 4145 BR, Salgado de Sao Felix SOCKS4 Высоко-анонимные
103.210.240.12 9050 HK SOCKS4 Высоко-анонимные
190.52.198.34 999 EC, Pasaje HTTP Высоко-анонимные
79.143.30.163 8080 RU HTTP Высоко-анонимные
170.254.255.247 45816 BR, João Pessoa SOCKS4 Высоко-анонимные
103.19.252.130 43716 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
87.229.61.21 5678 HU, Csakvar SOCKS4 Высоко-анонимные
103.23.101.97 4145 ID, Semarang SOCKS4 Высоко-анонимные
114.115.211.214 8085 CN HTTP Высоко-анонимные
161.35.52.72 80 US HTTP Высоко-анонимные
213.79.122.82 8080 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
175.139.200.17 4153 MY, Bukit Mertajam SOCKS4 Высоко-анонимные
103.103.192.126 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
203.189.229.146 8080 BD HTTP Высоко-анонимные
94.240.24.131 5678 PL, Lukow SOCKS4 Высоко-анонимные
119.46.2.253 4145 TH, Makkasan SOCKS4 Высоко-анонимные
123.59.100.242 1080 CN, Beijing SOCKS4 Высоко-анонимные
114.32.84.229 8080 TW, Taoyuan District HTTP Высоко-анонимные
41.60.232.176 8080 KE HTTP Высоко-анонимные
212.174.44.29 1080 TR, Ankara SOCKS4 Высоко-анонимные
201.220.128.89 3000 HN, Tegucigalpa SOCKS4 Высоко-анонимные
94.127.217.66 40115 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
193.151.197.122 3629 RU, Nefteyugansk SOCKS4 Высоко-анонимные
124.109.44.126 4145 PK SOCKS4 Высоко-анонимные
189.36.209.74 8081 BR HTTP Высоко-анонимные
14.102.13.193 8080 IN, Tiruppur HTTP Высоко-анонимные
150.109.32.166 80 HK HTTP Высоко-анонимные
5.228.203.129 8000 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
103.91.52.244 5678 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
34.105.52.184 80 US HTTP Высоко-анонимные
103.59.190.209 56252 IN, Latur SOCKS4 Высоко-анонимные
182.53.197.156 43574 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
119.57.115.55 30622 CN, Beijing SOCKS4 Высоко-анонимные
217.195.203.28 3130 TR HTTP Высоко-анонимные
109.185.154.30 4145 MD, Chisinau SOCKS4 Высоко-анонимные
47.88.17.124 1089 US, San Mateo HTTP Высоко-анонимные
185.171.54.30 4153 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
185.175.119.206 36442 RU HTTP Высоко-анонимные
91.205.130.129 4145 RU, Makhachkala SOCKS4 Высоко-анонимные
3.94.93.17 49205 US, Ashburn HTTP Высоко-анонимные
157.119.222.186 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
103.122.98.242 4153 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
18.140.245.12 80 US HTTP Высоко-анонимные
51.223.251.206 8080 SA HTTP Высоко-анонимные
84.54.132.73 4145 BG SOCKS4 Высоко-анонимные
103.66.178.246 4153 BD, Tongi SOCKS4 Высоко-анонимные
189.201.191.65 4145 MX, Aguascalientes SOCKS4 Высоко-анонимные
160.19.232.85 3128 ZA, Caledon HTTP Высоко-анонимные
167.71.205.73 8080 US HTTP Высоко-анонимные
110.42.128.13 8118 CN HTTP Высоко-анонимные
128.199.13.74 80 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
36.89.89.167 8888 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
93.90.212.2 4153 RU, Kislovodsk SOCKS4 Высоко-анонимные
80.71.112.99 55243 IR, Tehran SOCKS4 Высоко-анонимные
177.68.77.231 4153 BR, São Paulo SOCKS4 Высоко-анонимные
157.119.234.50 80 HK HTTP Высоко-анонимные
103.206.252.219 4153 ID, Batam SOCKS4 Высоко-анонимные
103.109.56.221 1080 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
41.184.92.24 8080 NG, Suleja HTTP Высоко-анонимные
37.59.203.128 1080 FR HTTP Высоко-анонимные
103.109.56.249 1080 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
103.204.54.50 1080 IN, Indore SOCKS4 Высоко-анонимные
49.233.173.151 9080 CN, Beijing HTTP Высоко-анонимные
117.102.81.4 53281 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
95.163.141.85 4145 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
150.129.151.62 6667 IN, Rajkot SOCKS4 Высоко-анонимные
1.179.186.71 1080 TH SOCKS4 Высоко-анонимные
31.220.109.82 80 US HTTP Высоко-анонимные
179.49.161.213 999 CO HTTP Высоко-анонимные
189.203.10.213 999 MX, Misantla HTTP Высоко-анонимные
119.40.83.250 31841 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
103.137.124.12 55492 None SOCKS4 Высоко-анонимные
168.0.8.117 4153 BR, Coruripe SOCKS4 Высоко-анонимные
101.33.73.46 3128 CN HTTP Анонимные
103.209.187.201 8080 ID, Dumai HTTP Высоко-анонимные
185.122.52.80 5678 SK, Kalinovo SOCKS4 Высоко-анонимные
177.10.84.192 4145 BR, Sao Luiz Gonzaga SOCKS4 Высоко-анонимные
188.235.18.48 3128 RU, Voronezh HTTP Высоко-анонимные
36.89.147.123 46636 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
77.242.233.13 4153 PL, Międzychód SOCKS4 Высоко-анонимные
103.24.20.30 5678 IN, Guntur SOCKS4 Высоко-анонимные
47.243.161.207 59394 US, San Mateo HTTP Высоко-анонимные
88.255.168.14 8080 TR, Bolu HTTP Высоко-анонимные
139.255.34.178 3128 ID, Bogor HTTP Высоко-анонимные
91.204.154.238 8080 PL, Brzezin HTTP Высоко-анонимные
178.212.196.177 9999 UA, Odesa HTTP Высоко-анонимные
45.195.76.114 999 HK HTTP Анонимные
192.162.154.19 5678 UA, Kharkiv SOCKS4 Высоко-анонимные
66.70.229.116 43567 CA, Montreal HTTP Высоко-анонимные
66.70.178.214 9300 CA, Montreal HTTP Высоко-анонимные
36.66.206.74 8080 ID, Surabaya HTTP Высоко-анонимные
200.85.137.42 4153 AR, Tilcara SOCKS4 Высоко-анонимные
181.209.219.28 4153 GT, Guatemala City SOCKS4 Высоко-анонимные
88.151.251.195 5678 RU, Krasnogorsk SOCKS4 Высоко-анонимные
154.64.211.145 999 PR, Guaynabo HTTP Высоко-анонимные
36.94.130.176 34791 ID, Gorontalo SOCKS4 Высоко-анонимные
41.65.163.86 1981 EG HTTP Анонимные
185.243.14.129 8083 DE HTTP Высоко-анонимные
177.105.68.31 4153 BR, Jaboatao dos Guararapes SOCKS4 Высоко-анонимные
212.174.44.41 8080 TR, Ankara HTTP Высоко-анонимные
185.145.145.2 4153 HU, Cserszegtomaj SOCKS4 Высоко-анонимные
165.16.30.214 8080 LY HTTP Высоко-анонимные
71.167.56.3 5678 US SOCKS4 Высоко-анонимные
185.43.249.148 39316 UA, Kharkiv SOCKS4 Высоко-анонимные
3.129.142.179 80 US HTTP Высоко-анонимные
115.147.46.109 8080 PH HTTP Высоко-анонимные
159.203.61.169 8080 CA, Toronto HTTP Высоко-анонимные
103.199.159.233 40049 IN, Moradabad HTTP Высоко-анонимные
103.18.77.242 8080 ID, Bogor HTTP Высоко-анонимные
200.69.79.219 55443 CO, Bogotá HTTP Высоко-анонимные
190.69.24.18 5678 CO, Bogotá SOCKS4 Высоко-анонимные
18.234.51.98 49205 US, Ashburn HTTP Высоко-анонимные
202.141.227.22 8080 PK, Karachi HTTP Высоко-анонимные
177.10.201.170 45780 BR, Boqueirao SOCKS4 Высоко-анонимные
103.44.50.114 4145 IN, Mumbai SOCKS4 Высоко-анонимные
103.8.59.1 4145 ID, Bandung SOCKS4 Высоко-анонимные
68.183.180.222 3128 SG, Singapore HTTP Анонимные
195.225.48.177 55774 UA, Kyiv SOCKS4 Высоко-анонимные
45.6.108.60 8080 BR, Coxim HTTP Высоко-анонимные
103.12.246.49 4145 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
139.227.71.232 7890 CN, Shanghai HTTP Высоко-анонимные
185.32.44.161 4153 AZ, Baku SOCKS4 Высоко-анонимные
36.67.8.27 53281 ID, Semarang HTTP Высоко-анонимные
202.159.35.177 443 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
14.102.7.142 1337 IN HTTP Высоко-анонимные
190.95.134.78 999 EC HTTP Высоко-анонимные
103.161.165.33 8181 None HTTP Высоко-анонимные
124.83.75.239 8080 PH HTTP Высоко-анонимные
72.250.153.47 6001 US, Glendive SOCKS4 Высоко-анонимные
91.223.224.242 41737 RU, Nizhniy Novgorod SOCKS4 Высоко-анонимные
13.58.111.37 3128 US, Columbus HTTP Анонимные
46.227.36.152 1080 PL, Bodzanów SOCKS4 Высоко-анонимные
174.138.38.100 8888 US, North Bergen HTTP Высоко-анонимные
103.165.22.50 5678 None SOCKS4 Высоко-анонимные
36.92.143.185 4153 ID, Gorontalo SOCKS4 Высоко-анонимные
195.162.71.112 8080 UA, Kremenets HTTP Анонимные
204.195.136.34 80 US, Miami Beach HTTP Высоко-анонимные
105.112.142.131 5678 NG SOCKS4 Высоко-анонимные
34.224.8.36 49205 US, Ashburn HTTP Высоко-анонимные
190.109.11.44 6969 CO HTTP Высоко-анонимные
143.255.178.33 4153 CL, Santiago SOCKS4 Высоко-анонимные
95.137.240.30 60030 GE HTTP Высоко-анонимные
189.51.116.5 4145 BR SOCKS4 Высоко-анонимные
202.5.36.215 4145 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
103.251.221.29 4145 IN, Lucknow SOCKS4 Высоко-анонимные
91.195.91.118 8080 UA, Zaporizhia HTTP Высоко-анонимные
103.83.198.194 5430 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
165.16.27.12 1981 LY HTTP Высоко-анонимные
181.143.235.98 12345 CO, Santiago de Cali HTTP Высоко-анонимные
113.254.178.224 8380 HK, Central HTTP Высоко-анонимные
79.143.185.168 8080 DE HTTP Анонимные
103.83.252.61 1080 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
201.22.179.251 8080 BR, Goiânia HTTP Высоко-анонимные
45.7.177.218 39867 BR, Passo de Camaragibe SOCKS4 Высоко-анонимные
191.97.6.34 999 PA HTTP Высоко-анонимные
200.85.137.211 4153 AR, Tilcara SOCKS4 Высоко-анонимные
46.173.35.229 3629 RU, Tver SOCKS4 Высоко-анонимные
86.62.68.141 3128 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
218.21.78.35 4145 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
103.199.158.113 41610 IN, Kashipur SOCKS4 Высоко-анонимные
186.64.81.4 5678 AR, Monte Buey SOCKS4 Высоко-анонимные
103.101.194.35 5430 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
122.55.202.100 4145 PH SOCKS4 Высоко-анонимные
204.199.110.202 999 US HTTP Высоко-анонимные
45.201.187.214 5678 ZA, Johannesburg SOCKS4 Высоко-анонимные
103.54.19.9 4145 IN, Pune SOCKS4 Высоко-анонимные
185.58.17.233 5678 IE, Dublin SOCKS4 Высоко-анонимные
46.227.37.129 1088 PL, Bielsk SOCKS4 Высоко-анонимные
3.6.233.28 80 US, Seattle HTTP Высоко-анонимные
103.214.156.225 5678 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
159.203.61.169 3128 CA, Toronto HTTP Высоко-анонимные
94.136.157.114 60030 SK, Tusicka Nova Ves SOCKS4 Высоко-анонимные
200.175.224.137 80 BR, Brasília HTTP Высоко-анонимные
157.230.233.189 8080 US, New York HTTP Высоко-анонимные
45.189.57.201 9090 None HTTP Высоко-анонимные
138.68.143.131 80 GB, London HTTP Высоко-анонимные
103.47.93.236 1080 IN, Shikohabad SOCKS4 Высоко-анонимные
113.160.58.230 4145 VN, Hanoi SOCKS4 Высоко-анонимные
46.28.72.67 4153 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
62.27.108.174 8080 DE HTTP Высоко-анонимные
45.116.114.29 5678 IN, Nagapattinam SOCKS4 Высоко-анонимные
103.12.246.185 4145 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
95.53.246.137 3128 RU, Vologda HTTP Высоко-анонимные
5.182.26.129 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
202.75.107.190 5678 ID, Jakarta SOCKS4 Высоко-анонимные
85.223.233.38 5678 UA, Zaporizhia SOCKS4 Высоко-анонимные
213.79.122.158 8080 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
181.94.246.125 4153 AR SOCKS4 Высоко-анонимные
47.243.74.226 59394 US, San Mateo HTTP Высоко-анонимные
45.182.190.146 999 None HTTP Высоко-анонимные
202.169.51.44 8080 ID, Jakarta HTTP Высоко-анонимные
52.149.152.236 80 US, Washington HTTP Высоко-анонимные
213.6.199.94 49044 PS HTTP Высоко-анонимные
45.172.111.44 999 None HTTP Высоко-анонимные
180.210.222.225 1080 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
103.70.206.17 59311 IN, Kashipur SOCKS4 Высоко-анонимные
149.210.235.107 8118 NL HTTP Высоко-анонимные
123.231.152.170 4145 ID SOCKS4 Высоко-анонимные
185.37.211.222 43358 PT, Matosinhos Municipality SOCKS4 Высоко-анонимные
124.41.240.53 5678 NP SOCKS4 Высоко-анонимные
5.16.0.97 1256 RU HTTP Высоко-анонимные
200.85.137.45 4153 AR, Tilcara SOCKS4 Высоко-анонимные
89.249.82.33 8090 LT, Vilnius HTTP Анонимные
95.182.78.7 5678 RU SOCKS4 Высоко-анонимные
8.210.215.213 59394 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
43.246.203.61 5678 BD SOCKS4 Высоко-анонимные
102.66.161.212 5050 None HTTP Высоко-анонимные
84.44.2.10 4153 TR, Istanbul SOCKS4 Высоко-анонимные
182.16.103.192 3128 HK, Cheung Sha Wan HTTP Высоко-анонимные
114.134.188.124 5678 KH SOCKS4 Высоко-анонимные
103.75.148.17 4145 NP SOCKS4 Высоко-анонимные
85.109.127.48 4145 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
175.100.47.191 5678 KH SOCKS4 Высоко-анонимные
195.29.77.3 8080 HR, Zagreb HTTP Высоко-анонимные
124.158.167.26 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
218.26.101.226 53813 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
18.169.26.0 8080 US HTTP Высоко-анонимные
41.60.216.169 5678 ZM SOCKS4 Высоко-анонимные
176.56.107.197 54806 ES, La Puebla de los Infantes HTTP Высоко-анонимные
38.123.78.27 999 US HTTP Высоко-анонимные
103.12.246.213 4145 IN SOCKS4 Высоко-анонимные
128.199.89.215 2052 SG, Singapore HTTP Высоко-анонимные
41.60.216.176 8080 ZM HTTP Высоко-анонимные
190.108.95.204 999 PE HTTP Высоко-анонимные
34.67.226.176 80 US HTTP Высоко-анонимные
121.78.139.75 80 KR HTTP Высоко-анонимные
203.202.253.186 58309 BD, Dhaka SOCKS4 Высоко-анонимные
113.229.3.119 37824 CN HTTP Высоко-анонимные
138.118.106.194 999 GT, Mixco HTTP Высоко-анонимные
45.182.115.9 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
45.184.155.253 6969 None HTTP Высоко-анонимные
24.165.144.126 8080 US, Erie HTTP Высоко-анонимные
81.12.104.42 3629 IR SOCKS4 Высоко-анонимные
183.6.144.28 4145 CN, Guangzhou SOCKS4 Высоко-анонимные
46.146.214.111 4145 RU, Perm SOCKS4 Высоко-анонимные
106.58.218.185 5678 CN SOCKS4 Высоко-анонимные
144.48.178.62 83 IN, Pune HTTP Высоко-анонимные
43.248.24.235 4145 ID, Depok SOCKS4 Высоко-анонимные
150.129.171.123 6666 IN HTTP Высоко-анонимные
93.83.108.58 4153 AT, Graz SOCKS4 Высоко-анонимные
202.148.31.172 44611 ID, Surabaya SOCKS4 Высоко-анонимные
182.16.242.21 8080 ID HTTP Высоко-анонимные
177.91.80.170 4153 BR, Bugre SOCKS4 Высоко-анонимные
109.237.83.139 5678 UA, Kyiv SOCKS4 Высоко-анонимные
187.62.88.5 4153 None SOCKS4 Высоко-анонимные
45.232.226.137 52104 BR, Taperoa SOCKS4 Высоко-анонимные
203.190.9.222 8080 BD, Dhaka HTTP Высоко-анонимные
185.7.152.64 53281 RU, Moscow HTTP Высоко-анонимные
185.169.181.14 4145 TR SOCKS4 Высоко-анонимные
88.255.64.72 1976 TR, Antakya HTTP Высоко-анонимные
3.130.22.236 9090 US HTTP Высоко-анонимные
102.64.116.100 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
185.107.252.106 53281 RU HTTP Высоко-анонимные
18.191.23.157 80 US, Columbus HTTP Высоко-анонимные
106.14.126.167 8080 CN HTTP Высоко-анонимные
181.114.232.57 31337 CL SOCKS4 Высоко-анонимные
191.98.194.97 4145 GT, Guatemala City SOCKS4 Высоко-анонимные
136.243.19.90 3128 DE HTTP Анонимные
188.246.239.42 5678 KZ SOCKS4 Высоко-анонимные
176.110.166.82 8080 RU, Ivanovo HTTP Высоко-анонимные
190.89.28.216 4145 None SOCKS4 Высоко-анонимные
41.202.221.102 8080 CM HTTP Высоко-анонимные
200.55.3.124 999 AR HTTP Высоко-анонимные
52.54.83.159 80 US, Ashburn HTTP Высоко-анонимные
169.239.236.101 10801 NG SOCKS4 Высоко-анонимные

Máy chủ proxy miễn phí trực tuyến

Các máy chủ proxy miễn phí được thiết kế để vượt qua việc chặn truy cập vào các trang web bị nghiêm cấm bởi một quyết định của pháp luật của đất nước, tại nơi làm việc hoặc trường học. Rất dễ tìm thấy các địa chỉ công cộng trên Internet, tuy nhiên, để đảm bảo công việc thoải mái, bạn cần biết cách chọn IP phù hợp cho các nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, để quảng bá tài khoản trong các mạng xã hội Nga, các phiên bản proxy của ipv4 là phù hợp và nếu bạn muốn tự do truy cập các cổng web nước ngoài, việc mua ipv6 sẽ thuận tiện hơn.

 

Sử dụng proxy công việc miễn phí

Mua proxy trực tuyến miễn phí là một giải pháp tốt nếu bạn muốn:

 1. 1. Tự do truy cập các trang web, diễn đàn và trang trên mạng xã hội, ngay cả khi trước đó bạn đã được thêm vào danh sách đen từ địa chỉ chính.
 2. 2. Quảng cáo bài đăng và đánh giá không giới hạn trên các cổng web yêu cầu liên kết đến khu vực thông qua ip - về vấn đề này, các proxy hoạt động miễn phí của Nga đặc biệt được yêu cầu.
 3. 3. Tham gia vào việc quảng bá tài khoản trong các mạng xã hội bằng phần mềm đặc biệt (Instatool, Vkbot, v.v.).
 4. 4. "Bơm" các nhân vật trong các trò chơi trực tuyến bằng cách sử dụng bot và mã gian lận - việc sử dụng các proxy miễn phí tốt sẽ giúp tránh danh sách đen vì vi phạm các quy tắc của cổng trò chơi.
 5. 5. Xem nội dung video không có sẵn cho cư dân trong khu vực của bạn.
 6. 6. Tạo điều kiện cho quá trình phân tích cú pháp tìm kiếm và thu thập lõi ngữ nghĩa. Proxy riêng - một công cụ làm việc tối ưu hóa SEO không thể thiếu.

Để không bị cấm, không sử dụng máy chủ proxy miễn phí trực tuyến để gửi thư rác, tài khoản vũ phu, hack mạng thanh toán và phân phối nội dung "bị cấm".

 

Tính năng proxy miễn phí

Người dùng thiếu kinh nghiệm không thấy sự khác biệt giữa các phiên bản proxy trả phí và miễn phí, vì nguyên tắc hoạt động của máy chủ là không khác nhau. Tuy nhiên, so với các IP riêng lẻ, proxy công cộng được đặc trưng bởi:

 1. 1. Kết nối internet tốc độ thấp.
 2. 2. ping cao - vì điều này, không phải lúc nào cũng thuận tiện để sử dụng proxy miễn phí cho các trò chơi trực tuyến.
 3. 3. Thiếu bảo hành. Vì một số người có thể sử dụng proxy công khai cùng một lúc, có khả năng máy chủ bạn đã chọn đã bị cấm trên tài nguyên web được yêu cầu. Trong trường hợp này, không có ai để khiếu nại - bạn phải dành thời gian tìm kiếm địa chỉ làm việc mới.
 4. 4. Mức độ ẩn danh không đủ - vì lý do này, không nên sử dụng máy chủ miễn phí nếu bạn thường xuyên để lại thông tin có giá trị trực tuyến (thông tin thanh toán, số điện thoại, mã thẻ ngân hàng).
 5. 5. Thiếu hỗ trợ - nếu có vấn đề phát sinh trong proxy, bạn sẽ phải độc lập tìm kiếm và loại bỏ nguyên nhân thất bại.

Kết nối thông qua một máy chủ miễn phí không phải lúc nào cũng được bảo vệ một cách đáng tin cậy. Do đó, nếu bạn sử dụng ip công khai, chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ thực hiện kiểm tra địa chỉ cho khả năng hoạt động trực tuyến. Vì vậy, bạn sẽ đảm bảo bảo vệ tối đa thông tin cá nhân.

 

Máy chủ proxy miễn phí ẩn danh trực tuyến

Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các proxy miễn phí mới sẽ làm bạn thích thú với tốc độ tốt, mức độ riêng tư và độ bền cao. Chúng tôi cung cấp các máy chủ hoạt động với sự hỗ trợ cho các giao thức HTTP (S) và SOCKS được thiết kế để làm việc và lướt Internet. Có sẵn - Địa chỉ IP của Nga, Hoa Kỳ, các quốc gia Châu Âu và gần nước ngoài.

Một danh sách các máy chủ proxy ấn tượng sẽ cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy IP theo vùng, mức độ riêng tư và vị trí, thay vì dành thời gian tìm kiếm các tùy chọn làm việc trên mạng. Cơ sở dữ liệu của các địa chỉ được xác minh đã được kiểm tra tính hợp lệ thường xuyên được cập nhật.